CZ
 
 
Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:+420 602 313 517
1. stupeň:+420 487 521 560
2. stupeň:+420 702 035 692
Škola klíč

3.A - Mgr. Zuzana Hlaváčková

3. TŘÍDA  
 

 TÝDENNÍ PLÁN OD 10.6. DO 14.6.2019

 
3.A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pondělí  Aj/Aj M M Čj 

Čj

Čj - čtení  
Úterý Čj Čj M Prv Aj/Čj    
Středa Aj/Aj M Aj/Čj Hv      
Čtvrtek M Čj

Prv

Aj/Aj Vv Vv  
Pátek Tv Tv Inf Čj    

KONZULTAČNÍ HODINY:   čtvrtek 11:00 - 11:35, poté dle domluvy.

 

CO NÁS ČEKÁ: 

ŠKOLA V PŘÍRODĚheart

 

INFORMACE PRO RODIČE:

heart ŠKOLA V PŘÍRODĚ

enlightened Vážení rodiče, 

prosím, podívejte se do bakalářů na známky. Někteří už mají uzavřeno, někteří pololetní známku ještě nemají. Ti, kteří nemají, budou po návratu ze školy v přírodě zkoušeni právě z toho, z čeho měli horší známky. Prosím, mrkněte na to. Každá známka má popis tématu, takže by to mělo být jasné. Děkuji za spolupráci a balení se na ŠvP nazdárek!!!

 

 

mailKontaktní e-mail: hlavackova.zuzana@skolaklic.cz, přes tento mail můžeme společně řešit všechny záležitosti týkající se výuky. 

  • Účet na zasílání stravného   - 205113623 /0300  
  • školného                               - 676351003 /0300    variabilní symbol: evidenční číslo 

 

mailKontakt na paní Wildovou: wildova.zuzana@gmail.com​ tento e-mail slouží vám, rodičům, v případně potřeby domluvit si konzultaci či intervenci, poradit se, "co a jak" ohledně objednání do pedagogicko-psychologické poradny na vyšetření, které si zařizují rodiče sami.  

 

KONANÉ AKCE V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ:​​​​​​​​

  • 10.-14.6.2019, Škola v přírodě, Albrechtice v Jizerských horách
  • 25.6., divadelní představení Jiráskovo divadlo, 10:30 hod.
  • 26.6., AKADEMIE

 

Prosím, mějte na paměti:) Odhlášky obědů jsou přijímány až do 7.30 hod ráno ještě na ten den u vedoucí stravování. Odhlášky obědu provádí rodič či žák osobně v kanceláři ŠJ nebo telefonicky(sms) na mobilním čísle 702 035 691.  Obědy do vlastnich nádob se vydávají  od 11.00 do 11.30 hod. ( 1.den nemoci, či odchod dříve ze školy).

  CO SE NAUČÍM
ČESKÝ JAZYK

Hlavní téma:

Opakování slovních druhů, základní skladební dvojice, vyjmenovaná slova.

Žlutá učebnice 

str. 120, 121, 122, 123 kapitola Hravá, infinitiv sloves, skladební dvojice;

Žlutý pracovní sešit 2

str. 20, 21;

Učebnice s vílou Hvězdičkou 

str. 112, zvratná slovesa, 118-124;

Pracovní sešit s vílou Hvězdičkou

str. 71, zvratná slovesa a infinitiv, 72, opakování.

 

Čtení

 

coolPísemné opakování:  

téma:    

 

Čtenářský deník - Znovu začínáme číst. Prosím, vyberte si jednu knihu, pravidelně čtěte, pokaždé proveďte krátký zápis o obsahu čteného textu do čtenářského deníku

KONTROLA ČTENÁŘSKÉHO DENÍKU:    

Slohová část

umimecesky.cz, gramar.in

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

a

 PRACOVNÍ ČINNOSTI

 

MATEMATIKA

Hlavní téma:   

Učebnice MATEMATIKA 

str. 95-102, dělení se zbytkem;

PSZ

str. 32, 33;

Mat. min. 2. díl

str. 

 

coolPísemné opakování:  

téma:   

 

Didaktické hry na procvičení násobení a dělení. 

PROSÍM, PROCVIČUJTE NÁSOBILKU V CELÉM ROZSAHU!

umimematiku.cz, matika.in

ANGLICKÝ JAZYK

 PRO OBĚ SKUPINY: Velice prosím všechny rodiče, kontrolujte domácí úkoly, děkujeme za spolupráci:)

Aj1: R.Mulár

Unit 8: Sloveso can (= umět) + slovesa!

Prosím, zde si procvičujte slovní zásobu sloves!

Nová slovní zásoba a gramatika na sloveso HAVE GOT.
Slovní zásoba (nábytek) k procvičení TADY.
Základní fráze se slovesem být procvičujte zde.


Aj2: N.Nováková

                                    Unit 8

  1. slovní zásoba k procvičení TADY
  2. sloveso "can" (umět)
  3. věty se slovesem "can /umět" pocvicujte zde

 

                             PROSÍM OPAKUJTE!!!!!

  1. Částí těla - slovní zásoba
  2. sloveso "mít" - (základní fráze + slovíčka)

 

 

umimeanglicky.cz

PRVOUKA

Hlavní téma:  
 
Živá příroda - lidské tělo, části lidského těla, smysly, kůže;
 
Učebnice
 
Pracovní sešit
 
 
Dobrovolná domácí aktivita: 
 
 enlightened  
 
coolPísemné opakování:  
 
téma: 
 
 
Inspirace nejen pro učitele, ale i pro rodiče a jejich děti:
                                          zlatka.in
je stránka, na které se mohou děti hravou formou vzdělávat v oblasti finanční gramotnosti. 
 
Aktivní třídění odpadu.
umimefakta.cz

IFORMATIKA

Viz: www.informatika-na-klici.cz

umimeprogramovat.cz

ÚKOLY:
PONDĚLÍ

17.6.

 

DÚ ŠKOLÁCI:     

M - 

Čj - 

MARODI:           

M - 

Čj - DÚ ŠKOLÁCI.

ÚTERÝ 18.6.

DÚ ŠKOLÁCI:

Čj - ;

M - ;

Prv - .

MARODI:   

Čj -  + DÚ ŠKOLÁCI;

M -  + DÚ ŠKOLÁCI;

Prv -  + DÚ ŠKOLÁCI.

STŘEDA 19.6.

MARODI:  

M - .

Čj - .

ČTVRTEK

20.6.         

DÚ ŠKOLÁCI:    

M - 

Čj - ;

Prv - .

MARODI:

M -  + DÚ ŠKOLÁCI;

Čj -  DÚ ŠKOLÁCI;

Prv - + DÚ ŠKOLÁCI.

PÁTEK 21.6.

DÚ ŠKOLÁCI:    

Čj - ;

M - .

MARODI: 

Čj -  + DÚ ŠKOLÁCI.

     

enlightenedM - zkratky:

PSH - pracovní sešit hnědý

PSZ - pracovní sešit zelený

PSČ - pracovní sešit červený

PZ - počítáme zpaměti

MM - matematické minutovky

UČ - učebnice červená

US - učebnice stará

enlightenedČJ - zkratky:

PS* - pracovní sešit s vílou Hvězdičkou

PSŽ - pracovní sešit žlutý

UČ* - učebnice s vílou Hvězdičkou

UČŽ - učebnice žlutá

PÍS - písanka

PVS - Procvičujeme vyjmenovaná slova