CZ
 
 
Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:+420 602 313 517
1. stupeň:+420 487 521 560
2. stupeň:+420 702 035 692
Škola klíč

6.A - Bc. Barbora Nevrlá

VÍTÁM VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019  smiley

Barbora Nevrlá

6. A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí Tv Tv Z M Aj Čj   TH  
Úterý Aj D M Fy Ped. Int.      
Středa Čj Med.v. Inf Čj Ov      
Čtvrtek M Z Čj F Pč/VV Pč/VV      
Pátek Čjs/Ajk D Ajk/Čjs Hv Aj M      

Vysvětlivky k předmětům, které nejsou pro všechny žáky:

Ped. Int je pedagogická intervence podle Doporučení školského poradenského zařízení

Zpráva pro rodiče:

Fotografování tříd 19. června v 11 hod.

Školní akademie bude ve středu 26. 6. 2019 od 15 hodin v Jiráskově divadle v České Lípě.

Třídní výlet do Liberce 27. 6. 

Podařilo se zorganizovat VODÁCKÝ kurz! Koná se ve dnech 28.-30.6.

 

Týdenní plán 17. 6. – 21. 6. 2019


Služba:

Změny: I přes suplování se řádně připravujete na hodiny, máte s sebou veškeré pomůcky a počítáte s probíráním dalšího učiva!

PROČÍST TÝDENNÍ PLÁNY! Nedívat se jen na změny!

Pondělí: TH - Kahoot, v učebně vypsáno, kdo bude mít :-) Omluvenky nezapomeňte! Dostanete lísteček k třídnímu výletu :-).

Úterý: 

Středa: v 11 hod. FOCENÍ :-)

Čtvrtek: 

Pátek: Do pátku odevzdat přihlášku na školní výlet!
           

NOVÝ MEZINÁRODNÍ PROJEKT ERASMUS PLUS - iPads Learing for the Future
Jak se mohou děti 2. stupně přihlásit k aktivní spolupráci na projektu? Všem žákům byl do jejich třídních online Učebny (GSuite) přidán Formulář k vyplnění. Prosíme žáky, aby formulář vyplnili spolu s rodiči.

Kroužek ROBOTIKY - každý čtvrtek od 14:15

 
Čj

Mluvnice:       Grafický rozbor VJ
                      (je nutná domácí příprava - větné členy!),
                     Souvětí
                     V pondělí si napíše mini testík z rozboru ten, kdo nepsal minulou středu!   
                    
Literatura: Lyricko-epické žánry, Drama

Sloh: Vyprávění - přímá řeč

Seminář - Skupina 1 - Mějte s sebou papír a tužku
                 Skupina 2 - Dokončíme "tvorbu pracovního sešitu"

Mat

ARIT: 

GEO: 

Inf Viz:   www.informatika-na-klici.cz
Aj

Aj1: 

AJ2:

Hv  
Mat  
Zem

 

D

 

 

Fy

 

POZN.: doučování z Fyziky proběhne ve středu od 07:15 - 08:00 před učebnou třídy 8.A.

Zkoušení u tabule + dopisování písemných prací.

Med.v.  
Ov

Kdo chyběl minulou středu -> Mějte s sebou vyplněný pracovní list - váš region. (Lucka, Vojta, Adély, Matěj Ku., Julie, Kryštof Tr.)

Pokud chcete, buďte připraveni pohovořit o svém regionu, představit ho ostatním. Pokud máte pocit, že byste měli bojovat o dobrou známku, mějte povídání o vašem regionu/bydlišti/vesnici/městě připravenou krátkou prezentaci (max 3 minuty). Ale nepodceňte to, nic nebude odfláknuté! :-)

Známé osobnosti

VV  
Tv

Chlapci: 

Dívky: S dívkami se budeme scházet v 7:55 ve škole, kde určím, jaké vezme služba pomůcky s sebou. Důležité! ČISTÁ OBUV DO TĚLOCVIČNY. Děkuji, Tichý.

Vaření: 200 Kč na školní rok na výuku vaření odevzdal stále malý počet žáků. Končí pololetí, prosím přineste peníze! Děkuji VR

 

Týdenní plán 10. 6. – 15. 6. 2019


Služba: Kryštof T., Vojta

Změny: I přes suplování se řádně připravujete na hodiny, máte s sebou veškeré pomůcky a počítáte s probíráním dalšího učiva!

PROČÍST TÝDENNÍ PLÁNY! Nedívat se jen na změny!

Pondělí: 3. hod. Zem - Wildová

Úterý: 4. hod. Př - Wildová

Středa: Čj lit, Med.v., Inf, Př (Wildová), Ov, Čj - mluvnice

Čtvrtek: Zem - Wildová, 5.-6. hod. Pč 1 Šikl, Pč 2 Rusková

Pátek: 
           

NOVÝ MEZINÁRODNÍ PROJEKT ERASMUS PLUS - iPads Learing for the Future
Jak se mohou děti 2. stupně přihlásit k aktivní spolupráci na projektu? Všem žákům byl do jejich třídních online Učebny (GSuite) přidán Formulář k vyplnění. Prosíme žáky, aby formulář vyplnili spolu s rodiči.

Kroužek ROBOTIKY - každý čtvrtek od 14:15

 
Čj

Mluvnice:       Grafický rozbor VJ
                      (je nutná domácí příprava - větné členy!), Souvětí
                     Ve středu si napíšeme mini testík z rozboru.   
                    DÚ: PS 34   
Literatura: Lyrické žánry - dokončení, Lyricko-epické žánry

Sloh: Vyprávění

Seminář - Skupina 1 - Mějte s sebou papír a tužku. Bude poslední šance nasbírat dobré známky, tak na to myslete!
                 Skupina 2 - Mějte s sebou pracovní list vyplněný, zkontrolujeme. Bude poslední šance nasbírat dobré známky, tak na to myslete!

Nezapomeňte článek do časopisu. Seznam témat, o kterých můžete psát, máte v učebně. Máte tam veškré pokyny. Prosím i o včasné odevzdání. Děkuji. BN

Mat

ARIT: 

GEO: 

Inf Viz:   www.informatika-na-klici.cz
Aj

Aj1: 

AJ2:

Hv  
Mat  
Zem

 

D

 

 

Fy

Elektrický proud v kapalinách a plynech - str. 102 - 103

Bezpečnost při práci s elektřinou - str. 104 - 105

Zkrat - str. 106 - 107

POZN.: doučování z Fyziky proběhne ve středu od 07:15 - 08:00 před učebnou třídy 8.A.

Zkoušení u tabule + dopisování písemných prací.

Med.v. Nezapomeňte článek do časopisu. Seznam témat, o kterých můžete psát, máte v učebně. Máte tam veškré pokyny. Prosím i včasné odevzdání. Děkuji. BN
Ov

Mějte s sebou vyplněný pracovní list - váš region. Vše bude pravdivě - ověříme ;-). Buďte připraveni pohovořit o svém regionu, představit ho ostatním. Pokud máte pocit, že byste měli bojovat o dobrou známku, mějte povídání o vašem regionu/bydlišti/vesnici/městě připravenou krátkou prezentaci (max 3 minuty). Ale nepodceňte to, nic nebude odfláknuté! :-)

VV  
Tv

Chlapci: 

Dívky: S dívkami se budeme scházet v 7:55 ve škole, kde určím, jaké vezme služba pomůcky s sebou. Důležité! ČISTÁ OBUV DO TĚLOCVIČNY. Děkuji, Tichý.

Vaření: 200 Kč na školní rok na výuku vaření odevzdal stále malý počet žáků. Končí pololetí, prosím přineste peníze! Děkuji VR

 

Týdenní plán 3. 6. – 7. 6. 2019


Služba: Gulia, Zoja

Změny: I přes suplování se řádně připravujete na hodiny, máte s sebou veškeré pomůcky a počítáte s probíráním dalšího učiva!

Pondělí: TH - prosím dobrovolníky/dobrovolnice, aby měli Kahoot. Z minula nám ho dluží Áďa a Matěj Ky. A nezapomeňte na omluvenky!!!

Úterý: 2. hod. Čj Litertura (není D), 
            4. hod. Př - test!

Středa: 6. hod. Př (Kyselovská)

Čtvrtek: Vach - nepřítomnost - 4. hod. Wildová AJ

Pátek: 
           

NOVÝ MEZINÁRODNÍ PROJEKT ERASMUS PLUS - iPads Learing for the Future
Jak se mohou děti 2. stupně přihlásit k aktivní spolupráci na projektu? Všem žákům byl do jejich třídních online Učebny (GSuite) přidán Formulář k vyplnění. Prosíme žáky, aby formulář vyplnili spolu s rodiči.

Kroužek ROBOTIKY - každý čtvrtek od 14:15

 
Čj

Mluvnice: Větné členy (vč) (nutná domácí příprava, pročíst si vždy informace - podmět, přísudek, přívlastek, předmět, příslovečné určení - ze sešitu/ učebnice -> pak je možné pokračovat v látce).
                 Kdo chyběl, má doplněný sešit!!!
                 
                  Věta jednoduchá - grafický rozbor VJ
                  DÚ PS 32/3
                   Souvětí
                  
Po – diktát
                 
St – testík na ověření znalostí větných členů (zkusíme už grafický rozbor)                 
LiteraturaObrazné pojmenování, lyrické žánry
                  Kdo nepsal, dopíše si test - druhy rýmů. (Adéla K., Gulia)

SlohDÚ PS 60/2
         
Vypravování

Seminář - 1. skupina - Dokončíme Faraona (Máme přečtený poslední list!)
               - 2. skupina - Máme nakreslený obrázek a v deskách první list další knihy "V moci alchymie". Kdo nedostal PL, přijde si do čtvrtka a bude mít v pátek dovyplněno!

Nezapomeňte na čtenářské deníky. Jestli chcete využít mé opravy před oficiálním odevzdáním, je nutné mi vaše zpracování knihy odevzdat v pondělí. Následující dny už jen přijímám čtenářský deník, ale nevracím k předělání. ODEVZDÁVÁTE VE VYTIŠTĚNÉ PODOBĚ! POKUD NEMÁTE MOŽNOST TISKU, PŘIJDETE A VYŠEŠÍME!

Anička - receprt do pondělí!
Nela - v pondělí dones prosím sešit, ve kterém máš recept. Opravím.

Mat

ARIT: Souhrnné opakování.

GEO: Převody jednotek objemu.

Inf Viz:   www.informatika-na-klici.cz
Aj

Aj1: Přítomný čas prostý - v pátek TEST !

AJ2:

Hv  
Mat  
Zem

 

D

 

POZOR POZOR! příští úterý - tedy 4.6. bude poslední test z látky "Štíhlopasí" (zápis máte na učebně, vše jsme opakovali v minulé hodině + poznávačka Motýli (zadávat bude zřejmě p.uč. Kyselovská)

Samostatná práce s učebnicí - Brouci (zástupce, jeden fakt k němu + podívat v učebnici na obrázek)

Pracovní sešit - kontrola s vyučujícím, který bude v mé nepřítomnosti suplovat

Fy

Elektrický obvod, jeho schéma - str. 95 - 97

Jednoduchý elektrický obvod - str. 97 - 99

Složitější elektrické obvody - str. 100 - 102

POZN.: doučování z Fyziky proběhne ve středu od 07:15 - 08:00 před učebnou třídy 8.A.

Med.v. Článek do časopisu - odevzdat do neděle - témata a info máte na učebně.
Ov

Život v regionech, Má vlast

VV  
Tv

Chlapci: 

Dívky: S dívkami se budeme scházet v 7:55 ve škole, kde určím, jaké vezme služba pomůcky s sebou. Důležité! ČISTÁ OBUV DO TĚLOCVIČNY. Děkuji, Tichý.

Vaření: 200 Kč na školní rok na výuku vaření odevzdal stále malý počet žáků. Končí pololetí, prosím přineste peníze! Děkuji VR

 

Pokyny v tělesné výchově:

Každé pondělí ráno čeká služba v 7:40 před kabinetem učitelů na potřebné náčiní. V případě, že půjdeme do tělocvičny, sraz je u ZŠ Lada před vchodem do jídelny a tělocvičny v 7:45. Dovnitř nikdo nevstupuje bez přítomnosti p. uč. Landy či p. uč. Tichého. Pokud nám počasí umožní jít ven, scházíme se v 7:55 již převlečení u atletického stadionu za ZŠ Lada.

Povinné vybavení na TV: vhodné oblečení, přezůvky do tělocvičny s čistou světlou podrážkou!!

Cena za oběd v jídelně ZŠ Lada:

Žáci 11 - 14 let 35 Kč / oběd  (zálohová platba za měsíc = 700 Kč)  
Žáci 15 a více let 42 Kč / oběd (zálohová platba za měsíc = 840 Kč)

ČÍSLO ÚČTU PRO PLATBY ZA OBĚDY NA 2. STUPNI: 205113623/0300 
DO POZNÁMKY PRO PŘÍJEMCE UVEĎTE CELÉ JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE A EVIDENČNÍ ČÍSLO

DĚTI, KTERÉ DOVRŠÍ 11 NEBO 15 LET DO 31.8. ŠKOLNÍHO ROKU, JSOU JIŽ OD ZAČÁTKU ŠK. ROKU VE VYŠŠÍ KATEGORII (Vyhláška 107/2005 Sb. o školním stravování).   

Dodržujte pravidla omlouvání při nepřítomnosti žáka ve škole

Musí-li žák odejít z vyučování během dne, pak pouze v doprovodu zákonného zástupce. V případě, že si zákonný zástupce přeje, aby žák opustil školu sám, musí o to zákonný zástupce písemně požádat a žádost musí obsahovat čas odchodu včetně věty, že za něj zákonný zástupce od odchodu ze školy přebírá zodpovědnost.
Lze využít formulář, který je na konci této stránky - v sekci Základní škola (pro rodiče - žádosti a formuláře).

Kontrola omluvenek při TH, která se koná každé pondělí od 14:15 do 15:00 hod.

Zákaz používání mobilních telefonů

Nezapomeňte, že platí zákaz používání mobilních telefonů v budově druhého stupně při výuce i o přestávkách (výjimkou je pouze přestávka před odpoledním vyučováním). Pokud si žáci  mobilní telefon do školy přinesou, škola za něj nezodpovídá a je povinností žáků jej ihned po příchodu do budovy uzamknout ve své skříňce! V případě potřeby kontaktovat rodiče mohou žáci využít školní telefon nebo po domluvě s učitelem si dojít pro ten svůj.