CZ
 
 
Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:+420 602 313 517
1. stupeň:+420 487 521 560
2. stupeň:+420 702 035 692
Škola klíč

9.A

 

Rozvrh 9. A od 1. 9. 2019

9.A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí D Čj Pč-Fg Mat Zem Ov   TH

 

Úterý Čj Inf Nj Aj M Ch  

  

 
Středa Z Čj F Aj M      
Čtvrtek Tv Tv Nj Čj D Ch   Vv Vv
Pátek F Aj M Hv Ajk Ms