CZ
 
 
Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:+420 602 313 517
1. stupeň:+420 487 521 560
2. stupeň:+420 702 035 692
Škola klíč

3.A - Mgr. Zuzana Hlaváčková

3. TŘÍDA  
 

 TÝDENNÍ PLÁN OD 21.1. DO 25.1.2019

 
3.A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pondělí  Aj/Aj M M Čj 

Čj

Čj - čtení  
Úterý Čj Čj - Sloh M Prv Aj/Čj    
Středa Aj/Aj M Aj/Čj Hv      
Čtvrtek M Čj

Prv

Aj/Aj Vv Vv  
Pátek Tv Tv Inf Čj    

KONZULTAČNÍ HODINY:   čtvrtek 11:00 - 11:35, poté dle domluvy.

 

CO NÁS ČEKÁ: 

Ahoj parto, 

tak zase do školy, co? Nebojte, nebude to tak horké, jak se na první pocit zdá. Budeme se učit, to ano, ale půjdeme na to zlehka a s citem (pro zodpovědnost samozřejmě:)).                                                                                                                                                                                                                    Vaše Zuza

 

INFORMACE PRO RODIČE:

mail

heart  30.1. Anglické divadlo (40,- Kč, hrazeno z fondu)

enlightenedVážení rodiče, na naší škole se 7.2.2019 od 16:00 uskuteční přednáška pro rodiče na téma: Hejného matematika. Na této přednášce se můžete dozvědět, jak a s čím se v této metodě pracuje, čím je přínosná, zajímavá a co vše se vaše děti mohou naučit, co vše mohou zjistit, objevit samy, jak rozvíjet jejich vlastní uvažování a jak se jim matematika může líbit. Počet míst je však omezen (30 osob) a proto je POTŘEBA SE VČAS PŘIHLÁSIT! Prosím, pokud máte o přednášku zájem, dejte mi vědět formou SMS. 

Zájem o přednášku formou sms: Šimánkovi, Kovaříkovi, Kalinovi, Rygerovi, Žákovi, Gomzjakovovi.

enlightened PRAVIDELNÉ DOUČOVÁNÍ: každé úterý od 13:00 do 13:45 hod. Prosím, vždy mi do diáře min. den předem sdělte konkrétní téma, se kterým má váš syn/vaše dcera potíže, na které se mám zaměřit, děkuji.  

mailKontaktní e-mail: hlavackova.zuzana@skolaklic.cz, přes tento mail můžeme společně řešit všechny záležitosti týkající se školy. 

 • Účet na zasílání stravného   - 205113623 /0300  
 • školného                               - 676351003 /0300    variabilní symbol: evidenční číslo 

 

mailKontakt na paní Wildovou: wildova.zuzana@gmail.com​ tento e-mail slouží vám, rodičům, v případně potřeby domluvit si konzultaci či intervenci, poradit se, "co a jak" ohledně objednání do pedagogicko-psychologické poradny na vyšetření, které si zařizují rodiče sami.  

 

KONANÉ AKCE V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ:​​

 • 30.1. Anglické divadlo, 8:30 hod.
 • 31.1. Pololetní vysvědčení 
 • 1.2. Pololetní prázdniny
 • 21.2. Knihovna, 8:30 hod.
 • 4.-7.3. Jarní prázdniny
 • 27.-31.5.2018  Škola v přírodě – středisko Lites u Mnichova Hradiště

 

Prosím, mějte na paměti:) Odhlášky obědů jsou přijímány až do 7.30 hod ráno ještě na ten den u vedoucí stravování. Odhlášky obědu provádí rodič či žák osobně v kanceláři ŠJ nebo telefonicky(sms) na mobilním čísle 702 035 691.  Obědy do vlastnich nádob se vydávají  od 11.00 do 11.30 hod. ( 1.den nemoci, či odchod dříve ze školy).

  CO SE NAUČÍM
ČESKÝ JAZYK

Hlavní téma:

Stavba věty, věta jednoduchá, souvětí jednoduché, druhy vět, stavba slova, slova příbuzná, kořen slova, psaní i, í, y, ý po tvrdých a měkkých souhláskách, párové souhlásky uvnitř a na konci slova, slova souznačná, protikladná, spojování vět, VYJMENOVANÁ SLOVA PO B, L a slova příbuzná;

Žlutá učebnice -kapitola Nádražní, str. 41, 42, 43;

Nádražní - vyjmenovaná slova po B - procvičování a opakování + poslechové CD s cvičeními k učebnici;

Diktát vět - ze žluté učebnice;

Žlutý pracovní sešit - str. 19/9, 20/3, 23/12, 13;

Učebnice s vílou Hvězdičkou - str. 49-53, vyjmenovaná slova po L;

Pracovní sešit s vílou Hvězdičkou - vyjmenovaná slova, str. 35-37;

Procvičujeme vyjmenovaná slova - str. 4, 5.

 

Čtení - Čítanka, str. 54 - báseň - Václav Čtvrtek "Měsíce", str. 55, Radek Malý "Děti" - jak žijí děti v různých částech světa, str. 56, 57, René Goscinny, "Jsem nemocný".

Slohová část - osnova ke čtenému textu z čítanky.

umimecesky.cz, gramar.in

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

a

 PRACOVNÍ ČINNOSTI

Nejpozději do STŘEDY 16.1.2019 donést, prosím, malou krabici od bot. Budeme ji potřebovat na videokonferenci - vyrábění Pohyblivého monstra. 

17.1. Videokonference a vyrábění Pohyblivého monstra.

18.1. Zimní krajina

MATEMATIKA

Hlavní téma:   

násobilka, násobení a dělení čísly 1, 2, 3, 4, 5, 10; procvičování sčítání a odčítání s přechodem přes 10, logické a slovní úlohy, krychlové stavby, obvod a objem, písemné sčítání, práce s penězi a násobilkovou tabulkou, násobení a dělení číslem 6, 7, 8 a 9, sčítání dvojciferných čísel bez přechodu a s přechodem přes 10;

Učebnice MATEMATIKA - str. 45, sčítání a odčítání dvojciferných čísel; str. 46 - zaokrouhlování.

Pracovní sešit MATEMATIKA(hnědý) - str. 39/4, 5, 6; 40, 41, 42 - rýsování, bod, přímka, vzájemná poloha dvou přímek, úsečka;

Červená učebnice - Krokování, str. 11, Písemné sčítání, str. 13;

Červený pracovní sešit - str.10, 11, 12;

Matem. minutovky - str. 16, 17.

Didaktické hry na procvičení násobení a dělení. 

PROSÍM, PROCVIČUJTE NÁSOBILKU V CELÉM ROZSAHU!

umimematiku.cz, matika.in

ANGLICKÝ JAZYK

 PRO OBĚ SKUPINY: Velice prosím všechny rodiče, kontrolujte domácí úkoly, děkujeme za spolupráci:)

Aj1: R.Mulár

Lekce pátá - přivlastňovací zájmena (můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich). Slovní zásoba - nábytek (furniture). Předložky v, na, pod, vedle.

Slovní zásoba (nábytek) k procvičení TADY.

Základní fráze se slovesem být procvičujte zde.


Aj2: N.Nováková

                                    Unit 5!!!

 1. Vocabulary: furniture (nábytek) - str. 38-43 CD ( můžete procvičovat doma) + procvičujte  zde
 2. Přivlastňovací zájmena: my,your,his,her,its,our,their
 3. Předložky místa k procvičení jsou tady 

 

                             PROSÍM OPAKUJTE!!!!!

 •   Numbers  ( 1-20)
 •   My family
 •   Tvary slovesa "to be" (věty na procvičování zde  ) 
 •   Množné číslo podst.jmen - procvičujte zde + věty na procvičování zde
 •   Toys: ( str.28-29 CD) slovní zásobu procvičujte zde 

 

 

umimeanglicky.cz

PRVOUKA

Hlavní téma:  
 
Svět kolem nás - Zboží.
 
Učebnice - str. 29;
 
Pracovní sešit - str. 22, 23.
 
 
Dobrovolná domácí aktivita: 
 
 enlightened Napiš, jaká práva a povinnosti máš u vás doma, v rodině.
 
 
Inspirace nejen pro učitele, ale i pro rodiče a jejich děti:
                                          zlatka.in
je stránka, na které se mohou děti hravou formou vzdělávat v oblasti finanční gramotnosti. 
 
Aktivní třídění odpadu.
umimefakta.cz

IFORMATIKA

Viz: www.informatika-na-klici.cz

umimeprogramovat.cz

ÚKOLY:
PONDĚLÍ

21.1.

 

DÚ ŠKOLÁCI:     není.  

MARODI:         

Čj - 

M -

ÚTERÝ 22.1.

DÚ ŠKOLÁCI: 

Čj - PSŽ, 23/9, 

M -  PSH, 37/6.

Prv - 

MARODI:   

Čj - 

M

Prv - 

STŘEDA 23.1.

DÚ ŠKOLÁCI:     není.

MARODI: 

M - 

ČTVRTEK 24.1.         

DÚ ŠKOLÁCI: 

M - 

Čj - 

Prv - 

MARODI:

M - 

Čj - 

Prv -

PÁTEK 18.1.

DÚ ŠKOLÁCI:

Čj - PSŽ - 20/3;

MARODI: 

Čj - PSŽ - 19/8, 20/1, 2 + DÚ ŠKOLÁCI.

     

enlightenedM - zkratky:

PSH - pracovní sešit hnědý

PSČ - pracovní sešit červený

PZ - počítáme zpaměti

MM - matematické minutovky

UČ - učebnice červená

US - učebnice stará

enlightenedČJ - zkratky:

PS* - pracovní sešit s vílou Hvězdičkou

PSŽ - pracovní sešit žlutý

UČ* - učebnice s vílou Hvězdičkou

UČŽ - učebnice žlutá

PÍS - písanka

PVS - Procvičujeme vyjmenovaná slova