CZ
 
 
Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:+420 602 313 517
1. stupeň:+420 487 521 560
2. stupeň:+420 702 035 692
Škola klíč

5.A - Mgr. Markéta Kolomazníková

Vážení rodiče, na naší škole se 7. 2. 2019 od 16:00 uskuteční přednáška pro rodiče na téma: Hejného matematika.  Počet míst je však omezen (30 osob). Kdo by měl zájem, nechť se u mě přihlásí (SMS, mail).  

 
30. 1. od 11:45 - cca 13:00 hod. divadlo v angličtině - The Last Wish 

                    

                                                                  
 
RAČTE DÁL DO 5.A :
                                                                   
                                                             http://prvnaciklic.rajce.idnes.cz/
                                                              http://druhaciklic.rajce.idnes.cz/
 
5. A  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pondělí Čj M Čj Vl-d Vl-z  
Úterý Tv Tv Aj Čj Pč/Vv Pč/Vv  
Středa Čj M Hv M Aj    
Čtvrtek Čj Aj Čj-čt M    
Pátek M Čj Aj Inf      

Konzultační hodiny: čtvrtek 7:15 - 7:50 hod. Prosím o předchozí domluvu. 

 

 
    TÝDENNÍ PLÁN OD: 21. 1. - 25. 1. 
 
 
Český jazyk
 
 
 
Slovní druhy 
Skupiny mě/mně 
 
 
DÚ na pondělí: pracovní list 
 
 
 
 
 
Čtenářské deníky odevzdáváme 8. 1. 

Matematika

Geometrie vždy ve středu (4. hod) a v pátek. Nutné rýsovací potřeby (pravítko, pravítko s ryskou, tužka, kružítko)!
Program Geogebra pro ty, kteří nejsou příliš zruční a potřebují vidět věci přesně narýsované nebo ty, kteří si chtějí zkoušet a objevovat bez omezení =) Online verze zde.
 
ALG: Písemné dělení (jedno a dvojciferným dělitelem).
 
GEO: Osová souměrnost - zobrazujeme body a útvary v osové souměrnosti!
 
 
Práce pro marody:
Pondělí - PS str. 3 celá hotová
 
 
Přírodověda
 
 
Přizpůsobivost rostlin a živočichů
 
DÚ pro marody: vytvořit si prac. list z látky z uč. na str. 41-42
 
 
 

                Vlastivěda 

               

 

Dějepisná část: Úvod do průmyslové revoluc

Zeměpisná část:  Povrch ČR

DÚ: zopakujte si povrch ČR, brali jsme již ve 4. třídě. Měli byste znát pohoří a jejich nejvyšší horu, základní nížiny (viz učebnice nebo prac. list z munulého roku) + orientace na mapě 

Anglický jazyk
                         

 

Součástí učebnice Fairyland je výuková hra Zachary. Děti postupují jednotlivými koly a plní úkoly v AJ. Heslo k nainstalování hry je nalepené v Activity Book.

Prosím rodiče, aby pomohli dětem hru nainstalovat:

  1. Jděte na: http://www.expresspublishingapps.co.uk/
  2. Vyberte správný operační systém.
  3. Stáhněte Express Downloader.
  4. Otevřte Express Downloader v PC a zadejte kód Activitu Book.
  5. Nainstalujte hru.

Aj1: P. Plíhalová 
Unit 11: Budoucí časy

Stále budeme procvičovat minulé časy 

Pořadové číslovky

Minulý čas nepravidelná slovesa - překlady - test 16.1.
Nepravidelná slovesa 
Přídavná jména - vlastnosti

Přídavná jména
Stupňování - translations
Stupňování - cvičení


Aj2: N.Nováková

Unit 5b:Illnesses - můžete procvičovat TADY   

  • Způsobové sloveso Should/Shouldn´t
  • Commands (imperatives)  věty na procvičování zde
  • must/mustn´t
  • Countryside Code-  slovní zásobu procvičujte zde                                  D/Ú na 22.1
  • 17 slov - naučte se nazpaměť (napíšeme diktát)smiley
 
  Informatika

 
 

    Výtvarná výchova

 

        Tělesná výchova 

   

Pracovní činnosti