CZ
 
 
Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:+420 602 313 517
1. stupeň:+420 487 521 560
2. stupeň:+420 702 035 692
Škola klíč

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství je služba určená studentům, rodičům a pedagogickým pracovníkům. Zaměřuje se na výchovné, školní, profesní a kariérové poradenství. Hlavní zaměření je především na děti s poruchami chování nebo učení. Pomáháme i s výběrem vhodné střední školy, informujeme o aktuálně otvíraných oborech v daném školním roce a pomáháme s přihláškama na SŠ.

Výchovné poradenství zahrnuje tři oblasti:

  • Péče o integrované žáky s SPU a ostatní žáky s poruchami učení 
  • Péče o žáky s poruchami chování
  • Poradenství k volbě povolání

Speciální pedagog

Zuzana Wildová speciální pedagog (I.stupeň, Klášterní ulice)

  • péče o integrované žáky
  • konzultace IVP
  • péče o žáky s poruchami učení
  • komunikace s SPC a PPP
  • spolupráce se školním psychologem, zajišťování konzultací
  • péče o žáky s poruchami chování

Kontakt:

tel.číslo:  +420 731 773 575  (konzultace se domluvají osobně nebo na telefonním čísle)
e-mail: wildova.zuzana@skolaklic.cz

 

Důležitá telefonní čísla:

PPP Česká Lípa
pedagogicko-psycholog.poradna
Havlíčkova 443
tel: +420 487 521 673

Mgr.Ivana Erbenová
Dětská logopedie

Mgr.Lucie Vosálová
Purkyňova 1849
tel: +420 487 954 927

PaedDr.Karel Neubauer
Jiráskova 657
tel: +420 487 874 169

MUDr.Kateřina Henčlová
Dětský neurolog
Liberecká ul.
tel: +420 487 824 508

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy
Konopeova ul.(u autobus.nádraží)
tel: +420 487 853 203, 607 862 086

SPC - kontakty po domluvě s vých.poradkyní