CZ
 
 
Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:+420 602 313 517
1. stupeň:+420 487 521 560
2. stupeň:+420 702 035 692
Škola klíč

Základní informace

Základní škola a Mateřská škola Klíč s.r.o. je soukromou základní školou v České Lípě, zařazenou do sítě škol MŠMT ČR. V tomto školním roce zahájí již 27 let svého působení. Od 1.1.2009 je ředitelkou Ing. Lucie Dolejší.

Za posledních osm let naše škola prošla velkými změnami, které nás posunuly o velký kus dopředu. Více jsme se zaměřili na kvalitu a efektivitu výuky anglického jazyka - žákům je zajištěna nadstandardní péče - individuální výuka ve skupině max. 9 žáků, využíváme moderní metody výuky a výukové materiály. Vyučují u nás rodilí mluvčí z Austrálie a USA. Naši žáci získávají již od 3. třídy své první certifikáty. Další potvrzením skvělé výuky bylo získání titulu Evropský učitel jazyků roku nebo titulu BEST TEACHER OF ENGLISH.

Od 1.třídy vyučujeme metodou CLIL - více o této metodě zde

Ocenění získáváme i v ostatních oblastech např. titul NEJLEPŠÍ ČESKÁ ŠKOLA (Libereckého kraje), titul RODIČE VÍTÁNIŠKOLA V POHYBU a jiné.
Výuka na naší škole je založena na individuálním přístupu a využívání efektivních a smysluplných metod, které respektují rozvoj každého žáka.
Vyučujeme mimo jiné pomocí nejmodernějších a mezinárodně uznávaných učebnic FRAUS, ke kterým využíváme interaktivní učebnice.
Během minulých několika let došlo k  velké MODERNIZACI celé školy.  Třídy jsou vybaveny dataprojektory, interaktivními tabulemi, v hodinách se využívají interaktivní učebnice a programy, žáci mají k dispozici 2 špičkově vybavené učebny výpočetní techniky a 2 jazykové učebny.
Dále budeme pokračovat v nadstandardním technickém vybavení školy, abychom zajistili podnětné prostředí. Naše škola je vzorovým pracovištěm pro studenty pedagogických fakult.

Vynikající hodnocení jsme také získali od České školní inspekce, která naši školu naposledy navštívala v roce 2014.

 

 

Nabízíme Vám nadstandardní péči:

 1. nízký počet žáků ve třídě
 2. individuální přístup a vzdělávání žáků podle jejich individuálních pořeb, talentu a nadání, důraz je kladen na osobní rozvoj každého žáka, rozvoj emoční inteligence. Každé dítě je pro nás jedinečná osobnost. 
 3. rodinné prostředí malé školy, bezpečné klima 
 4. moderní interiér a vybavení školy (interaktivní tabule, dataprojektory, počítače ve třídách, 2 počítačové učebny,...), moderní metody výuky, učební pomůcky - využíváme Beeboty, ozoboty, robotické stavebnice, 3D tiskárnu nebo virtuální realitu
 5. kvalitní kvalifikovaní učitelé, kteří se neustále školí a dále vzdělávají
 6. každému žákovi je k dispozici školní psycholog a  klinický logoped školy - dokážeme kvalitně pracovat s vadami řeči, speciální pedagog, kariérový poradce a kouč.
 7. kvalitní vzdělání podle ŠVP "Klíč k životu" 
 8. přátelská a otevřená atmosféra mezi žáky, učiteli a rodiči
 9. zapojení žáků do mezinárodních projektů Erasmus plus a dalších - pravidelné výjezdy žáků do zahraničí
 10. projektové vyučování, kooperativní učení, činnostní a experimentální výuka je pro nás samozřejmostí 
 11. výuka angličtiny už od mateřské školy, vyšší počet hodin AJ, půlené hodiny (v půlených hodinách je max.8 žáků=max.individuální péče a osobní pokrok každého žáka), získání certifikátu YLE 
 12. výuka metodou CLIL už od 1.třídy
 13. Informatika od 1.třídy
 14. výuka čtení tzv. genetickou metodou - vysoká čtenářská gramotnost
 15. individuální plány pro nadané děti 
 16. pravidelná činnost v komunitních kruzích, portfólia žáků atd. 
 17. nabídka širokého spektra zájmových kroužků
 18. příprava žáků, kteří přechází na víceletá gymnázia -úspěšnost při přijetí
 19. účinný systém prevence - šikana, drogy, dopravní výchova, ekologická výchova, dodržování pitného režimu atd.
 20. organizujeme anglický příměstský tábor, školy v přírodě 
 21. rodiče s dětmi se můžou společně zúčastnit „Tvořivých dílen“
 22. ranní a odpolední družina - 3 oddělení
 23. školní zahrada pro MŠ a 1. stupeň ZŠ
 24. spolupráce školky a školy - bezproblémový nástup do 1.třídy, kvalitní předškolní příprava
 25. spolupráce 1. a 2. stupně základní školy- bezproblémový přechod na 2.stupeň
 26. spolupráce se Střední školou Klíč s.r.o. - odborné přednášky, společné zájezdy
 27. plavání, bruslení jako součást tělesné výchovy od 1. do 4. třídy
 28. muzikoterapie je součástí hudební výchovy
 29. učebnice a velké množství pracovních sešitů zdarma, k dispozici velké množství výtvarného materiálu, didaktické hry, stavebnice Kappla, Lego, stolní hry ve třídách  o přestávkách volně k dispozici
 30. školní jídelna rodinného typu, pitný režim po celý den