CZ
 
 
Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:+420 602 313 517
1. stupeň:+420 487 521 560
2. stupeň:+420 702 035 692
Škola klíč

Družina

Školní družina při naší škole se sestává ze tří družinových tříd, v nichž pracují tři vychovatelky, které zajišťují výchovně-vzdělávací činnost. K samotné činnosti slouží 2 družinové pracovny, vlastní umývárna, WC, příslušné chodby, jídelna a zahrada.

Naši školní družinu navštěvují žáci od 1. do 5. třídy.  Všichni se zde známe, vládne u nás klidná atmosféra, jsme školou rodinného typu. Prostory školní družiny se nacházejí v přízemí budovy, z tohoto důvodu je možný bezbariérový přístup. Prostor je vzdušný, prosvětlený množstvím oken. K zútulnění slouží barevně členěný prostor a koberce v jednotlivých částech herny. Nábytkové vybavení je přizpůsobeno velikostí věku dětí.

Filozofie programu vychází z filozofie otevřené společnosti, vede k demokratickému myšlení a jednání dětí i dospělých. Zaměřuje se na podporu a ochranu práv každého dítěte v systému vzdělávání. 

Školní družina je otevřená od 6:30 do 16:30, fungují 3 oddělení.

Program Začít spolu

Program buduje základy pro postoje, znalosti a dovednosti životně důležité pro člověka, který se bude vyrovnávat s nároky a problémy současnosti. Připravuje děti na to, aby se v budoucnu aktivně zajímaly o učení, uměly se samy aktivně a efektivně učit, pobyt ve škole je bavil a nebyl pro ně spojen s nadměrným stresem.
Vychovatelka je dítěti spíše partnerem, pomocníkem a průvodcem na jeho cestě k poznání, respektuje to, že každé dítě má právo být jiné. Hlavním záměrem programu je důraz na individuální přístup ke každému dítěti, vedení dětí k samostatnému rozhodování, rozvíjení schopností, znalostí a dovedností dětí prostřednictvím plánované činnosti, center aktivit a pozorování.

Oblasti výchovného programu školní družiny

Vychovatelka během celého pedagogického působení rozvíjí sociální kompetence, důležité nejen pro učení, ale i pro další rozvoj žáků: zdravé sebevědomí, sebejistotu, schopnost být sám sebou, přizpůsobit se životu v sociální skupině i v multikulturní společnosti.

Oblasti obsahují kompetence k těmto činnostem

Reflexe ke školnímu vzdělávacímu programu, navazování na něj. Inspirujeme se tematickými celky, navazujeme na vědomosti a dovednosti žáků. Vzdělávací obsah základního vzdělávání je orientačně rozdělen do devíti vzdělávacích oblastí. Naší školní družině jsou nejbližší tyto oblasti:

  • Člověk a společnost
  • Člověk a příroda
  • Člověk a zdraví
  • Člověk a svět práce
  • Umění a kultura
  • Informační a komunikační technologie

My vycházíme z konkrétních demografických, prostorových, personálních a sociálních podmínek školní družiny. Program nám umožňuje co nejširší možnosti práce s dětmi, není svazující, ale inspirativní, pestrý a námětově bohatý.