CZ
 
 
Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:+420 602 313 517
1. stupeň:+420 487 521 560
2. stupeň:+420 702 035 692
Škola klíč

Let´s speak together

 

 
Na naší škole působí v tomto školním roce rodilý mluvčí, který s dětmi pracuje jak v hodinách jazyka, tak v mimoškolních aktivitách.
 
Chtěli bychom navázat spolupráci s evropskými školami. Chceme tím podpořit jazykové kompetence našich žáků i učitelů.
 
Na naší škole používáme metodu CLIL, která spočívá v zapojení cizího jazyka i do výuky nejazykových předmětů.
 
Naši učitelé navštěvují rozšiřující jazykové kurzy vedené rodilým mluvčím nebo českým lektorem.