CZ
 
 
Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:+420 602 313 517
1. stupeň:+420 487 521 560
2. stupeň:+420 702 035 692
Škola klíč

8.A - Mgr. Robert Mulár

Změny rozvrhu a upozornění:

Skupina paní učitelky Plíhalové má v pátek 18.1.2019 do 12.35. Odpadá jim Aj.

8. A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí Ch Cj M Aj Inf Z   TH  
Úterý D Aj Nj M Cj Fy   Pč/VV Pč/VV
Středa Ch Z Ov Vz Cj      
Čtvrtek Tv Tv M Cj Fy      
Pátek D Ajk Nj M Hv Aj    

Změny:

 

_______________________________________________________________________________________________________

NOVÝ MEZINÁRODNÍ PROJEKT ERASMUS PLUS - iPads for the Future Learning

Jak se mohou děti 2. stupně přihlásit k aktivní spolupráci na projektu? Všem žákům byl do jejich třídních online Učebny (GSuite) přidán Formulář k vyplnění. Prosíme žáky, aby formulář vyplnili spolu s rodiči.

Kroužek Erasmus je každý pátek od 14:15. 

Kroužek ROBOTIKY - každý čtvrtek od 14:15

_________________________________________________________________________________________

Připomínám, že domací úkoly ze všech předmětů jsou zadávány do žákovských diářů! 

_________________________________________________________________________________________

Pokyny v tělesné výchově:

Každé pondělí ráno čeká služba v 7:40 před kabinetem učitelů na potřebné náčiní. V případě, že půjdeme do tělocvičny, sraz je u ZŠ Lada před vchodem do jídelny a tělocvičny v 7:45. Dovnitř nikdo nevstupuje bez přítomnosti p. uč. Landy či p. uč. Tichého. Pokud nám počasí umožní jít ven, scházíme se v 7:55 již převlečení u atletického stadionu za ZŠ Lada.

Povinné vybavení na TV: vhodné oblečení, přezůvky do tělocvičny s čistou světlou podrážkou!!

_______________________________________________________________________________________________

Naše škola je partnerskou školou projektu NEPZ (Nejbohatší ekosystémy planety Země) a podporuje ochranu deštných pralesů na Sumatře. V předloňském roce jsme předali peníze na zakoupení fotopasti za 3 800,- Kč, díky které jsou zvířata v Národním parku monitorována a díky které je snadnější bojovat proti pytlákům, kteří zvířata zabíjejí. Loni jsme předali 2000 Kč na podporu ochrany pralesa. Pravidelně dostáváme záběry z naší fotopasti. Mnozí ze žáků a jejich rodičů sami zakoupili několik m2 pralesa na Sumatře.

Všem za spolupráci a příspěvky moc děkujeme! M. Kyselovská

Podívejte se na stránky NEPZ.cz

_____________________________________________________________________________________________

Cena za oběd v jídelně ZŠ Lada:

Žáci 11 - 14 let 35 Kč,-/ oběd  (zálohová platba za měsíc = 700 Kč)  

Žáci 15 a více let 42,-Kč/oběd (zálohová platba za měsíc = 840 Kč)

ČÍSLO ÚČTU PRO PLATBY ZA OBĚDY NA 2. STUPNI: 205113623/0300 DO POZNÁMKY PRO PŘÍJEMCE UVEĎTE CELÉ JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE.

DĚTI, KTERÉ DOVRŠÍ 11 NEBO 15 LET DO 31.8. ŠKOLNÍHO ROKU, JSOU JIŽ OD ZAČÁTKU ŠK. ROKU VE VYŠŠÍ KATEGORII (Vyhláška 107/2005 Sb. o školním stravování).

Obědy v měsíci ZÁŘÍ 2018 budou nově v sekci Jídelna   

__________________________________________________________________________

Dodržujte pravidla omlouvání při nepřítomnosti žáka ve škole!

Musí-li žák odejít z vyučování během dne, pak pouze v doprovodu zákonného zástupce. V případě, že si zákonný zástupce přeje, aby žák opustil školu sám, musí o to zákonný zástupce písemně požádat a žádost musí obsahovat čas odchodu včetně věty, že za něj zákonný zástupce od odchodu ze školy přebírá zodpovědnost.

Lze využít formulář, který je na konci této stránky. v sekci Základní škola (pro rodiče - žádosti a formuláře)

____________________________________________________________________

Svět práce   

V úterý 15.1. odpolední Svět práce odpadá.
Ve středu 16.1. se zúčastníme v rámci předmětu Svět práce  česko-německého projektu

 „Vzdělávání Aktivně!/Bildung Aktiv!“    

Odjezd v 7,30 busem do Německa - Rothenburg ze stanice MHD pod Albertem, návrat cca 15,45                                                 Oběd zajištěn, pedag. dozor. Mgr. V.Rusková

___________________________________________________________________________________

 

Týdenní plán   14.1. - 18.1.

Služba: Žahourek - Štěpánková

Čj

Mluvnice: v PO si napíšeme DIKTÁT (shoda podmětu s přísudkem!vzory pod. a přídavých jmen!), kdo nepsal test ze slovesného vidu-dopíše si v PO; pravopis - procvičujeme

Literatura: čekají nás poslední prezentace referátů; test (preromantismus)

Sloh: Charakteristika lit. postavy - dokončíme

Mat

ARIT: Určování druhé odmocniny. Přinést kalkulačku s příslušným smybolem odmocniny!

GEO: Kruh, kružnice - zadefinování, úvod.

Inf Viz:   www.informatika-na-klici.cz
Aj

Aj 1:

AJ2:

Nj geografische Angaben
Zem Nerostné suroviny, prezentace připravených referátů. 
D  
Ov

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Fyzika

 

Vz  
Vv  
Chemie

Počty atomů a prvků v molekulách prvků a sloučenin. "Diktáty" 

Tv

Chlapci: S chlapci se budeme scházet v 7:55 ve škole, kde určím, jaké vezme služba pomůcky s sebou. Důležité! ČISTÁ OBUV DO TĚLOCVIČNY. Děkuji, Tichý.

Dívky: 

Pč-Svět práce

 
 
 
 
 

Týdenní plán 7.1. - 11.1.

Služba:  Faltová - Issakov

Čj

Mluvnice: Slovesný vid - procvičujeme; pravopis - procvičujeme; naučená básnička (uč. str. 26) - možnost zlepšení známky

Literatura: ferefáty; Preromantismus

Sloh: charakteristika lit. postavy - kdo neměl, tak si jistě dočetl Malého prince 

UČEBNA - nezapomeneme odevzdat čtenářský deník + referát; kdo odevzdal, má už nyní okomentováno a ví, co má zlepšit a opravit

Kdo nepsal TEST před Vánocemi, počítá s tím, že si ho tento týden dopíše!

Mat

ARIT: Druhá odmocnina - úvod, značení, použití.

GEO: 

Inf Viz:   www.informatika-na-klici.cz
Aj

Aj 1:  Unit 3 C,D; překlady vět v minulém čase - test v pátek

AJ2:

Nj opakování, slovní zásoba
Zem Zemědělství Evropy a opakování formou Kahoot. Příští týden prezentace referátů a zkoušení dobrovolníků.
D

ÚT: 

Ov

Test osobnosti

 

Fyzika

 

Vz  
Vv

Origami - Money cat

Chemie Atom, molekula. Molekula prvku, molekula sloučeniny.
Tv

Chlapci: S chlapci se budeme scházet v 7:55 ve škole, kde určím, jaké vezme služba pomůcky s sebou. Důležité! ČISTÁ OBUV DO TĚLOCVIČNY. Děkuji, Tichý.

Dívky: 

Pč-Svět práce