CZ
 
 
Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:+420 602 313 517
1. stupeň:+420 487 521 560
2. stupeň:+420 702 035 692
Škola klíč

8.A - Mgr. Robert Mulár

Změny rozvrhu a upozornění:

8. A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí Ch Cj M Aj Inf Z   TH  
Úterý D Aj Nj M Cj Fy   Pč/VV Pč/VV
Středa Ch Z Ov Vz Cj      
Čtvrtek Tv Tv M Cj Fy      
Pátek D Ajk Nj M Hv Aj    

Změny:

V pondělí 18.3. bude 3.h. fyzika, odpadá 6.h. zeměpis. Výuka do 12.35.

V úterý 19.3. odpadají odpolední hodiny. Výuka končí ve 13.30.

______________________________________________________________________________________

NOVÝ MEZINÁRODNÍ PROJEKT ERASMUS PLUS - iPads for the Future Learning

Jak se mohou děti 2. stupně přihlásit k aktivní spolupráci na projektu? Všem žákům byl do jejich třídních online Učebny (GSuite) přidán Formulář k vyplnění. Prosíme žáky, aby formulář vyplnili spolu s rodiči.

Kroužek Erasmus je každý pátek od 14:15. 

Kroužek ROBOTIKY - každý čtvrtek od 14:15

_________________________________________________________________________________________

Připomínám, že domací úkoly ze všech předmětů jsou zadávány do žákovských diářů!    _________________________________________________________________________________________

Pokyny v tělesné výchově:

Každé pondělí ráno čeká služba v 7:40 před kabinetem učitelů na potřebné náčiní. V případě, že půjdeme do tělocvičny, sraz je u ZŠ Lada před vchodem do jídelny a tělocvičny v 7:45. Dovnitř nikdo nevstupuje bez přítomnosti p. uč. Landy či p. uč. Tichého. Pokud nám počasí umožní jít ven, scházíme se v 7:55 již převlečení u atletického stadionu za ZŠ Lada.

Povinné vybavení na TV: vhodné oblečení, přezůvky do tělocvičny s čistou světlou podrážkou!!

___________________________________________________________________________________________

Naše škola je partnerskou školou projektu NEPZ (Nejbohatší ekosystémy planety Země) a podporuje ochranu deštných pralesů na Sumatře. V předloňském roce jsme předali peníze na zakoupení fotopasti za 3 800,- Kč, díky které jsou zvířata v Národním parku monitorována a díky které je snadnější bojovat proti pytlákům, kteří zvířata zabíjejí. Loni jsme předali 2000 Kč na podporu ochrany pralesa. Pravidelně dostáváme záběry z naší fotopasti. Mnozí ze žáků a jejich rodičů sami zakoupili několik m2 pralesa na Sumatře.

Všem za spolupráci a příspěvky moc děkujeme! M. Kyselovská

Podívejte se na stránky NEPZ.cz

_____________________________________________________________________________________________

Cena za oběd v jídelně ZŠ Lada:

Žáci 11 - 14 let 35 Kč,-/ oběd  (zálohová platba za měsíc = 700 Kč)  

Žáci 15 a více let 42,-Kč/oběd (zálohová platba za měsíc = 840 Kč)

ČÍSLO ÚČTU PRO PLATBY ZA OBĚDY NA 2. STUPNI: 205113623/0300 DO POZNÁMKY PRO PŘÍJEMCE UVEĎTE CELÉ JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE.

DĚTI, KTERÉ DOVRŠÍ 11 NEBO 15 LET DO 31.8. ŠKOLNÍHO ROKU, JSOU JIŽ OD ZAČÁTKU ŠK. ROKU VE VYŠŠÍ KATEGORII (Vyhláška 107/2005 Sb. o školním stravování).

Obědy v měsíci ZÁŘÍ 2018 budou nově v sekci Jídelna   

__________________________________________________________________________

Dodržujte pravidla omlouvání při nepřítomnosti žáka ve škole!

Musí-li žák odejít z vyučování během dne, pak pouze v doprovodu zákonného zástupce. V případě, že si zákonný zástupce přeje, aby žák opustil školu sám, musí o to zákonný zástupce písemně požádat a žádost musí obsahovat čas odchodu včetně věty, že za něj zákonný zástupce od odchodu ze školy přebírá zodpovědnost.

Lze využít formulář, který je na konci této stránky. v sekci Základní škola (pro rodiče - žádosti a formuláře)

____________________________________________________________________

DŮLEŽITÉ:

Srdečně zveme rodiče na přednášku Mgr. Dany Horynové na téma Poruchy učení ve vzdělávacím procesu ZŠ. Seminář se koná 2.5. (čtvrtek) od 15:00-17:00 v budově 1. stupně naší školy. Je určen rodičům žáků na 1. i 2. stupni ZŠ. Zájemci se prosím hlaste přímo mne formou mailu.

Již byl stanoven termín letošní AKADEMIE! Koná se 26.6. v 15:00.

 

Týdenní plán 11.3. - 15.3.

Služba:  Farský - Štěpánková

Čj

Mluvnice:

Literatura:

Sloh:

Mat

ARIT:

GEO:

odkaz na aplikaci Geogebra k virtuálnímu rýsování zde.

Inf Viz:   www.informatika-na-klici.cz
Aj

Aj 1:

AJ2:

Nj  
Zem  
D

ÚT: 

Ov

 

 

Fyzika

 

Vz  
Vv

 

Chemie  
Tv

Chlapci: S chlapci se budeme scházet v 7:55 ve škole, kde určím, jaké vezme služba pomůcky s sebou. Důležité! ČISTÁ OBUV DO TĚLOCVIČNY. Děkuji, Tichý.

Dívky: 

Pč-Svět práce

 
 
 
 
 

Týdenní plán  18.3. - 22.3.

Služba: Holan - Prokešová

Čj

Mluvnice: PO - : uč. 39/10 !
                Kosťa si dopíše testík (pravopis s-,z-,vz-)
                Předložky se/ze/s/z
                ČT - test (předložky se/ze/s/z)
                Psaní bě, pě, vě, mě...

Literatura: J. K. Tyl, divadlo, TEST (pojmy-slovníček pojmů máte jistě dopsaný v sešitě z druhé strany!) Kdo chyběl 12. 3., přijde si v pondělí pro zápis!

Sloh: Líčení (nezapomeňte pracovní list (PL), který jste dostali minulou hodinu! Kdo chyběl, přijde si do středy! Protože na PL byl úkol! 3. ČÁST - vymyslet a zapsat co nejvíce vhodných sloves, která by bylo možné použít v souvislosti se zadanými pods.jm.)

Mat

ARIT: Čtvrtek TEST na užití Pythagorovy věty v rovině i prostoru.

GEO: Thaletova věta.

Inf Viz:   www.informatika-na-klici.cz
Aj

Aj 1: Relative clauses - test. Unit 5 - vocabulary

AJ2:

Nj Wohnen/Möbel
Zem  
D  
Ov

 

 

Fyzika

Vlastnosti pružných těles - str. 64 - 65

Kmitavý pohyb - str. 66 - 69

POZN.: doučování pro třídy 8.A a 9.A z Fyziky je možné vždy v pátek 07:15 - 08:00 před učebnou třídy 8.A

Vz  
Vv ------------------
Chemie

Rovnice, názvosloví kationtů, oxidační číslo, halogenidy.

Tv

Chlapci: S chlapci se budeme scházet v 7:55 ve škole, kde určím, jaké vezme služba pomůcky s sebou. Důležité! ČISTÁ OBUV DO TĚLOCVIČNY. Děkuji, Tichý.

Dívky: 

Pč-Svět práce

 

 

-----------------