CZ
 
 
Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:+420 602 313 517
1. stupeň:+420 487 521 560
2. stupeň:+420 702 035 692
Škola klíč

Škola v pohybu

Škola v pohybu

Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1808

Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost


Ve školním roce 2015/2016 jsem realizovali projekt:  Škola v pohybu. Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy  a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.

Realizované klíčové aktivity:

  • Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.
  • Zlepšení jazykových kompetencí pedagogů na základních a středních školách.
  • Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.