CZ
 
 
Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:+420 602 313 517
1. stupeň:+420 487 521 560
2. stupeň:+420 702 035 692
Škola klíč

6.A - Bc. Barbora Nevrlá

VÍTÁM VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019  smiley

Barbora Nevrlá

6. A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí Tv Tv Z M Aj Čj   TH  
Úterý Aj D M Fy Ped. Int.      
Středa Čj Med.v. Inf Čj Ov      
Čtvrtek M Z Čj F Pč/VV Pč/VV      
Pátek Čjs/Ajk D Ajk/Čjs Hv Aj M      

Vysvětlivky k předmětům, které nejsou pro všechny žáky:

Ped. Int je pedagogická intervence podle Doporučení školského poradenského zařízení

Zpráva pro rodiče:
Přednáška pro rodiče s paní Horynovou na téma "Poruchy učení ve vzdělávacím procesu ZŠ" se uskuteční 2. 5. 2019 od 15 hodin do 17 hodin na 1. stupni (i pro rodiče našich žáků na 2. stupni). Prosíme o předběžné nahlášení do konce března (mne na email nevrla.barbora@skolaklic.cz), abychom věděli přibližný počet. 

Školní akademie bude ve středu 26. 6. 2019 od 15 hodin v Jiráskově divadle v České Lípě.

Týdenní plán 25. 3. – 30. 3. 2019


Služba: Gulia, Zoja

Změny, Akce:

Pondělí: 

Úterý: 

Středa:  

Čtvrtek: 

Pátek:  

NOVÝ MEZINÁRODNÍ PROJEKT ERASMUS PLUS - iPads Learing for the Future
Jak se mohou děti 2. stupně přihlásit k aktivní spolupráci na projektu? Všem žákům byl do jejich třídních online Učebny (GSuite) přidán Formulář k vyplnění. Prosíme žáky, aby formulář vyplnili spolu s rodiči.

Kroužek ROBOTIKY - každý čtvrtek od 14:15

Čj

Mluvnice

Literatura

                 Kdo nepsal test před prázdninami, dopíše si 27.3.! (báje, mýty, epos) (Matěj Ku.)

Sloh: Popis a jeho funkce
DÚ: donést doručený dopis kdo ještě nedonesl!!! :-), DÚ: donést napsaný úřední dopis (uč. 111/2) - Kdo chyběl 21.3., donese úkol!!

Seminář - s sebou vyplněné pracovní listy!

Mat

ARIT: 

GEO: 

Inf Viz:   www.informatika-na-klici.cz
Aj

Aj1: 

AJ2:

Hv  
Mat  
Zem

 

D

 

 

Fy

 

POZN.: doučování z Fyziky je možné vždy ve středu 07:15 - 08:00 před učebnou třídy 8.A.

Med.v. Být připraven na prezentaci svého referátu!! Kdo nepsal test, dopíše si 27.3. - Matěj Ky.!! (Instagram, Messenger, Badoo, ICQ, Sarahah, WhatsApp, Teamspeak, Tellonym, Pinterest, Youtube)
Ov

Náhdradní rodinná péče

 

VV  
Tv

Chlapci: 

Dívky: S dívkami se budeme scházet v 7:55 ve škole, kde určím, jaké vezme služba pomůcky s sebou. Důležité! ČISTÁ OBUV DO TĚLOCVIČNY. Děkuji, Tichý.

Vaření: 200kč na školní rok na výuku vaření odevzdal stále malý počet žáků. Končí pololetí, prosím přineste peníze! Děkuji VR

 

Týdenní plán 18. 3. – 22. 3. 2019


Služba: Viki, Eva

Změny, Akce:

Pondělí:  POZOR - v pondělí půjdete na TV ven! Vhodné oblečení a                                      obuv!

                odpadá TH - vyučování končí 13:30 hod.

Úterý: 

Středa:  Čj, Med.v., Inf, Čj, Př, Ov

Čtvrtek: Vv Vv - Šikl

Pátek:  ČJs/Aj, D, 3.-5. hodina exkurze do Čističky odpadních vod, 6. hodina M

NOVÝ MEZINÁRODNÍ PROJEKT ERASMUS PLUS - iPads Learing for the Future
Jak se mohou děti 2. stupně přihlásit k aktivní spolupráci na projektu? Všem žákům byl do jejich třídních online Učebny (GSuite) přidán Formulář k vyplnění. Prosíme žáky, aby formulář vyplnili spolu s rodiči.

Kroužek ROBOTIKY - každý čtvrtek od 14:15

Čj

Mluvnice: PO: Přídavná jména (stupňování, skloňování, jmené tvary - uč. 34-39 tabulky s přehledem učiva - procvičujte -> ve ST si z toho napíšeme mini testík.; Zájmena-úvod (druhy zájmen je pro vás ale opkavání :-) )
                ST: Zájmena, (uč. 41/1 nové vydání 43/1 - vypsat všechna zájmena a napsat jejich druh)

Literatura: Pověsti

                 Kdo nepsal test před prázdninami, dopíše si 27.3.! (báje, mýty, epos) (Matěj Ku.)

Sloh: Popis a jeho funkce
DÚ: donést doručený dopis kdo ještě nedonesl!!! :-), DÚ: donést napsaný úřední dopis (uč. 111/2)

Seminář - s sebou vyplněné pracovní listy!

Mat

ARIT: Násobek a dělitel. "Téčka".

GEO: Výšky a těžnice. Kružnice opsaná trojúhelníku.

Inf Viz:   www.informatika-na-klici.cz
Aj

Aj1: Finishing Module 2.

AJ2: Modul 1 - final test, Modul 2 - start

Hv  
Mat  
Zem

Hydrosféra - TEST 18.3.

Pedosféra - úvod

D

 

Dokončení Měkkýšů 

Ve středu TEST Z MĚKKÝŠŮ (zápis bude na Google disku), nezapomeňte na poznávačku - obrázky budou na Google disku + jsou v učebnici na straně 59 - 65

Začneme Kroužkovce

Fy

Elektrické vlastnosti látek str. 55 - 59

Model atomu - str. 59 -61

POZN.: doučování z Fyziky je možné vždy ve středu 07:15 - 08:00 před učebnou třídy 8.A.

Med.v. Být připraven na prezentaci svého referátu!! Kdo nepsal test, dopíše si 27.3. - Matěj Ky.!! (Instagram, Messenger, Badoo, ICQ, Sarahah, WhatsApp, Teamspeak, Tellonym, Pinterest, Youtube)
Ov

Náhdradní rodinná péče

Kdo nepsal test (vývojové etapy, puberta), dopíše si 20.3. ! (Lucka, Matěj Ky.)

VV  
Tv

Chlapci: 

Dívky: S dívkami se budeme scházet v 7:55 ve škole, kde určím, jaké vezme služba pomůcky s sebou. Důležité! ČISTÁ OBUV DO TĚLOCVIČNY. Děkuji, Tichý.

Vaření: 200kč na školní rok na výuku vaření odevzdal stále malý počet žáků. Končí pololetí, prosím přineste peníze! Děkuji VR

 

Týdenní plán 11. 3. – 15. 3. 2019


Služba: Matěj Ku.

Změny, Akce:

Pondělí: 

Úterý: 

Středa:  od 10:00 hod. do 12:30 palačinkový den - Pancake Day

Každý žák 6.roč. přinese ve středu 13.3. do školy10 usmažených palačinek na Palačinkový běh. Je to povinný domácí úkol - jediný z předmětu Vaření za celý školní rok, tak věřím, že všichni podpoříte tuto pravidelnou školní akci

Čtvrtek: 

Pátek:  Semář 1. hodinu (jsme všichni spojeni!), Literatura 3. hodinu (místo semináře)

NOVÝ MEZINÁRODNÍ PROJEKT ERASMUS PLUS - iPads Learing for the Future
Jak se mohou děti 2. stupně přihlásit k aktivní spolupráci na projektu? Všem žákům byl do jejich třídních online Učebny (GSuite) přidán Formulář k vyplnění. Prosíme žáky, aby formulář vyplnili spolu s rodiči.

Kroužek ROBOTIKY - každý čtvrtek od 14:15

Čj

Mluvnice: přídavná jména - stupňování, skloňování, jmenné tvary

Literatura: Biblické příběhy, pověst

                 Kdo nepsal test před prázdninami, dopíše si 13.3.! (báje, mýty, epos) (Lucka, Matěj Ku.)

Sloh: úřední dopis; DÚ: donést doručený dopis kdo ještě nedonesl :-)

Seminář - s sebou vyplněné pracovní listy!. Áďa K. si dopíše test!

Mat

ARIT: Pojmy dělitel násobek.

GEO: Výšky v trojúhelníku. Konstrukce.

Inf Viz:   www.informatika-na-klici.cz
Aj

Aj1: Unit 2 - dokončení. Houses/flats. "to rent", průběžné ústní zkoušení ze slovní zásoby, vazby There is/are

AJ2: Unit 1 - opakování, bude test z celé lekce

Hv  
Mat  
Zem

Hydrosféra: Znečištění vody; opakování

- TEST 18.3.

D

 

 

Fy

Elektrické vlastnosti látek str. 55 - 59

Ve čt 14.03.2019 - bude písemné zkoušení str. 41 - 54

POZN.: doučování z Fyziky je možné vždy ve středu 07:15 - 08:00 před učebnou třídy 8.A.

Med.v. Být připraven na prezentaci svého referátu!! Po jarních prázninách test 13. 3. z nových médií. (Instagram, Messenger, Badoo, ICQ, Sarahah, WhatsApp, Teamspeak, Tellonym, Pinterest, Youtube)
Ov

Kdo nepsal test (vývojové etapy, puberta), dopíše si 20.3. !

VV  
Tv

Chlapci: 

Dívky: S dívkami se budeme scházet v 7:55 ve škole, kde určím, jaké vezme služba pomůcky s sebou. Důležité! ČISTÁ OBUV DO TĚLOCVIČNY. Děkuji, Tichý.

Vaření: 200kč na školní rok na výuku vaření odevzdal stále malý počet žáků. Končí pololetí, prosím přineste peníze! Děkuji VR

 

Pokyny v tělesné výchově:

Každé pondělí ráno čeká služba v 7:40 před kabinetem učitelů na potřebné náčiní. V případě, že půjdeme do tělocvičny, sraz je u ZŠ Lada před vchodem do jídelny a tělocvičny v 7:45. Dovnitř nikdo nevstupuje bez přítomnosti p. uč. Landy či p. uč. Tichého. Pokud nám počasí umožní jít ven, scházíme se v 7:55 již převlečení u atletického stadionu za ZŠ Lada.

Povinné vybavení na TV: vhodné oblečení, přezůvky do tělocvičny s čistou světlou podrážkou!!

Cena za oběd v jídelně ZŠ Lada:

Žáci 11 - 14 let 35 Kč / oběd  (zálohová platba za měsíc = 700 Kč)  
Žáci 15 a více let 42 Kč / oběd (zálohová platba za měsíc = 840 Kč)

ČÍSLO ÚČTU PRO PLATBY ZA OBĚDY NA 2. STUPNI: 205113623/0300 
DO POZNÁMKY PRO PŘÍJEMCE UVEĎTE CELÉ JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE A EVIDENČNÍ ČÍSLO

DĚTI, KTERÉ DOVRŠÍ 11 NEBO 15 LET DO 31.8. ŠKOLNÍHO ROKU, JSOU JIŽ OD ZAČÁTKU ŠK. ROKU VE VYŠŠÍ KATEGORII (Vyhláška 107/2005 Sb. o školním stravování).   

Dodržujte pravidla omlouvání při nepřítomnosti žáka ve škole

Musí-li žák odejít z vyučování během dne, pak pouze v doprovodu zákonného zástupce. V případě, že si zákonný zástupce přeje, aby žák opustil školu sám, musí o to zákonný zástupce písemně požádat a žádost musí obsahovat čas odchodu včetně věty, že za něj zákonný zástupce od odchodu ze školy přebírá zodpovědnost.
Lze využít formulář, který je na konci této stránky - v sekci Základní škola (pro rodiče - žádosti a formuláře).

Kontrola omluvenek při TH, která se koná každé pondělí od 14:15 do 15:00 hod.

Zákaz používání mobilních telefonů

Nezapomeňte, že platí zákaz používání mobilních telefonů v budově druhého stupně při výuce i o přestávkách (výjimkou je pouze přestávka před odpoledním vyučováním). Pokud si žáci  mobilní telefon do školy přinesou, škola za něj nezodpovídá a je povinností žáků jej ihned po příchodu do budovy uzamknout ve své skříňce! V případě potřeby kontaktovat rodiče mohou žáci využít školní telefon nebo po domluvě s učitelem si dojít pro ten svůj.