CZ
 
 
Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:+420 602 313 517
1. stupeň:+420 487 521 560
2. stupeň:+420 702 035 692
Škola klíč

Základní informace

Základní škola a Mateřská škola Klíč s.r.o. je soukromou základní školou v České Lípě, zařazenou do sítě škol MŠMT ČR. V tomto školním roce zahájí již 25 let svého působení. Od 1.1.2009 je ředitelkou Ing. Lucie Dolejší.

Za posledních osm let naše škola prošla velkými změnami, které nás posunuly o velký kus dopředu. Více jsme se zaměřili na kvalitu a efektivitu výuky anglického jazyka - žákům je zajištěna nadstandardní péče - individuální výuka ve skupině max. 9 žáků, využíváme moderní metody výuky a výukové materiály. Vyučují u nás rodilí mluvčí z Austrálie a USA. Naši žáci získávají již od 3. třídy své první certifikáty. Další potvrzením skvělé výuky bylo získání titulu Evropský učitel jazyků roku nebo titulu BEST TEACHER OF ENGLISH.

Ocenění získáváme i v ostatních oblastech např. titul NEJLEPŠÍ ČESKÁ ŠKOLA (Libereckého kraje), titul RODIČE VÍTÁNIŠKOLA V POHYBU a jiné.
Výuka na naší škole je založena na individuálním přístupu a využívání efektivních a smysluplných metod, které respektují rozvoj každého žáka.
Vyučujeme mimo jiné pomocí nejmodernějších a mezinárodně uznávaných učebnic FRAUS, ke kterým využíváme interaktivní učebnice.
Během minulých několika let došlo k  velké MODERNIZACI celé školy.  Třídy jsou vybaveny dataprojektory, interaktivními tabulemi, v hodinách se využívají interaktivní učebnice a programy, žáci mají k dispozici 2 špičkově vybavené učebny výpočetní techniky a 2 jazykové učebny.
Dále budeme pokračovat v nadstandardním technickém vybavení školy, abychom zajistili podnětné prostředí. Naše škola je vzorovým pracovištěm pro studenty Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a studenty DAMU Praha. Jsme zařazeni v síti TVOŘIVÝCH ŠKOL, atd. viz informace o škole.

Vynikající hodnocení jsme také získali od České školní inspekce, která naši školu naposledy navštívala v roce 2014.

 

 

Nabízíme Vám nadstandardní péči:

 • nízký počet žáků ve třídě
 • individuální přístup a vzdělávání žáků podle jejich individuálních pořeb, talentu a nadání, důraz je kladen na osobní rozvoj každého žáka, rozvoj emoční inteligence. Každé dítě je pro nás jedinečná osobnost. 
 • rodinné prostředí malé školy, bezpečné klima 
 • moderní interiér a vybavení školy (interaktivní tabule, dataprojektory, počítače ve třídách, 2 počítačové učebny,...), moderní metody výuky, moderní učební pomůcky 
 • kvalitní kvalifikovaní učitelé, kteří se neustále školí a dále vzdělávají
 • každému žákovi je k dispozici školní psycholog a  logoped školy - dokážeme kvalitně pracovat s vadami řeči
 • kvalitní vzdělání podle vlastního ŠVP "Klíč k životu" – naše škola se stala vzorovou základní školou a má výborné hodnocení Českou školní inspekcí
 • přátelská a otevřená atmosféra mezi žáky, učiteli a rodiči
 • zapojení žáků do mezinárodních projektů
 • projektové vyučování, kooperativní učení, činnostní a experimentální výuka je pro nás samozřejmostí 
 • výuka angličtiny už od mateřské školy, vyšší počet hodin AJ, půlené hodiny (v půlených hodinách je max.8 žáků=max.individuální péče a osobní pokrok každého žáka), získání certifikátu YLE 
 • Informatika od 1.třídy
 • výuka čtení tzv. genetickou metodou - vysoká čtenářská gramotnost
 • individuální plány pro nadané děti
 • volitelný německý jazyk od 3.třídy, francouzský, ruský od 6.třídy 
 • pravidelná činnost v komunitních kruzích, portfólia žáků atd. 
 • nabídka širokého spektra zájmových kroužků
 • příprava žáků, kteří přechází na víceletá gymnázia -úspěšnost při přijetí
 • účinný systém prevence - šikana, drogy, dopravní výchova, ekologická výchova, dodržování pitného režimu atd.
 • organizujeme anglický příměstský tábor, školy v přírodě 
 • rodiče s dětmi se můžou společně zúčastnit „Tvořivých dílen“
 • ranní a odpolední družina - 2 oddělení
 • školní zahrada pro MŠ a 1.stupeň ZŠ
 • spolupráce školky a školy - bezproblémový nástup do 1.třídy, kvalitní předškolní příprava
 • spolupráce 1. a 2. stupně základní školy- bezproblémový přechod na 2.stupeň
 • spolupráce se Soukromou podnikatelskou střední školou - výuka finanční gramotnost, společné zájezdy
 • plavání, bruslení jako součast tělesné výchovy od 1. do 5.třídy
 • muzikoterapie je součástí hudební výchovy
 • učebnice a velké množství pracovních sešitů zdarma, k dispozici velké množství výtvarného materiálu, didaktické hry, stavebnice Kappla, Lego, stolní hry ve třídách  o přestávkách volně k dispozici
 • školní jídelna rodinného typu, pitný režim po celý den, individuálně možnost úpravy jídla podle zdravotních potřeb