CZ
 
 
Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:+420 602 313 517
1. stupeň:+420 487 521 560
2. stupeň:+420 702 035 692
Škola klíč

Základní informace

Základní škola a Mateřská škola Klíč s.r.o. je soukromou základní školou v České Lípě, zařazenou do sítě škol MŠMT ČR. V tomto školním roce zahájí již 27 let svého působení. Od 1.1.2009 je ředitelkou Ing. Lucie Dolejší.

Za posledních osm let naše škola prošla velkými změnami, které nás posunuly o velký kus dopředu. Více jsme se zaměřili na kvalitu a efektivitu výuky anglického jazyka - žákům je zajištěna nadstandardní péče - individuální výuka ve skupině max. 9 žáků, využíváme moderní metody výuky a výukové materiály. Vyučují u nás rodilí mluvčí z Austrálie a USA. Naši žáci získávají již od 3. třídy své první certifikáty. Další potvrzením skvělé výuky bylo získání titulu Evropský učitel jazyků roku nebo titulu BEST TEACHER OF ENGLISH.

Od 1.třídy vyučujeme metodou CLIL - více o této metodě zde

Ocenění získáváme i v ostatních oblastech např. titul NEJLEPŠÍ ČESKÁ ŠKOLA (Libereckého kraje), titul RODIČE VÍTÁNIŠKOLA V POHYBU a jiné.
Výuka na naší škole je založena na individuálním přístupu a využívání efektivních a smysluplných metod, které respektují rozvoj každého žáka.
Vyučujeme mimo jiné pomocí nejmodernějších a mezinárodně uznávaných učebnic FRAUS, ke kterým využíváme interaktivní učebnice.
Během minulých několika let došlo k  velké MODERNIZACI celé školy.  Třídy jsou vybaveny dataprojektory, interaktivními tabulemi, v hodinách se využívají interaktivní učebnice a programy, žáci mají k dispozici 2 špičkově vybavené učebny výpočetní techniky a 2 jazykové učebny.
Dále budeme pokračovat v nadstandardním technickém vybavení školy, abychom zajistili podnětné prostředí. Naše škola je vzorovým pracovištěm pro studenty pedagogických fakult.

Vynikající hodnocení jsme také získali od České školní inspekce, která naši školu naposledy navštívala v roce 2014.

 

 

Nabízíme Vám nadstandardní péči:

 • nízký počet žáků ve třídě
 • individuální přístup a vzdělávání žáků podle jejich individuálních pořeb, talentu a nadání, důraz je kladen na osobní rozvoj každého žáka, rozvoj emoční inteligence. Každé dítě je pro nás jedinečná osobnost. 
 • rodinné prostředí malé školy, bezpečné klima 
 • moderní interiér a vybavení školy (interaktivní tabule, dataprojektory, počítače ve třídách, 2 počítačové učebny,...), moderní metody výuky, moderní učební pomůcky 
 • kvalitní kvalifikovaní učitelé, kteří se neustále školí a dále vzdělávají
 • každému žákovi je k dispozici školní psycholog a  logoped školy - dokážeme kvalitně pracovat s vadami řeči
 • kvalitní vzdělání podle vlastního ŠVP "Klíč k životu" – naše škola se stala vzorovou základní školou a má výborné hodnocení Českou školní inspekcí
 • přátelská a otevřená atmosféra mezi žáky, učiteli a rodiči
 • zapojení žáků do mezinárodních projektů
 • projektové vyučování, kooperativní učení, činnostní a experimentální výuka je pro nás samozřejmostí 
 • výuka angličtiny už od mateřské školy, vyšší počet hodin AJ, půlené hodiny (v půlených hodinách je max.9 žáků=max.individuální péče a osobní pokrok každého žáka), získání certifikátu YLE 
 • Informatika od 1.třídy
 • výuka čtení tzv. genetickou metodou - vysoká čtenářská gramotnost
 • individuální plány pro nadané děti
 • pravidelná činnost v komunitních kruzích, portfólia žáků atd. 
 • nabídka širokého spektra zájmových kroužků
 • příprava žáků, kteří přechází na víceletá gymnázia -úspěšnost při přijetí
 • účinný systém prevence - šikana, drogy, dopravní výchova, ekologická výchova, dodržování pitného režimu atd.
 • organizujeme anglický příměstský tábor, školy v přírodě 
 • rodiče s dětmi se můžou společně zúčastnit „Tvořivých dílen“
 • ranní a odpolední družina - 2 oddělení
 • školní zahrada pro MŠ a 1.stupeň ZŠ
 • spolupráce školky a školy - bezproblémový nástup do 1.třídy, kvalitní předškolní příprava
 • spolupráce 1. a 2. stupně základní školy- bezproblémový přechod na 2.stupeň
 • spolupráce se Soukromou podnikatelskou střední školou - výuka finanční gramotnost, společné zájezdy
 • plavání, bruslení jako součast tělesné výchovy od 1. do 4. třídy
 • muzikoterapie je součástí hudební výchovy
 • učebnice a velké množství pracovních sešitů zdarma, k dispozici velké množství výtvarného materiálu, didaktické hry, stavebnice Kappla, Lego, stolní hry ve třídách  o přestávkách volně k dispozici
 • školní jídelna rodinného typu, pitný režim po celý den, individuálně možnost úpravy jídla podle zdravotních potřeb