CZ
 
 
Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:+420 602 313 517
1. stupeň:+420 487 521 560
2. stupeň:+420 702 035 692
Škola klíč

4.A - Mgr. Magda Ajšmanová

 

 

4. TŘÍDA 
 
 

 TÝDENNÍ plán

14. 1. - 18. 1. 2018

http://klicajsmaova.rajce.idnes.cz/

 
4. A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Pondělí

M ČJ  ČJ TV

 TV

   

Úterý

M VL AJ ČJ    

Středa

M AJ ČJ AJ M HV  

Čtvrtek

VV VV VL ČJ AJ    

 

Pátek

M ČJ ČJ INF    

                 

             Konzultační hodiny  v úterý 7.20 h - 7. 50 hodin

 

18. 1. 2019  knihovna  / 8 . 30 - 9. 30 h /

rozvrh v pátek 18. 1. : knihovna / knihovna / M /  ČJ  /  INF

 

23. 1. 2019 Ekocentrum Brniště  / 8. 30  -  12 . 00 h /

25. 1. 2019 čtenářský deník

30. 1. 2019 Divadlo  v anglickém jazyce / 8. 30 - 9. 30 h / placeno z třídního fondu

31. 1. 2019 náhradní plavání 90 minut / 9.00 - 10.15 h /

31. 1. 2019 pololetní vysvědčení

1. 2. 2019 pololetní prázdniny

 

   Škola v přírodě se uskuteční  27. 5. - 31. 5. 2019           

 

 

 

 

PŘEDMĚT
CO SE NAUČÍME 
ČESKÝ JAZYK

 

 Opakování

 Příslovce, předložky

 učebnice str. 53 - 57

 pracovní sešit  str. 38 - 39

 

Domácí úkoly:

 pondělí : cvičení v sešitě

 úterý: pracovní sešit str. 38 /

 středa : učebnice str. 56 / 2 , sešit

 čtvrtek :  pracovní sešit str. 39 / 2

 pátek : procvičovat si probrané učivo

MATEMATIKA
 

Zaokrouhlování

Sčítání, odčítání zpaměti

  učebnice str. 51 - 54
  pracovní sešit str .25
 geometrie : pravý úhel, pravoúhlý trojúhelník,
 učebnice str. 118, pracovní sešit str. 41
 
 Domácí úkoly:
 pondělí: učebnice str .51/ 3 / část/ , sešit
 úterý : pracovní sešit str. 25 / 11
 středa : učebnice str. 51 / 1 / část / , sešit
 pátek : procvičovat si probrané učivo
 
 
ANGLICKÝ JAZYK

Součástí učebnice Fairyland je výuková hra Zachary. Děti postupují jednotlivými koly a plní úkoly v AJ. Heslo k nainstalování hry je nalepené v Activity Book.

Prosím rodiče, aby pomohli dětem hru nainstalovat:

  1. Jděte na: http://www.expresspublishingapps.co.uk/
  2. Vyberte správný operační systém.
  3. Stáhněte Express Downloader.
  4. Otevřte Express Downloader v PC a zadejte kód Activitu Book.
  5. Nainstalujte hru.

Aj1: P. Plíhalová
Unit 12: Aktivity během dne, čtení a překlad textu. Procvičujte slovíčka. Přítomný čas prostý. 
 
Activity během dne - z tohoto bude test ve středu 17.1.
Aktivity během dne - He/she - z tohoto bude test v úterý 15.1.
 
Aj2: N.Nováková
Unit 12- Daily routines (aktivity běhěm dne) slovní zásobu najdete zde 
Present Simple : do/does věty na procvičování zde
Seasons and days of the week
                            Procvičujte:
čas  zde
some/any- countable/uncountable nouns -věty na procvičování zde
Food - slovíčka 
 
PŘÍRODOVĚDA

 
  Beseda v knihovně
 
 
 
  

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

    Kresba, malba - Dinosauři / možno  přinést knihu /

PRACOVNÍ ČINNOSTI

     St. Valentine´s Craft

INFORMATIKA

 

     http://www.informatika-na-klici.cz

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA

  

 

   Plavání

 

Vlastivěda 

 

 

 

Dějepisná část: Přemyslovská knížata 

DÚ pro marody: přečtěte si kopitolu Přemyslovská knížata z uč. ze str. 21, 22

Zeměpisná část: Povrch ČR 

DÚ pro marody: přečtěte si v učebnici kapitolu Povrch ČR 

DÚ na čtvrtek: 24. 1.: vypracujte otázky na pracovním listě 

Začínáme podrobně pracovat s mapou ČR. Proto by bylo dobré, abyste doma trénovali orientaci na mapě (Pokud nemáte, pořiďte dětem.) smileyDěti by měly umět najít základní pojmy z učebnice či PL (základní pohoří, nížiny...)