CZ
 
 
Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:+420 602 313 517
1. stupeň:+420 487 521 560
2. stupeň:+420 702 035 692
Škola klíč

Faster, Higher, Stronger

Celý školní rok 2011/2012 pracovaly děti 3. a 4. třídy na projektu Faster, Higher, Stronger, který byl nedávno oceněn prestižní cenou Quality Label. Toto ohodnocení získá pouze ten projekt, který je vynikající v těchto kritériích: pedagogická inovace a tvořivost, spolupráce partnerských škol, využití moderních technologií, začlenění do vzdělávacího plánu a přínos.

Pro název našeho projektu, který jsme začali v září 2011, jsme si vybrali motto Olympijských her, protože se v létě 2012 se konaly Letní Olympijské hry v Londýně. Spolu s dětmi z Polska, Slovenska, Maďarska, Itálie a Malty jsme zjišťovali, co to olympiáda je, její symboly, tradice a historie. Objevovali jsme myšlenku a poselství olympionismu  a vysvětlili si, co je paralympiáda. Seznamovali jsme se s významnými sportovci Česka i našich partnerů.

Cílem projektu nebylo pouze téma olympijských her, ale také přivést děti ke sportu, objevit nové a tradiční hry, zdůraznit smysl pro fair-play a objevit, co se skrývá pod pojmem „zdravý životní styl“. Děti si vedly „Olympijské deníky“, kde si zapisovaly své poznatky, poznámky, úspěchy, pocity a předsevzetí. Naučily se, že není důležité vyhrát, ale odevzdat ten nejlepší možný výkon a osobně se zlepšovat. Pro náš projekt se nám podařilo získat i rodiče, kteří nám pomohli naběhat kilometry v olympijské štafetě.

Veliký ohlas měla videokonference s našimi přáteli ze Slovenska. Naši noví kamarádi byli 500 km daleko a my jsme s nimi zpívali, soutěžili a plnili různé úkoly.

Naše výsledky jsme zachycovali na společných webových stránkách: Faster, Higher, Stronger

Další stránky s výsledky naší práce: Wallwisher, Twinspace

Projekt byl prezentován na mezinárodní konferenci eTwinning v Lisabonu 14. března 2013.