CZ
 
 
Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:+420 602 313 517
1. stupeň:+420 487 521 560
2. stupeň:+420 702 035 692
Škola klíč

Erasmus+ KA2 2016

Let’s take a CLIL L.E.A.P.

Jak již název „Let’s take a CLIL L.E.A.P. – Limitless Employment Abroad Possibilities“ (v překladu: Pojďme podniknout velký skok s CLILem – Neomezené Možnosti Zaměstnání v Cizině) napovídá, tento mezinárodní projekt byl zaměřen  na rozšíření obzorů a zkušeností využitelných do budoucna v rámci pátých až devátých tříd.

Na samotném projektu se podílely školy z České republiky, Maďarska, Španělska, Řecka a Potugalska. Všechny tyto instituce se liší velikostí i načerpanou zkušeností a taktéž disponují různorodým kulturním a etnickým zázemím. Díky tomu měli zúčastnění žáci možnost poznat odlišné vzdělávací systémy i celkový pohled na život v podání jiných národů. Projekt měl dva hlavní cíle, ze kterých si nejvíce odnesly i dvě cílové skupiny.

V první řadě studenti zjistili, jak stále lehčí a přísupnější se stává možnost studií i zaměstnání v zahraničí. Jednou z cest k dosažení je metoda CLIL, kterou školy v rámci projektu (ale doufejme i trvale) komponují do svých učebních osnov. Tato metoda prolíná angličtinu i do jiných školních předmětů a slouží jako nástroj pro komunikaci. Pointou zavedení metody je ukázat studentům, že ačkoliv si toho možná nejsou vědomi, mají už většinu jazykové výbavy, která je pro působení v zahraničí nutností. Navíc měli vybraní studenti jedinečnou možnost poznat a promluvit si s „obyčejným“ zahraničním občanem, jehož profese je úzce spojena s danou oblastní vzdělávání. Pro představu si promluvili se španělským lékárníkem či řeckým sportovcem a srovnali tak životní podmínky se svojí mateřskou zemí. Takto projekt  studentům dokázal výhody spojené s metodou CLIL v autentických situacích, kdy je používána angličtina pro dosažení „nejazykového“ cíle, ať už je to běžná rozmluva či seberealizace v cizojazyčném prostředí. Následně byli studenti požádáni, aby tyto nabyté zkušenosti zformovali do ustáleného písemného projevu a sdíleli je se všemi členy, zapojenými do projektu. Tím se nám podařilo oslovit co nejširší veřejnost.

Druhým, neméně důležitým, cílem bylo seznámení (či prohloubení) dovedností v používání metody CLIL mezi partnerskými školami. V rámci projektu jsme s touto metodou pracovali a zejména pak sdíleli již nabyté zkušenosti. Tím školy, doposud neobeznámené se zmíněnou vyučovací metodou, dokázaly lépe a rychleji zavést tuto metodu do svých tříd.

 My věříme, že studentům, kteří se na projektu aktivně podíleli, se dostalo mnoho cenných zážitků i znalostí, které jim dají možnost skutečně svobodné volby své kariérní dráhy. 

Webové stránk projektu: clil-leap.weebly.com

Erasmus Club:  Každý pátek sme se scházeli ve 14:00 na 2. stupni, kde jsme pracovali na projektu.

Úvod: Prezentace projektu.

Prezentace projektu v médiích:

6.12.2016 Mezinárodní návštěva na ZŠ a MŠ Klíč v České Lípě

prosinec 2016 Městské noviny str. 18, Facebook města Česká Lípa

15.3.2017 ZŠ Klíč vyslala pedagogy na mezinárodní setkání do Portugalska

8.6.2017 Žáci ZŠ Klíč navštívili Rádio Bonton

15.6.2017 Žáci z České Lípy vyrazili do Španělska (Českolipský deník)

1.11.2017 Žáci ZŠ a MŠ Klíč si užili pobyt v Maďarsku

27.3.2018 Mezinárodní setkání na ZŠ Klíč

30.8.2018 Regionální Českolipský deník

Database materiálů pro CLIL

Součástí tohoto projektu je i sdílení zkušeností a materiálů pedagogů všech zúčastněných škol. Díky naší spolupráci tak vzniká databáze materiálů, které lze využít na hodinách různých předmětů. Mnohé z těchto materiálů jsou již opatřeny komentáři, jak byly využity v jiných školách. Všechny materiály jsou volně ke stažení zde: Databáze CLIL materiálů. CD se všemi materiály bylo odesláno na školy v České Lípě. Pokud byste měli o CD zájem, prosím napište námna mail: plihalova.petra@skolaklic.cz, a my vám ho pošleme spolu s prezentacemi učitelů s typy na využití CLIL ve výuce.

Project Journal

Během projektu vzniklo 5 brožur, které vytvořili sami žáci. Dokument shrnuje setkání na partnerských školách z pohledu žáků a je výjimečným materiálem pro orientaci v zaměstnání v různých zemích. Žáci všech zúčastněných škol podnikaly průzkumy do různých zaměstnání, aby zjistili jaké jsou rozdíly v různých zemých. Vznikl tak dokument, který porovnává zaměstnání z pohledu náročnosti, ohodnocení, prestiže, ale i nároků na vzdělání.

Issue 1 - Číslo jedna. Vzniklo v Portugalsku a zaměřuje se na zaměstnání spojené se sportem a zdravým: trenéři, lékaři, terapeuté, profesionální sportovci.

Issue 2 - Číslo dva. Vzniklo ve Španělsku a zaměřuje se na zaměstnání spojené se sportem a zdravým: trenéři, lékaři, terapeuté, profesionální sportovci.

Issue 3 - Číslo tři. Vzniklo v Maďarsku a zaměřuje se na zaměstnání spojené se sportem a zdravým: trenéři, lékaři, terapeuté, profesionální sportovci.

Issue 4 - Číslo čtyři. Vzniklo v Česku a zaměřuje se na zaměstnání spojené s matematikou a fyzikou: učitelé daných předmětů, inženýři, technici, IT specialisté.

Issue 5 - Číslo pět. Vzniklo v Řecku a zaměřuje se na zaměstnání spojené s historií, zeměpisem a společenskými vědami: historikové, politici, geologové.

Články ve školním časopise.

Klídek č.1, 2017/2018

Klídek č.3, 2017/2018

Články na stránkách naší školy

Setkání v Řecku

Setkání v Česku

Článek Mgr. Z. Ledvinové: Project Meeting in Czechia

Setkání na naší škole.

Studenti připravili pro naše hosty videoslovník, aby se v Česku neztratili.

Setkání v Maďarsku

Článek Ing. M. Kyselovské: Maďarsko - země známá i neznámá

Zážitky studentů: Sam a Anya, Štěpka, Matija a Nicol

Setkání ve Španělsku

Článek Mgr. Z. Ledvinové

Články našich studentů: Cartagenu jsme si oblíbiliŠpanělsko jsme si zamilovali

Setkání v Portugalsku

Článek Mgr. Z. Ledvinové a R. Mulára

Vevera Zrzečka

Verka Zrzečka je maskot třídy paní učitelky Ajšmanové. Během dvou let Zrzečka navštívila všechny partnerské školy a s tamními žáky se účastnila výuky a zažívala různá dobrodružství, které ji psali do jejího deníku. Po dvou letech se vrátila domů a žáci si mohli prohlédnout místa a číst o jejích aktivitách.

Video konference

Česko-maďarské setkání 4.4.2017

Česko-maďarské setkání 25.1.2017.

Setkání v České Lípě

Ve dnech 21. - 23. listopadu 2016 proběhlo setkání koordinátorů a ředitelů ze všech partnerských škol na naší škole. Na programu bylo představení projektu a jeho další plánování. Naši hosté nám představili jejich regiony, města a školy. Zúčastnili se naší výuky a seznámili se s naší kultúrou.

Veškeré informace a poznatky z tohoto setkání naleznete ZDE.

Výběr loga pro projekt

21.10. jsme se sešly všechny školy, abychom vybraly logo projektu. Každá škola vybrala 2 nejlepší návrhy, které byly zařazeny do finálního hlasování. Potom 15 dětí z každě školy hlasovalo pro dvě loga, která se jim líbí nejvíce. Nakonec zvítězilo logo z Maďarska (viz. na začátku této stránky). Nás reprezentovaly návrhy od Elišky Krčálové a Adama Sameše (jehož návrh esteticky vylepšila p. uč. Ledvinová). Nevedli si špatně, bohužel skončili až na 2. a 4. místě. Jejich návrhy:

     

 

 

Financováno z programu Evropské unie Erasmus+.