CZ
 
 
Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:+420 602 313 517
1. stupeň:+420 487 521 560
2. stupeň:+420 702 035 692
Škola klíč

Šablony pro Klíč

Šablony pro Klíč

Projekt reg.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004537

Tento projekt realizujeme od 1.9. 2017