CZ
 
 
Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:+420 602 313 517
1. stupeň:+420 487 521 560
2. stupeň:+420 702 035 692
Škola klíč

3.A - Mgr. Zuzana Hlaváčková

3. TŘÍDA  
 

 TÝDENNÍ PLÁN OD 25.3. DO 29.3.2019

 
3.A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pondělí  Aj/Aj M M Čj 

Čj

Čj - čtení  
Úterý Čj Tv - bruslení Tv - bruslení Prv Aj/Čj    
Středa Aj/Aj M Aj/Čj Hv      
Čtvrtek M Čj

Prv

Aj/Aj Vv Vv  
Pátek M Čj Inf Čj    

KONZULTAČNÍ HODINY:   čtvrtek 11:00 - 11:35, poté dle domluvy.

 

CO NÁS ČEKÁ: 

Ahoj parto, 

    v pondělí vás čeká angličtina a poté učení v přírodě, oprašte všechny znalosti z českého jazyka, matematiky, prvouky a tělesné výchovy, jelikož je budete potřebovat. Úkoly jsou připravené! V úterý máte poslední bruslení, poté se zase budeme vracet k pátečním klasikám v tělocvičně. Ve zbytku týdne se budeme věnovat učení, vyjmenovaným slovům po V, podstatným jménům, jejich pádům, životnosti, číslům a rodům. Mákneme si v matematice, ve čtvrtek si napíšeme opakovací písemnou práci z prvouky a to výjimečně v 8:55, tedy druhou hodinu, jelikož třetí hodinu nás čeká videokonference s dětmi z Finska, které naučíme (a sebe také) vyrábět ptáčka z vlny. S Míšou budete během týdne připravovat věty, které poté využijete při videokonferenci.  

   Přeji vám všem krásný, slunný víkend plný bezva zážitků.                                                                                                                                                                                                                                                            Vaše Zuza

 

INFORMACE PRO RODIČE:

mail  Konzultační odpoledne

Zde jsou uvedeny termíny, přihlaste se, prosím, formou sms. Pokud se vám tento týden nehodí, je možné se sejít v týdnu následujícím a to na základě domluveného termínu. Děkuji za spolupráci.

Individuální termín, 28.3. - 13:30, p. Šturmanová.

11.4. - 11:00, 11:15, 11:30, 14:00 - p. Řezníčková, 14:15 - Kalinovi, 14:30 - p. Motlová, 14:45, 15:00 - p. Kovaříková, 15:15 - Šimánkovi, 15:30 - p. Vlčková M., 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00 - Malochovi, 17:15 - p. Gomzjakov, 17:30 - Knapovi, 17:45 - p. Kolingerová.

Individuální termín, 15.4. - 14:00 - p. Ouzká, p. Rygerová

enlightened DNE 21.3. ROZDÁNY PŘIHLÁŠKY NA ŠKOLU V PŘÍRODĚ. Prosím, vyplněnou a odstřiženou část přineste do školy co nejdříve, děkuji.

heart 25.3. První jarní učení v přírodě - Pekelské bledule:) Odjezd MHDčkem ze školy po Aj. Prosím s sebou svačinu + svačinu k obědu, nestihneme se vrátit na oběd. Návrat do školy do 14:00 hod. Kroužky tedy děti krásně stihnou. Obědy odhlásím hromadně. Cestování hrazeno z fondu.

Na sebe: Teplé a nepromokavé oblečení, obuv, která zvládne i menší bahýnko, čepice, rukavice, šála (nebojte, nejedeme do hor, ale kdyby náhodou), svačina, pití, tužka, pero, menší blok s papíry (sešit), baterka, se kterou se dá blikat!!!

enlightenedDALŠÍ PŘEDNÁŠKA PRO RODIČE:    27. 3. 2019 od 15. 00 hodin

„Jak na domácí přípravu do školy bez stresu a efektivně“

 1. Podmínky pro efektivní domácí přípravu
 2. Domácí příprava u dětí v 1. třídě
 3. Učení – jeho typy a styly učení, určení stylu učení
 4. Dotazník ke stylu učení, test „Mám trému?“ – pro domácí použití
 5. Strategie pomáhající zapamatování učiva (mnemotechnické pomůcky, pomocná slova, názorné obrázky, tvorba učebních plakátů, myšlenkových map,…)
 6. Strategie ovlivňující pozornost, ovlivňování tzv. „oddalování učení“
 7. Čtenářská gramotnost
 8. Jak postupovat při opakování a automatizaci učiva

Případní zájemci, hlaste se formou sms u mne, opět vás uvedu zde na webu. Prosím, počet je velice omezen.

Přihlášení zájemci: rodiče Martina Šimánka, rodiče Kristýnky Malochové, rodiče Kryštofa Knapa, rodiče Viktorky Žákové, rodiče Julči Vlčkové, rodiče Honzíka Rygera.

mailKontaktní e-mail: hlavackova.zuzana@skolaklic.cz, přes tento mail můžeme společně řešit všechny záležitosti týkající se výuky. 

 • Účet na zasílání stravného   - 205113623 /0300  
 • školného                               - 676351003 /0300    variabilní symbol: evidenční číslo 

 

mailKontakt na paní Wildovou: wildova.zuzana@gmail.com​ tento e-mail slouží vám, rodičům, v případně potřeby domluvit si konzultaci či intervenci, poradit se, "co a jak" ohledně objednání do pedagogicko-psychologické poradny na vyšetření, které si zařizují rodiče sami.  

 

KONANÉ AKCE V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ:​​​​

 • 25.3., První učení v přírodě
 • 26.3., Poslední bruslení - hrazeno z fondu
 • 28.3., opakovací písemná práce z Prv, témata: Horniny a nerosty, Půda, Teplo a světlo ze Slunce, Země
 • 28.3., Videokonference s Finskem, 10:00, vyrábění ptáčka z vlny
 • 5.4., Zápis do 1. třídy, zkrácené vyučování do 11:40 hod.
 • 11.4., Individuální třídní schůzky, 14-18:00 hod. + domluvený čas
 • 12.4., Papírna Zdislava u Křižan, exkurze + výroba ručního papíru, výdaje hrazeny z projektu
 • 17.4., Velikonoční dílny
 • 18., 19., 22.4. volno!
 • 26.4., Čarodějnický rej, 16:00 hod., Heřmaničky
 • 20.5., Knihovna, 10:00 hod.
 • 20.-24.5., Erasmus - příjezd učitelů a dětí ze zahraničních škol
 • 31.5., Den dětí 
 • 10.-14.6.2019, Škola v přírodě 

 

Prosím, mějte na paměti:) Odhlášky obědů jsou přijímány až do 7.30 hod ráno ještě na ten den u vedoucí stravování. Odhlášky obědu provádí rodič či žák osobně v kanceláři ŠJ nebo telefonicky(sms) na mobilním čísle 702 035 691.  Obědy do vlastnich nádob se vydávají  od 11.00 do 11.30 hod. ( 1.den nemoci, či odchod dříve ze školy).

  CO SE NAUČÍM
ČESKÝ JAZYK

Hlavní téma:

Slovní druhy - PODSTATNÁ JMÉNA, jejich číslo a rod, životnost, pády, VYJMENOVANÁ SLOVA a slova příbuzná, opakování, vyjmenovaná slova po V;

Žlutá učebnice 

str. 84, 85 - vyjmenovaná slova po V, podstatná jména - živostnost, pády;

Žlutý pracovní sešit 2

str. 4/1 - podst. jm. + přídavná jm., 4/2 - doplňování i, í, y, ý, 4/3 - předložky, 5/4 - opakování, vyjm. sl. po B, L, M, P, S, V + podst. jm.;

Učebnice s vílou Hvězdičkou 

str. 75, 76, 77, vyjmenovaná slova po V;

Pracovní sešit s vílou Hvězdičkou

str. 45, vyjmenovaná slova po V;

Procvičujeme vyjmenovaná slova - do str. 22.

 

ČteníČítanka, str. 78, 79, Záhada prvního klíče, Daniela Krolupperová.

Slohová část - Postup, viz. videokonference.

umimecesky.cz, gramar.in

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

a

 PRACOVNÍ ČINNOSTI

 

MATEMATIKA

Hlavní téma:   

Učebnice MATEMATIKA 

str. 68, 69, 70 - přirozená čísla v oboru do tisíce, počítání do tisíce, procvičování písemného sčítání a odčítání, str. 71 - jednotky hmotnosti a objemu;

PSH 

str. 45 - rýsování: opačné polopřímky, str. 46 - rovina;

PSZ

str. 13, 14, sčítání a odčítání stovek a desítek v oboru do tisíce;

Červená učebnice 

str. 42 - písemné sčítání trojmístného čísla, str. 43, závorka má přednost;

Červený pracovní sešit 

str. 23 - opakování, sčítání a odčítání pod sebou, str. 25 - číselná osa, čísla před, za atd., bonusové úlohy: indické násobení, hadi (str. 24/1, 25/6);

Mat. min. 2. díl

str. 1, 5, 6.

 

Didaktické hry na procvičení násobení a dělení. 

PROSÍM, PROCVIČUJTE NÁSOBILKU V CELÉM ROZSAHU!

umimematiku.cz, matika.in

ANGLICKÝ JAZYK

 PRO OBĚ SKUPINY: Velice prosím všechny rodiče, kontrolujte domácí úkoly, děkujeme za spolupráci:)

Aj1: R.Mulár

Unit 7: Sloveso have got (= mít) + části těla!

Nová slovní zásoba a gramatika na sloveso HAVE GOT.
Slovní zásoba (nábytek) k procvičení TADY.
Základní fráze se slovesem být procvičujte zde.


Aj2: N.Nováková

                                    Unit 7

 1. Částí těla - slovní zásoba
 2. sloveso "mít" - (základní fráze + slovíčka)

 

                             PROSÍM OPAKUJTE!!!!!

 1. My house slovní zásobu  
 2. There is/There are -věty a slovíčka k procvičení zde 
 3. Vocabulary: furniture (nábytek) - str. 38-43 CD ( můžete procvičovat doma) + procvičujte  zde
 4. Předložky místa k procvičení jsou tady 

 

 

 

umimeanglicky.cz

PRVOUKA

Hlavní téma:  
 
Neživá příroda - MĚŘENÍ;
 
Učebnice - str. 42, 43;
 
Pracovní sešit - str. 32.
 
 
Dobrovolná domácí aktivita: 
 
 enlightened Zasaďte si doma semínko do hlíny, nejlépe do květináče a starejte se o něj. Pozorujte, jak roste. Doporučuji něco rychlého, např. řeřichu apod. Zapisujte postup růstu, využijte znalosti z matematiky, měřte pomocí pravítka a zapisujte postup růstu rostlinky, ať už si vyberete cokoli:) 
 
 
Inspirace nejen pro učitele, ale i pro rodiče a jejich děti:
                                          zlatka.in
je stránka, na které se mohou děti hravou formou vzdělávat v oblasti finanční gramotnosti. 
 
Aktivní třídění odpadu.
umimefakta.cz

IFORMATIKA

Viz: www.informatika-na-klici.cz

umimeprogramovat.cz

ÚKOLY:
PONDĚLÍ

25.3.

 

DÚ ŠKOLÁCI:     

M - 

Čj - 

MARODI:         

Čj - 

M - 

ÚTERÝ 26.3.

MARODI:   

Čj - 

Prv - 

STŘEDA 27.3.

MARODI: 

M - 

Čj - 

ČTVRTEK

28.3.         

DÚ ŠKOLÁCI: 

M - 

Čj - 

Prv - 

MARODI:

M - 

Čj - 

Prv - 

PÁTEK 22.3.

DÚ ŠKOLÁCI:

Čj - není.

M - MM2, 3/6.

MARODI: 

Čj - 

M - 

     

enlightenedM - zkratky:

PSH - pracovní sešit hnědý

PSZ - pracovní sešit zelený

PSČ - pracovní sešit červený

PZ - počítáme zpaměti

MM - matematické minutovky

UČ - učebnice červená

US - učebnice stará

enlightenedČJ - zkratky:

PS* - pracovní sešit s vílou Hvězdičkou

PSŽ - pracovní sešit žlutý

UČ* - učebnice s vílou Hvězdičkou

UČŽ - učebnice žlutá

PÍS - písanka

PVS - Procvičujeme vyjmenovaná slova