CZ
 
 
Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:+420 602 313 517
1. stupeň:+420 487 521 560
2. stupeň:+420 702 035 692
Škola klíč

Comenius - Games Without Frontiers

Games without frontiers, another way for learning 2013 - 2015

„Games without frontiers, another way for learning“ je název nového mezinárodního projektu, na který naše škola získala grant. Do tohoto zajímavého dvouletého projektu se spolu s námi zapojí: Velká Británie, Německo, Francie, Dánsko, Finsko, Itálie a Kypr.

Hry jsou součástí dospívání každého dítěte. Hrají děti v různých zemích rozdílné hry nebo jsou podobné? Mají stejné hračky? Jaké hry měli naši rodiče a prarodiče? To je jen pár otázek, na které se budeme snažit odpovědět. Naučíme se nové hry a dotkneme se témat, jako jsou: fair-play, úloha rozhodčího nebo zvládání prohry. Hry jsou v poslední době také nedílnou součástí školní výuky a o naše zkušenosti se podělíme s našimi novými přáteli. Hlavním cílem projektu je získat nové přátele.

Dalšími velikým přínosem projektu je procvičení cizích jazyků a to především angličtiny. I přesto, že anglický jazyk je komunikačním jazykem pro všechny body projektu, bude prostor i na procvičení němčiny, která se také na naší škole vyučuje. Nejen to, děti dostanou příležitost seznámit se i s ostatními jazyky. Jak zní finština nebo dánština? Všem také představíme češtinu.

Nejlepší způsob, jak poznat naše nové přátele a nechat se inspirovat rozdílnými vyučovacími metodami, je navštívit je. Dokonce i žáci naší školy budou mít příležitost, školy v zahraničí spolu s učiteli navštívit a být hosty v rodinách našich nových přátel. Výjimečným zážitkem bude možnost vyzkoušet si na těchto školách učit. Stejně tak přivítáme několik zahraničních učitelů i žáků na naší škole, aby nám pověděli o své zemi, městu, tradicích i škole.

Dobrá zpráva! Z naší původní žádosti o projekt byla původně vyřazena škola z Kypru. Později jsme dostali dobrou zprávu, že se nakonec na našem projektu bude podílet. Skvělé!
Webové stránky projektu: www.gawif.eu

Projektové aktivity

Let's bring back some games

Žáci páté třídy se pustili do objevování her jejich rodičů a prarodičů. Navštívili knihovnu a prozkoumali internet. Mnoho her si vyzkoušeli a pak každž vytvořil prezentaci jedné hry v PowerPointu. Jiřka Kroulová a Ríša Ďuračka pak měli příložitost některé hry naučit i děti z Finska. Asi největší úspěch mělo skákání gumy a hra chodí pešek okolo.

Hry, které se děti naučily, si můžete stáhnout.

Hry, které se naučily děti v Německu.

My toys

Naši nejmladší žáčci, prvňáčci, si přinesli do školy hračky, aby je představili. I ostatní školy si vybrali hračky, abychom si je mohli porovnat a zjistit, jak hodně se naše hračky liší. Uslutečnili jsme videokonferenci s Finskem, Itálií a Francií,abychom si hračky představili přímo. Zazpívali jsme si písničky, abychom mohli slyšet, jak zní naše různé jazyky. Prvňáčci se svojí paní učitelkou H. Bronišovou pilně nacvičili písničku, Holka modrooká. Ze všech obrázků jsme pak vytvořilli obrázkový slovníček, kde jsme hračky pojmenovali v našich jazycích. Překvapilo nás, kolik podobných slov máme, stejně tak, jak slova mohou být úplně rozdílná. Slovníček si můžete stáhnout níže.

My toys - obrázkový slovníček

My schoolyard where I play

Žáci čtvrté třídy se svojí paní učitelkou M. Ajšmanovou dostali za úkol představit nějakou hru. Nakonec se rozhodli pro Míčovou školku. Sestavili pravidla a nafotili některé části hry. Hra se všem velice líbila ostatním, když jsme ji poprvé představili na setkání v Dánsku. Mysleli jsme si, že tuto hru musí hrát každý, ale bohužel neznali ji. I ostaní školy představili své hry. Vznikla tak databáze různých her, které si budou moci všichni vyzkoušet. My jsme dostali za úkol naučit se hru z Německé školy: Heaven to Earth.

Můžete porovnat, jak nám tuto hru představili děti z Německa:  https://youtu.be/yhZgxxhUAUE

a jak jsme si ji zahráli my:

Hry na hřišti - hry všech zemí ke stažení.

Travelling Mascot

Naši prvňáčci (později druháčci) měli dlouhodobý úkol. Vybrali si maskota, stal se jím Krteček, který dva roky cestoval po všech partnerských školách a zažíval různá dobrodružství. Všechny zážitky se mu zapisovaly do jeho cestovního deníku. Na druhou stranu prvňáčci u sebe ve třídě hostovali maskoty z ostatních zemích. Ukazovali jim, jak to u nás vypadá a vše zapisovali do jejich deníků. 

History of games and Toys

Jaké byly hračky v minulosti? S čím si děti hrály? Naši žáci vyrazili do muzea hraček v Albrechticích, kde se vyráběly  vyrábějí dřevěné hračky. Nejen historii dřevěných hraček děti objevovaly, ale některé si i samy vyrobily.

Více o cestě do Albrechtic se dočtete v tomto článku: Exkurze do muzea hraček

Dokument o historii hraček, který vznikl v rámci projektu je ke stažení ZDE.

Hard work of the referee

Je těžké rozhodovat hry? Je těžké být vždy fair-play? Žáci si sami vyzkoušeli,jak je těžké rozhodovat hry. Na chvilku se všichni stali rozhodčími. 

My computer - my life

Kolik času tráví žáci na počítačích nebo u televize? Děti vyplnily jednoduchý dotazník, abychom si porovnali, jestli to je stejné v různých zemích nebo ne. Žáci sedmého ročníku na hodině výpočetníky techniky si zkusili výsledky zpracovat do tabulek a grafů. Mladší děti se pak učily v grafech číst. S žáky jsme pak vedli diskusi, jestli čas, který tráví u počítačů a doma u televize není nepřiměřený a jaké to pro ně může mít důsledky teď a do budoucna.

Výsledky dotazníku: My Computer - My Life

Treasure box of games

Do školy nám přibyla truhlice her. Každá země vybrala jednu hru (karetní, deskovou, nebo stolní), kterou děti často hrají. Pro všechny partnery nakoupili po jednom kuse a přivezli na setkání v Česku, kde jsem se všichni hry naučili. Máme tak 7 nových her, které si děti oblíbily. Nejvíce se jim líbí hra z Francie. My jsme vybrali hru Blechy.

Exhibition of toys and games made of recycled materials

I recyklovatelných materiálů se dají vyrobit úžadné věci. Děti moc bavilo. Nakonec jsme si udělali výstavu nápadů. Ovšem velmi zajímavé byly i výrobky, které vymysleli děti z partnerských zemí. Všichni jsme se velice inspirovali a naše učitelky se rozhodly, některé výrobky s dětmi vytvořit v příštím školním roce.

Teachers in European classroom

Hry jsou v dnešní době běžnou součástí výuky a jak se ukazuje, tak her není nikdy dost. Více jsme se podívali na hry, které používáme při výuce matematiky a jazyků. Nápady jsou úžasné. Jen malé množství her máme stejných nebo podobných. Samozřejmě, že jsme okamžitě většinu her vyzkoušeli ve výuce. Podstatně jsme tak obohatili naší výuku. Hry je možné si stánout: Hry ve výuce.

Videoconferences

Christmas Greetings

Vánoce se slaví ve všech našich partnerských zemích, proto jsme vánoční přání nemohli vynechat. Více se dočtete v článku: Christmas Greetings.

Projektová setkání

Anglie, Withernsea, 23.9. - 29.9.2013

Více  o návštěvě se dočtete v tomto článku.

Dánsko, Norre Alslev, 19.11 - 23.11.2013

Více o návštěvě Dánska se dočtete v tomto článku.

Další zážitky dětí z cesty do Dánska si můžete přečíst v našem školním časopise, který si můžete stáhnout: Klíčová dírka č.1 2013/2014

Článek o návštěvě také vyšel v místním Českolipském zpravodajském portálu www.i-noviny.cz.

Finsko, Nivala, 2.2. - 8.2.2014

Více o návštěvě Finska se dočtete v článku: Cesta do země tisíců jezer.

Další zážitky dětí z cesty do Finska si můžete přečíst v našem školním časopise, který si můžete stáhnout:Klíčová dírka č.2 2013/2014

Článek o návštěvě také vyšel v místním Českolipském zpravodajském portálu www.i-noviny.

Německo, Schwanewede, 16.5.-21.5.2014

Více o návštěvě Německa se dočtete v článku: Cesta za Brémenskými muzikanty.

Další zážitky dětí z cesty do Německa si můžete přečíst v našem školním časopise, který si můžete stáhnout:Klíčová dírka č 4 2013/2014

Kypr, Limassol, 28.9. - 4.10.2014

Více o návštěvě Kypru se dočtete v článku: Kypr - ostrov ve Středozemním moři.

Francie, Besancon, 23.11. - 27.11.2014

Více o návštěvě v Besancon se dočtete v článku: Návštěva v Besancon.

Česko, Česká Lípa, 8. - 13.3.2015

Více o návštěvě u nás se dočtete v článcích: Vítejte u násMezinárodní setkání, Palačinkový běh, Hry bez hranic, Na Jedlové a pod Tolštejnem

Klíčová dírka č.4 2014/2015 - v tomto čísle školního časopisu si můžete přečíst zážitky dětí z hostování ve svých rodinách, rozhovory s učiteli ze zahraničí další postřehy.

Článek o návštěvě také vyšel v místním Českolipském zpravodajském portálu www.i-noviny.

Itálie, Noicattaro, 18.5. - 23.5.2015

Článek o návštěvě Itálie vyšel v místním Českolipském zpravodajském portálu www.i-noviny.