CZ
 
 
Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:+420 602 313 517
1. stupeň:+420 487 521 560
2. stupeň:+420 702 035 692
Škola klíč

Erasmus+ KA1 2017

Rozšíření kompetencí – technologie ve výuce a management školy
Základní škola a Mateřská škola Klíč s.r.o. se rozhodla realizovat tento projekt, aby se o další krok přiblížila svým budoucím cílům, jak v plánu evropského rozvoje, tak na poli metodickém.
Celý projekt sleduje dva stěžejný cíle: rozšíření kompetencí při využívání technologií ve výuce a získání širších zkušeností vedení školy v evropském měřítku. V poslední době mnoho pedagogů i vedení školy udělalo pokrok ve vylepšení svých jazykových dovedností, a toto bychom chtěli využít k rozšíření dovedností i v jiných oblastech než jsou jazyky. 
Čtyři pedagogové se zúčastní kurzů ve Velké Británii a v Irsku, které budou zaměřené především na využívání technologií ve výuce. Kurzy budou vybírány na různých školách s různou náplní, abychom obsáhli co největší různorodost materiálů a přístupů. Tito učitelé se stanou „mentory“ na naší škole a budou pomáhat ostatním kolegům při využívání technologií při jejich výuce.
Věříme, že tento projekt přispěje nejen k rozšíření odborných dovedností, ale také přispěje ke zlepšení jazykových dovedností, rozšíří znalosti o jiných kulturách a vzdělávacích systémech a dopomůže navázat nová přátelství pro budoucí spolupráci.
Škola tak obohatí výuku o efektivnější využívání technologií ve výuce, získá odborníky, kteří budou vždy nápomocni ostatním kolegům, a získá možnost aktivně se podílet na mezinárodní spolupráci při prohlubování svých poznatků a dovedností v této oblasti. 
I když jde o vzdělávání pedagogů a vedení školy, ti, kdo z tohoto projektu budou mít hlavní a největší užitek, jsou naši žáci.