CZ
 
 
Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:+420 602 313 517
1. stupeň:+420 487 521 560
2. stupeň:+420 702 035 692
Škola klíč

Erasmus+ KA1 2018

Job-Shadowing - sdílení zkušeností

Číslo projektu: 2018-1-CZ01-KA101-047527

Základní škola a Mateřská škola Klíč s.r.o. se rozhodla realizovat tento projekt, aby se o další krok přiblížila svým budoucím cílům, jak v plánu evropského rozvoje, tak na poli metodickém.

Celý projekt sleduje dva stěžejný cíle: rozšíření kompetencí při využívání dalších inovativních metod ve výuce a získání širších zkušeností při sdílení odborných pedagogických dovedností v evropském měřítku. V poslední době mnoho pedagogů i vedení školy udělalo pokrok ve zlepšení svých jazykových dovedností, a toto bychom chtěli využít k rozšíření dovedností i v jiných oblastech než jsou jazyky. 

Devět pedagogů naší školy se zúčastní stínování na devíti různých školách ve Finsku, Maďarsku, Řecku, Litvě, Španělsku, Anglii a na Kypru, které budou zaměřené na různé inovativní metody ve výuce. Školy byly pečlivě vybrány podle jejich zkušeností a odborností. 

Díky tomu, že se stínování zúčastní také management školy reprezentovaný ředitelkou ZŠ Klíč, bude podpořeno prostředí povzbuzující pozitivní změnu v organizaci práce nejen jednotlivých učitelů, ale také v organizaci školy jako celku. 

Věříme, že tento projekt přispěje nejen k rozšíření odborných dovedností, ale také přispěje ke zlepšení jazykových dovedností, rozšíří znalosti o jiných kulturách a vzdělávacích systémech a dopomůže navázat nová přátelství pro budoucí spolupráci.

Škola tak obohatí výuku o další efektivnější využívání vzdělávacích metod, získá odborníky, kteří budou vždy nápomocni ostatním kolegům, a získá možnost aktivně se podílet na mezinárodní spolupráci při prohlubování svých poznatků a dovedností v této oblasti. 

I když jde o vzdělávání pedagogů a vedení školy, ti, kdo z tohoto projektu budou mít hlavní a největší užitek, jsou naši žáci. 


Prezentace projektu

Ing. Lucie Dolejší - 

Mgr. Robert Mulár - Každá finská škola má kluziště na lední hokej

Mgr. Zuzana Ledvinová - Job-Shadowing ve španělské Cartageně

Bc. Zuzana Wildová - Inkluze bez zbytečných bariér

Mgr. Natallia Nováková - Job-Shadowing na Kypru

Mgr. Petra Plíhalová

Mgr. Michaela Kykalová - Co víte o Anglii?

Škola Klíč inspiruje - prezentace projektu na konferenci pro ředitele ZŠ a SŠ Libereckého kraje, která byla organizovaná Českou školní inspekcí a Domuem zahraničních služeb.