CZ
 
 
Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:+420 602 313 517
1. stupeň:+420 487 521 560
2. stupeň:+420 702 035 692
Škola klíč

Erasmus+ KA2 2016

Let’s take a CLIL L.E.A.P.

Jak již název „Let’s take a CLIL L.E.A.P. – Limitless Employment Abroad Possibilities“ (v překladu: Pojďme podniknout velký skok s CLILem – Neomezené Možnosti Zaměstnání v Cizině) napovídá, tento mezinárodní projekt je zaměřen  na rozšíření obzorů a zkušeností využitelných do budoucna v rámci pátých až devátých tříd.

Na samotném projektu se budou podílet školy z České republiky, Maďarska, Španělska, Řecka a Potugalska. Všechny tyto instituce se liší velikostí i načerpanou zkušeností a taktéž disponují různorodým kulturním a etnickým zázemím. Díky tomu budou mít zúčastnění žáci možnost poznat odlišné vzdělávací systémy i celkový pohled na život v podání jiných národů. Projekt má dva hlavní cíle, ze kterých si nejvíce odnesou i dvě cílové skupiny.

V první řadě studenti zjistí, jak stále lehčí a přísupnější se stává možnost studií i zaměstnání v zahraničí. Jednou z cest k dosažení je metoda CLIL, kterou školy v rámci projektu (ale doufejme i trvale) zakomponují do svých učebních osnov. Tato metoda prolíná angličtinu i do jiných školních předmětů a slouží jako nástroj pro komunikaci. Pointou zavedení metody je ukázat studentům, že ačkoliv si toho možná nejsou vědomi, mají už většinu jazykové výbavy, která je pro působení v zahraničí nutností. Navíc budou mít vybraní studenti jedinečnou možnost poznat a promluvit si s „obyčejným“ zahraničním občanem, jehož profese je úzce spojena s danou oblastní vzdělávání. Pro představu si budou moci promluvit se španělským lékárníkem či řeckým sportovcem a srovnat tak životní podmínky se svojí mateřskou zemí. Takto by projekt měl studentům dokázat výhody spojené s metodou CLIL v autentických situacích, kdy je používána angličtina pro dosažení „nejazykového“ cíle, ať už je to běžná rozmluva či seberealizace v cizojazyčném prostředí. Následně budou studenti požádáni, aby tyto nabyté zkušenosti zformovali do ustáleného písemného projevu a sdíleli je se všemi členy, zapojenými do projektu. Tím se nám snad podaří oslovit co nejširší veřejnost.

Druhým, neméně důležitým, cílem je seznámení (či prohloubení) dovedností v používání metody CLIL mezi partnerskými školami. V rámci projektu budeme s touto metodou pracovat a zejména pak sdílet již nabyté zkušenosti. Tím školy, doposud neobeznámené se zmíněnou vyučovací metodou, dokáží lépe a rychleji zavést tuto metodu do svých tříd.

Výše uvedené cíle projektu jsou jeho stavebními pilíři a vše se bude podřizovat především jim. My věříme, že studentům, ochotným se na projektu aktivně podílet, se dostane mnoho cenných zážitků i znalostí, které jim dají možnost skutečně svobodné volby své kariérní dráhy. S tímto přesvědčením se těšíme na spolupráci s našimi žáky, jakož i se všemi členy projektu.

Webové stránk projektu: clil-leap.weebly.com

Erasmus Club:  Každý pátek se scházíme ve 14:00 na 2. stupni, kde pracujeme na projektu.

Prezentace projektu:

6.12.2016 Mezinárodní návštěva na ZŠ a MŠ Klíč v České Lípě

15.6.2017 Žáci z České Lípy vyrazili do Španělska (Českolipský deník)

27.3.2018 Mezinárodní setkání na ZŠ Klíč

Database materiálů pro CLIL

Součástí tohoto projektu je i sdílení zkušeností a materiálů pedagogů všech zúčastněných škol. Díky naší spolupráci tak vzniká databáze materiálů, které lze využít na hodinách různých předmětů. Mnohé z těchto materiálů jsou již opatřeny komentáři, jak byly využity v jiných školách. Všechny materiály jsou volně ke stažení zde: Databáze CLIL materiálů.

Setkání ve Španělsku

Článek Mgr. Z. Ledvinové

Články našich studentů: Cartagenu jsme si oblíbiliŠpanělsko jsme si zamilovali

Setkání v Portugalsku

Článek Mgr. Z. Ledvinové a R. Mulára

Video konference

Česko-maďarské setkání 4.4.2017

Česko-maďarské setkání 25.1.2017.

Setkání v České Lípě

Ve dnech 21. - 23. listopadu 2016 proběhlo setkání koordinátorů a ředitelů ze všech partnerských škol na naší škole. Na programu bylo představení projektu a jeho další plánování. Naši hosté nám představili jejich regiony, města a školy. Zúčastnili se naší výuky a seznámili se s naší kultúrou.

Veškeré informace a poznatky z tohoto setkání naleznete ZDE.

Výběr loga pro projekt

21.10. jsme se sešly všechny školy, abychom vybraly logo projektu. Každá škola vybrala 2 nejlepší návrhy, které byly zařazeny do finálního hlasování. Potom 15 dětí z každě školy hlasovalo pro dvě loga, která se jim líbí nejvíce. Nakonec zvítězilo logo z Maďarska (viz. na začátku této stránky). Nás reprezentovaly návrhy od Elišky Krčálové a Adama Sameše (jehož návrh esteticky vylepšila p. uč. Ledvinová). Nevedli si špatně, bohužel skončili až na 2. a 4. místě. Jejich návrhy:

     

 

 

Financováno z programu Evropské unie Erasmus+.