CZ
 
 
Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:+420 602 313 517
1. stupeň:+420 487 521 560
2. stupeň:+420 702 035 692
Škola klíč

Individuální přístup

Individuální přístup je základním kamenem, na kterém je postavena naše škola. Žákům naší školy se můžeme věnovat individuálně díky nízkému počtu žáků ve třídě a díky efektivním metodám výuky, které používáme. Ke každému žákovi přistupujeme podle jeho individuálních potřeb - vše v úzké spolupráci s rodiči

Jsme škola rodinného typu a pro naše žáky se snažíme vytvářet bezstresové pohodové prostředí. Podporujeme jejich aktivitu, tvořivost a příležitost zažít úspěch.

Pracujeme v komunitních kruzích, vytváříme žákům portfólia, využíváme školní diáře, aby se děti učily důležité životní dovednosti - plánování, atd.

Individuálně přistupujeme i k žákům se specifickými poruchami učení - na naší škole funguje tým odborníků (speciální pedagogové, logoped, psycholog). Díky nízkému počtu žáků ve třídě je práce velice efektivní.

Více informací vám rádi sdělíme při osobní schůzce a prohlídce školou.