CZ
 
 
Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:+420 602 313 517
1. stupeň:+420 487 521 560
2. stupeň:+420 702 035 692
Škola klíč

7.A - Ing. Dolejší, Mgr. Rusková

Vítáme Vás v novém školním roce 2018/2019

 

7.A

7.A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí TV TV ČJ M D Aj   TH  
Úterý Nj AJ Čj M Z   Pč-TP Pč-TP
Středa F M Čj Vz Inf        
Čtvrtek Čj M Z D Ov   Vv Vv
Pátek Nj Hv Aj AjK F      

 

 
Třídnické hodiny budou vždy v pondělí 14,15hod -15,00hod
 
Pokyny v tělesné výchově:

Každé pondělí ráno čeká služba v 7:40 před kabinetem učitelů na potřebné náčiní. V případě, že půjdeme do tělocvičny, sraz je u ZŠ Lada před vchodem do jídelny a tělocvičny v 7:45. Dovnitř nikdo nevstupuje bez přítomnosti p. uč. Landy či p. uč. Tichého. Pokud nám počasí umožní jít ven, scházíme se v 7:55 již převlečení u atletického stadionu za ZŠ Lada.

Povinné vybavení na TV: vhodné oblečení, přezůvky do tělocvičny s čistou světlou podrážkou!!

Cena za oběd v jídelně ZŠ Lada:

Žáci 11 - 14 let 35 Kč / oběd  (zálohová platba za měsíc = 700 Kč)  
Žáci 15 a více let 42 Kč / oběd (zálohová platba za měsíc = 840 Kč)

ČÍSLO ÚČTU PRO PLATBY ZA OBĚDY NA 2. STUPNI: 205113623/0300 
DO POZNÁMKY PRO PŘÍJEMCE UVEĎTE CELÉ JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE.

DĚTI, KTERÉ DOVRŠÍ 11 NEBO 15 LET DO 31.8. ŠKOLNÍHO ROKU, JSOU JIŽ OD ZAČÁTKU ŠK. ROKU VE VYŠŠÍ KATEGORII (Vyhláška 107/2005 Sb. o školním stravování).   

 
Dodržujte pravidla omlouvání při nepřítomnosti žáka ve škole

Musí-li žák odejít z vyučování během dne, pak pouze v doprovodu zákonného zástupce. V případě, že si zákonný zástupce přeje, aby žák opustil školu sám, musí o to zákonný zástupce písemně požádat a žádost musí obsahovat čas odchodu včetně věty, že za něj zákonný zástupce od odchodu ze školy přebírá zodpovědnost.
Lze využít formulář, který je na konci této stránky - v sekci Základní škola (pro rodiče - žádosti a formuláře).

Zákaz používání mobilních telefonů

Nezapomeňte, že platí zákaz používání mobilních telefonů v budově druhého stupně při výuce i o přestávkách (výjimkou je pouze přestávka před odpoledním vyučováním). Pokud si žáci  mobilní telefon do školy přinesou, škola za něj nezodpovídá a je povinností žáků jej ihned po příchodu do budovy uzamknout ve své skříňce! V případě potřeby kontaktovat rodiče mohou žáci využít školní telefon nebo po domluvě s učitelem si dojít pro ten svůj.

 

Týdenní plán 21. 1. - 25. 1. 2019

služba : Eliška +

Akce +Změny

Pondělí:    F, Př, Čj, M, D, Aj    TH

Čj

Ml:

Literatura 7:

Sloh:

 

Mat

Aritmetika:

Geometrie: 

Inf Viz:   www.informatika-na-klici.cz
Aj

Aj 1:

AJ 2:

Nj  
Děj

 

Ov  
Zem

 

 

Fyz

 

 
Vv

 

Tv


 

 

Týdenní plán 14. 1. - 18. 1. 2019

služba : Martin + Sam

Akce +Změny

středa: M,F,F,Vz, Inf

 

Čj

Ml: v pondělí DIKTÁT; citově zabarvená slova/antonyma - 5 minutovka; obohacování slovní zásoby

Literatura 7: čeká nás poslední prezentace referátů; cestopis-úvod

Sloh: Popis pracovního postupu

Mat

Aritmetika: Počítáme se zlomky

Geometrie: Shodné útvary v osové souměrnosti

Ve středu pololetní kontrolní práce

Sledujte výsledky úkolů v přílohách pod týdenními plány!

Inf Viz:   www.informatika-na-klici.cz
Aj

Aj 1: Unit 7 - vyjadřování budoucnosti. (will vs going to)

AJ 2: Unit 7 - Food - countable, uncountable 

much, little x many, few; some, any in sentences

Grammar: vyjadřování budoucnosti. (will vs going to) - budeme na tom postupně pracovat, prosím za DÚ se na to vždy podívat doma!

Nj mein/meine-dein/deine-kein/keine
Děj

V pondělí TEST (Slované-materiál k učivu: uč. str. 40-41, zápis v sešitě, PS str. 9); Sam počítá s testem předešlým (Vikingové, Byzantská říše); Sámova říše; ve ČT možnost zkoušení

Ov Kultura
Zem

Amerika

Savci, prezentace připravených referátů. Žáci, kteří chtějí být zkoušeni si ve čtvrtek 17.01.napíší test. Nezapomeňte na DÚ, kdo ho opět tento čtvrtek 17.01. nepřinese, bude mít hodnoceno za nedostatečnou !  

Fyz

 

 
Vv

Origami

Tv


 

 

 

Týdenní plán 7. 1. - 11. 1. 2019

služba : Tom  + Michal

Akce +Změny

út: Nj, Aj, Čj, Př, Vz konec vyuč. pro Pč1,                                                       odpol Pč2  13,35 - 15,05hod

st: F, M-ar, Čj -Ru, M-geo, Inf

pátek: místo Hv bude druhá Fyzika

chybí L.Dolejší

Čj

Ml: Synonyma, homonyma, antonyma - provičujeme; citově zabarvená slova + odborné názvy - procvičujeme; tvoření slov - úvod

Literatura 7: román, cestopis

Sloh: popis pracovního postupu

Kdo nepsal TEST před Vánocemi, počítá s tím, že si ho tento týden dopíše!

UČEBNA - nezapomeneme odevzdat čtenářský deník + referát; kdo odevzdal, má už nyní okomentováno a ví, co má zlepšit a opravit

Mat

Aritmetika: Dělení zlomků

Geometrie: Opakování - shodnost

Inf Viz:   www.informatika-na-klici.cz
Aj

Aj 1: Dokončení témata jídlo a počitatelnost podstatných jmen.

AJ 2:

Nj  
Děj

Slované

Kdo nepsal TEST (Vikingové, Byzantská říše) - dopíše si ve ČT!

Ov Media, Kultura
Zem

 

Savci a opakování formou Kahoot.

Fyz

 

 
Vv

Origami

Tv