CZ
 
 
Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:+420 602 313 517
1. stupeň:+420 487 521 560
2. stupeň:+420 702 035 692
Škola klíč

Blended learning

Blended learning

Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.00/56.0561

Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost


Ve školním roce 2015/2016 jsme realizovali projekt: BLENDED LEARNING. Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy  a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.

Klíčové aktivity:

  •  Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy.
  • Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém/německém/francouzském jazyce formou blended learningu.
  •  Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém/německém/francouzském  jazyce formou blended learningu.