CZ
 
 
Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:+420 602 313 517
1. stupeň:+420 487 521 560
2. stupeň:+420 702 035 692
Škola klíč

4.A - Mgr. Magda Ajšmanová

 

 

4. TŘÍDA 
 
 

 TÝDENNÍ plán.

18. 3.  -  22. 3. 2018

http://klicajsmaova.rajce.idnes.cz/

 
4. A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Pondělí

M ČJ  ČJ VV

 VV

   

Úterý

M VL AJ ČJ    

Středa

M AJ ČJ AJ M HV  

Čtvrtek

TV TV VL ČJ AJ    

 

Pátek

M ČJ ČJ INF    

                     

                   Konzultace každé úterý 7. 20 - 7. 50 hodin

 

                 Přednáška pro rodiče  : " Jak na domácí přípravu do školy bez  stresu a efektivně

                         27. 3. 2019  od 15 hodin

 

 Škola v přírodě   10.6. - 14. 6. 2019    Albrechtice v Jizerských horách

 

Školní akademie 26. 6. 2019 v 15 hodin

 

 

PŘEDMĚT
CO SE NAUČÍME 
ČESKÝ JAZYK

 

 

 

 Podstatná jména rodu mužského

 učebnice str.  82 - 85

 pracovní sešit  str 50 - 51 / část/

 čítanka str. 88 - 91

 

Domácí úkoly:

 pondělí : cvičení v sešitě

 úterý: pracovní sešit str. 50 / 3

 středa : učebnice str. 84 / 2 / část / , sešit

 čtvrtek : učebnice str. 85 / 4 / část / , sešit

 pátek : procvičovat si probrané učivo

MATEMATIKA
 
 
 Římské číslice

  učebnice str. 69 - 70

 pracovní sešit str. 5 - 6

 geometrie : rovnoběžky, kolmice, pravý úhel ,  pracovní sešit str. 41
 
 Domácí úkoly:
 pondělí: učebnice str. 69 / 5 / část /, sešit
 úterý : pracovní sešit str. 5 / 3
 středa: pracovní sešit str. 6 / 4
 pátek : procvičovat si probrané učivo
 
 
ANGLICKÝ JAZYK

Součástí učebnice Fairyland je výuková hra Zachary. Děti postupují jednotlivými koly a plní úkoly v AJ. Heslo k nainstalování hry je nalepené v Activity Book.

Prosím rodiče, aby pomohli dětem hru nainstalovat:

  1. Jděte na: http://www.expresspublishingapps.co.uk/
  2. Vyberte správný operační systém.
  3. Stáhněte Express Downloader.
  4. Otevřte Express Downloader v PC a zadejte kód Activitu Book.
  5. Nainstalujte hru.

Aj1: P. Plíhalová
Unit 1 - Unit 1B - sloveso "mít", popis osoby
zkouší se čtení (nácvik dle CD) a překlad;  
 
 
Aj2: N.Nováková
                                      Unit 1B :
Family members -slovíčka 
Sloveso "mít"- věty
opakujeme: sloveso "to be" + přivlastňovací zájmena 
Věty na procvičování zde
                            Procvičujte:
Numerals: základní + řadové (podívejte se sem )
Where are you from? procvičujte zde
 
PŘÍRODOVĚDA

 

 

 Vlastnosti látek

 učebnice str. 50 - 51

 pracovní sešit str. 26

 
 Průběžně se učit probírané učivo.
  

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

  

 Jaro - koláž

PRACOVNÍ ČINNOSTI

     Rubber Band powered CAR

We need: plastic bottle (500 ml),lids (víčko) 6 pcs, wooden sticks (dřevěné špejle) 3 pcs, glue( Herkules tekutý),scissors, rubber bands (gumičky kancelářské) 8 pcs 

 

 

 

INFORMATIKA

 

     http://www.informatika-na-klici.cz

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA

  

 

   Tělocvična 

   míčové hry

 

Vlastivěda 

 

 

 

Dějepisná část: Doba rytířská

DÚ pro marody: PS str. 16/7, 8 

19. 3. krátké opakování z učiva z uč. ze str. 28-32

Zeměpisná část: Podnebí ČR