CZ
 
 
Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:+420 602 313 517
1. stupeň:+420 487 521 560
2. stupeň:+420 702 035 692
Škola klíč

Erasmus+ KA2 2017

C.L.I.L - Creativity, Learning, Inspiration and Language

 "C.L.I.L. - Kreativita, učení, inspirace a jazyk ".

Cílem tohoto projektu je navázat přátelství učitelů a dětí z různých evropských zemí, motivovat je k výuce cizích jazyků, zlepšit jejich dovednosti v oblasti informačních a komunikačních technologií a vytvořili učební materiály CLIL (Content and Language Integrated Learning) zaměřené na pracovní činnosti. Cílem projektu je přinést myšlenku evropského společenství do našich učeben, podporovat učení v učebních osnovách a rozvíjet komunikační dovednosti našich dětí prostřednictvím inovativního jazykového vzdělávání.

Děti a učitelé pocházejí z různých částí Evropy: Finsko, Španělsko (Baskitsko), Česká republika, Lotyšsko a Polsko. V rámci partnerství existuje řada různých typů škol z různých ekonomických a sociálních prostředí, stejně jako různé zkušenosti s evropskými projekty. Tyto rozdíly přinesou bohatou různorodost myšlenek.

Budeme pracovat na praktických činnostech a různých návrzích, které pak metodou CLIL zavedeme do učebních osnov základních škol s cílem zlepšit kvalitativní a kvantitativní znalosti angličtiny. Hlavními činnostmi jsou keramika, recyklované materiály, vaření, technologie a řemesla. Dále chceme, aby byli žáci kreativní a vynalézaví při navrhování. Tímto způsobem by měli žáci získat a rozvíjet jak jazykové dovednosti, tak praktické dovednosti.

Pro dosažení našich cílů vytvoříme databázi materiálů CLIL. Učitelé vytvoří databázi materiálů, které budou používat během svých hodin. Budou rozvíjet nové pedagogické přístupy zaměřené na inovativní jazykové vzdělávání, zejména na CLIL. Všechny materiály budou k dispozici zdarma na stránkách projektu. Pro dosažení  kvality materiálů budou pořádány semináře během setkání učitelů v každé škole.

Během projektu budou uspořádány videokonference. Studenti a učitelé se sejdou na Skype, aby mluvili o různých tématech a vzájemně se naučili.  Studenti i učitelé se naučí používat zařízení pro vytváření videí a jak používat nástroje a software pro tvorbu a úpravu. 

Jednou z částí našeho projektu je cestování Maskotů. Prostřednictvím této jednoduché aktivity představí nejmladším žákům výhody mezinárodních projektů způsobem, kterým rozumí. Na konci projektu bude uspořádán Erasmus Day s cílem ukázat projekt jiným studentům, učitelům, rodičům, místní komunitě a tisku nebo jiným médiím. Abychom oslavili naši spolupráci, vytvoříme kalendář 2020 z výsledků a produktů projektu.

Věříme, že to, co činí tento projekt tak cenným, je skutečnost, že nám pomůže posoudit způsob, jakým učíme, a způsob, jakým se žáci učí. Jsme přesvědčeni, že spojením osvědčených postupů v každé škole a objevením nových metod se bude jednat o významnou změnu, která bude trvat o po skončení projektu.

Prezentace k projektu.

Prezentace projektu v médiích

i-noviny: Polské dobrodružství - Erasmus

i-noviny: Učitelé z Klíče poodhalili tajemství finského školství

Článek byl navíc sdílen na stránkách: Pedagogické.info

i-noviny: Baskitsko = krásná příroda a milí lidé

 

Databáse materiálů

Součástí tohoto projektu je i sdílení zkušeností a materiálů pedagogů všech zúčastněných škol. Díky naší spolupráci tak vzniká databáze materiálů, které lze využít na hodinách různých předmětů. Mnohé z těchto materiálů jsou již opatřeny komentáři, jak byly využity v jiných školách. Všechny materiály jsou volně ke stažení zde: Database of CLIL materials.

Mascot travelling

Druhá třída paní učitelky Zuzany Hlaváčkové se zhostila této zajímavé aktivity. Volba maskota byla opravdu těžká. Nakonec jedna maminka uháčkovala malou roztomilou sovičku, která teď cestuje po evropských školách.

Video konference

Spring bird - Česko-finská videokonference

Vaříme online s Finskem

Monster Automat - Česko-španlěská spolupráce; 3.A

Setkání V České Lípě

Mezinárodní setkání u nás ve škole

Setkání ve Finsku

Finsko očima žáků 1 - Julča, Denisa a Vašek popisují své zážitky

Finsko očima žáků 2 - Eliška a Leonka a jejich zážitky

Finsko očima žáků 3  - Adam, Štěpka a Verča vypráví o Finsku

Setkání ve Španělsku

Meeting in Basque - Setkání z pohledu žáků

Setkání v Polsku 

Setkání v Polsku z pohledu našich žáků + shrnující videa z každého dne.

Setkání v Lotyšsku

Setkání v Lotyšsku z pohledu Mgr. Michaely Kykalové.

Úvodní setkání v České Lípě

V listopadu 2017 na naší škole proběhlo úvodní setkání projektu. Navzájem jsme se poznávali a už teď se těšíme na další kroky v projektu.

Výběr loga

21.10. jsme se sešly všechny školy, abychom vybraly logo projektu. Každá škola vybrala 2 nejlepší návrhy, které byly zařazeny do finálního hlasování. Potom 15 dětí z každě školy hlasovalo pro dvě loga, která se jim líbí nejvíce. Nakonec zvítězilo logo z Lotyšska (viz. na začátku této stránky).