CZ
 
 
Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:+420 602 313 517
1. stupeň:+420 487 521 560
2. stupeň:+420 702 035 692
Škola klíč

Logopedie, školní psycholog

Logopedie v ZŠ a MŠ Klíč

Logopedie se zabývá vývojem,výchovou a vzděláváním osob s poruchami a vadami řeči.

 O odbornou logopedickou péči se stará logopedka školy Mgr. Ivana Erbenová.

Mgr. Ivana Erbenová

  • odborná praxe 38 let
  • nápravy, cvičení
  • spolupráce s třídními učiteli
  • spolupráce s SPC pro děti s vadami řeči

Psychologická péče v ZŠ a MŠ Klíč

Od 1. 10. 2009 působí v ZŠ a MŠ Klíč Česká Lípa dětský psycholog, který je k dispozici žákům a rodičům naší školy. Pro bližší informace kontaktujte výchovnou poradkyni Zuzanu Wildovou nebo ředitelku školy Ing. Lucii Dolejší.

Konzultační hodiny ve škol. roce 2019/20:

Konzultační hodiny jsou každé úterý a středu od 9-10h. Objednávat se musíte telefonicky předem u výchovné poradkyni.

Zuzana Wildová
na tel: +420 731 773 575
na email: wildova.zuzana@skolaklic.cz