CZ
 
 
Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:+420 602 313 517
1. stupeň:+420 487 521 560
2. stupeň:+420 702 035 692
Škola klíč

8.A - Mgr. Robert Mulár

Rozvrh (upozornění dole):

8. A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí Ch Cj M Aj Inf Z   TH  
Úterý D Aj Nj M Cj Fy   Pč/VV Pč/VV
Středa Ch Z Ov Vz Cj      
Čtvrtek Tv Tv M Cj Fy      
Pátek D Ajk Nj M Hv Aj  

 

 

Termín letošní AKADEMIE je 26.6. v 15:00.

______________________________________________________________________________________

NOVÝ MEZINÁRODNÍ PROJEKT ERASMUS PLUS - iPads for the Future Learning

Jak se mohou děti 2. stupně přihlásit k aktivní spolupráci na projektu? Všem žákům byl do jejich třídních online Učebny (GSuite) přidán Formulář k vyplnění. Prosíme žáky, aby formulář vyplnili spolu s rodiči.

Kroužek Erasmus je každý pátek od 14:15. 

Kroužek ROBOTIKY - každý čtvrtek od 14:15

_________________________________________________________________________________________

Připomínám, že domací úkoly ze všech předmětů jsou zadávány do žákovských diářů!    _________________________________________________________________________________________

Pokyny v tělesné výchově:

Každé pondělí ráno čeká služba v 7:40 před kabinetem učitelů na potřebné náčiní. V případě, že půjdeme do tělocvičny, sraz je u ZŠ Lada před vchodem do jídelny a tělocvičny v 7:45. Dovnitř nikdo nevstupuje bez přítomnosti p. uč. Landy či p. uč. Tichého. Pokud nám počasí umožní jít ven, scházíme se v 7:55 již převlečení u atletického stadionu za ZŠ Lada.

Povinné vybavení na TV: vhodné oblečení, přezůvky do tělocvičny s čistou světlou podrážkou!!

___________________________________________________________________________________________

Naše škola je partnerskou školou projektu NEPZ (Nejbohatší ekosystémy planety Země) a podporuje ochranu deštných pralesů na Sumatře. V předloňském roce jsme předali peníze na zakoupení fotopasti za 3 800,- Kč, díky které jsou zvířata v Národním parku monitorována a díky které je snadnější bojovat proti pytlákům, kteří zvířata zabíjejí. Loni jsme předali 2000 Kč na podporu ochrany pralesa. Pravidelně dostáváme záběry z naší fotopasti. Mnozí ze žáků a jejich rodičů sami zakoupili několik m2 pralesa na Sumatře.

Všem za spolupráci a příspěvky moc děkujeme! M. Kyselovská

Podívejte se na stránky NEPZ.cz

_____________________________________________________________________________________________

Cena za oběd v jídelně ZŠ Lada:

Žáci 11 - 14 let 35 Kč,-/ oběd  (zálohová platba za měsíc = 700 Kč)  

Žáci 15 a více let 42,-Kč/oběd (zálohová platba za měsíc = 840 Kč)

ČÍSLO ÚČTU PRO PLATBY ZA OBĚDY NA 2. STUPNI: 205113623/0300 DO POZNÁMKY PRO PŘÍJEMCE UVEĎTE CELÉ JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE.

DĚTI, KTERÉ DOVRŠÍ 11 NEBO 15 LET DO 31.8. ŠKOLNÍHO ROKU, JSOU JIŽ OD ZAČÁTKU ŠK. ROKU VE VYŠŠÍ KATEGORII (Vyhláška 107/2005 Sb. o školním stravování).

Obědy v měsíci ZÁŘÍ 2018 budou nově v sekci Jídelna   

__________________________________________________________________________

Dodržujte pravidla omlouvání při nepřítomnosti žáka ve škole!

Musí-li žák odejít z vyučování během dne, pak pouze v doprovodu zákonného zástupce. V případě, že si zákonný zástupce přeje, aby žák opustil školu sám, musí o to zákonný zástupce písemně požádat a žádost musí obsahovat čas odchodu včetně věty, že za něj zákonný zástupce od odchodu ze školy přebírá zodpovědnost.

Lze využít formulář, který je na konci této stránky. v sekci Základní škola (pro rodiče - žádosti a formuláře)

____________________________________________________________________

Změny a upozornění:

Podařilo se zorganizovat VODÁCKÝ kurz! Koná se ve dnech 28.-30.6.

V pátek jedeme na slíbený třídní výlet (spolu s 9.A), bližší informace v pondělí/průběhu týdne.
 
 

Týdenní plán  17.6. - 21.6.

Služba: Farský - Hasenkopfová

Čj

Mluvnice: Souvětí souřadné, podřadné

Literatura: Meziválečná lit.

Sloh: Tvůrčí psaní ;-)

Mat

ARIT: 

GEO: 

Inf Viz:   www.informatika-na-klici.cz
Aj

Aj 1: 

Aj 2: 

Nj  
Zem  
D  
Ov

 

 

Fyzika

 

Vz  
Vv  
Chemie

 

Tv

Chlapci: S chlapci se budeme scházet v 7:55 ve škole, kde určím, jaké vezme služba pomůcky s sebou. Důležité! ČISTÁ OBUV DO TĚLOCVIČNY. Děkuji, Tichý.

Dívky: 

Pč-Svět práce

 

 

-----------------

 
 
 
 
 

Týdenní plán 10.6. - 14.6.

Služba: Štěpánková Garner

Čj

MluvniceVýznamové poměry mezi VV a VČ
                  
Souvětí souřadné, podřadné
                DÚ: PS 37

Literatura: Česká moderna, Meziválečná lit.

SlohSouhrnné poučení o slohu

 

Mat

ARIT: Výrazy s proměnnou

GEO: Povrch a objem válce - dokončení, test.

odkaz na aplikaci Geogebra k virtuálnímu rýsování zde.

Inf Viz:   www.informatika-na-klici.cz
Aj

Aj 1: 

AJ2:

Nj In der Stadt / Wo-Wohin
Zem Ústecký, Plzeňský kraj, DÚ doplnit si výpisky do pracovního sešitu pro kraj Královehradecký, Karlovarský, Jihočeský, Středočeský, Zlínský a Praha.
D

 

Ov

Zdravý životní styl - Můj jídelníček

 

Fyzika

Vnitřní odpor zdroje - str. 109 -111

Zapojování zdrojů elektrického proudu - str. 111 - 113

Výkon elektrického produ - str. 113 - 115

Zkoušení u tabule + dopisování písemných prací.

Vz  
Vv

Tvoření ke Dni otců

Chemie

Významné kyseliny

Tv

Chlapci: S chlapci se budeme scházet v 7:55 ve škole, kde určím, jaké vezme služba pomůcky s sebou. Důležité! ČISTÁ OBUV DO TĚLOCVIČNY. Děkuji, Tichý.

Dívky: 

Pč-Svět práce