CZ
 
 
Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:+420 602 313 517
1. stupeň:+420 487 521 560
2. stupeň:+420 702 035 692
Škola klíč

Erasmus+ KA1 2017

Rozšíření kompetencí – technologie ve výuce a management školy

Základní škola a Mateřská škola Klíč s.r.o. realizovala tento projekt, aby se o další krok přiblížila svým budoucím cílům, jak v plánu evropského rozvoje, tak na poli metodickém.

Celý projekt sledoval dva stěžejný cíle: rozšíření kompetencí při využívání technologií ve výuce a získání širších zkušeností vedení školy v evropském měřítku. V poslední době mnoho pedagogů i vedení školy udělalo pokrok ve vylepšení svých jazykových dovedností, a tento fakt jsme využili k rozšíření dovedností i v jiných oblastech, než jsou jazyky. 

Tři pedagogové se zúčastnili kurzů ve Velké Británii a v Irsku, které byly zaměřené především na využívání technologií ve výuce. Navíc, některé kurzy byly rozšířené i o rozvoj jazykových dovedností. Grant nám byl pokrácen o jeden kurz, který měl být zaměřen na rozvoj manažerských dovedností vedení školy.  Z toho důvodu se čtvrtého kurzu zúčastnila ředitelka školy, aby získal vhled do problematiky zavedení moderních technologií do výuky, získala povědomí o metodě Blended Learning, stala se dalším mentorem pro zavádění metod a nastavila vhodné kroky pro změny ve škole. Kurzy byly vybírány na různých školách s různou náplní, abychom obsáhli co největší různorodost materiálů a přístupů. Učitelé, kteří se zúčastnili kurzů, se stali „mentory“ na naší škole a aktivně pomáhají ostatním kolegům při využívání technologií při jejich výuce. Jejich nadšení a motivaci je inspirativní a podstatně zjednodušuje zavádění změn.

Projekt má naši školu obrovský dopad. Na základě získaných dovedností a informací z mobilit, došlo na naší škole k mnoha viditelným změnám. Zavedli jsme centrální školní systém G Suite pro sdílení materiálů a informací nejen mezi pedagogy, ale taky mezi žáky a pedagogy. Každý žák od 6. ročníku výše získal školní email a byl přihlášen do aplikace Učebna v mnoha předmětech. Přes aplikaci Učebna učitelé začali zadávat domácí úkoly, i online domácí úkoly (vypracované ve sdílených dokumentech), sdílet se studenty různé materiály a komunikovat s nimi. Zjednodušená a přímá komunikace s žáky začíná pomalu měnit atmosféru ve škole směrem k lepší spolupráci. V hodinách jsme začali využívat různé aplikace k opakování učiva (Quizlet), vizualizaci (Edpuzzle), třídnímu manažmentu (Classcraft), spolupráci (Google nástroje), individualizaci (Classflow). Škola investovala do nákupu iPadů a Activeboardů.

Jako příklad naší práce jsou na stránkách naší školy příklady inspirativních materiálů volně ke stažení pro širší pedagogickou i laickou veřejnost.

Projekt nastartoval v naší škole velké změny. Jsme si vědomi toho, že jsme teprve na začátku, ale už teď plánujeme další kroky, abychom využili maximální potenciál moderních technologií ve výuce.

Příklad pedagogů, kteří byli přímými účastníky projektu inspiruje i ostatní kolegy k účasti na dalších projektech, které v současnosti realizujeme nebo plánujeme realizovat v oblasti partnerství škol nebo dalšího vzdělávání pedagogů.

Prezentace projektu

Mgr. Robert Mulár - Důležité je nepolevit a stále se rozvíjet - shrnují článek na i-novinách

Mgr. Robert Mulár - Je čas přenést se do digitálního světa

Mgr. Michaela Kykalová - Technologie ve výuce

Ing. Lucie Dolejší - Further Professional Development Course – Blended Learning

Materiály volně ke stažení

Pracovní listy

PŘEDMĚT App ANOTACE MATERIÁL

Matematika
6. ročník

Socrative

Classcraft

Procvičování operací s desetinnými čísly na převádění všech základních typů jednotek s použitím anglického jazyka

Mgr. Robert Mulár

Jedná se závěrečné shrnutí převodů jednotek a zároveň praktické procvičení před písemnou prací.

 

Matematika_6

Anglický jazyk

6.-7. ročník

 

Book Creator

Procvičení přítomného času prostého a průběhového na popisu osoby

Mgr. Robert Mulár

Procvičit tvoření přítomného času prostého a průběhového. Podpořit  vnímání rozdílu v použití.

 

AJ_6_7_present

Zeměpis

6. ročník

 

EdPuzzle

Jak vznikl vesmír

Mgr. Petra Plíhalová

Úvod do tématu: Vesmír. Výukovévideo bylo obohaceno o interaktivní otázky, které upozorní žáky na důležitou terminologii a jevy spojené s vesmírem. 

 

Ze_6_vesmir

Zeměpis

7. ročník

 

Quizlet

Africká savana

Ing. Lucie Dolejší

 

Ze_7_AfrikaSav

Zeměpis

7. ročník

 

Kahoot!

Afrika - fauna a flora

Ing. Lucie Dolejší

 

Ze_7_AfrikaFauFlo

Anglický jazyk

3.-4. ročník

 

Kahoot!

Food + Advent

Mgr. Michaela Kykalová

Opakování slovní zásoby „Food“ a pořádku slov ve větě + nové téma „Advent“

 

AJ_Food_Advent

Přírodopis

6. ročník

 

Kahoot!

 

Bakterie, viry, sinice

Mgr. Michaela Kykalová

Opakování učiva bakterie, viry, sinice

 

Pri_6_Bakterie

Anglický jazyk

8.-9.ročník

 

EdPuzzle

Giant`s Causeway

Mgr. Petra Plíhalová

Seznámení se známou irskou legendu. Procvičení poslechových dovedností.

 

AJ8_GiantCW

 

Odkazy na další aktivity

Pozor! Do mnohých aplikací musíte být přihlášeni, abyste se dostali k aktivitě.
KAHOOT! U Kahootu nefunguje "link", proto je potřeba hru vyhledat podle názvu.
PŘEDMĚT App ANOTACE AKTIVITA

Zeměpis

6. ročník

 

EdPuzzle

Pohyby litosférických desek - Mgr. Petra Plíhalová

Vytvoření otázek do videa s názvem Jak vzniká zemětřesení z cyklu NEzkreslená věda

Link:

Pohyby desek

Angličtina

3.-6. ročník

 

TinyCards

Nábytek - slovíčka - Mgr. Robert Mulár

Procvičení slovíček - flashcards

 

Furniture

Matematika

6. ročník

 

Socrative

Úhly  - Mgr. Robert Mulár

Opakování

 

Úhly

Angličtina

5.-7. ročník

 

Kahoot!

Jídlo - počitatelnost podstatných jmen, užití some/any - Mgr. Robert Mulár

Hledejte dle názvu: Food C/UC some/any - Erasmus+ ZŠ Klíč

 

Angličtina

5.-7. ročník

 

Kahoot!

Zaměstnání - Mgr. Robert Mulár

Hledejte dle názvu: Jobs/professions - Erasmus+ ZŠ Klíč

 

Matematika

1. třída

 

Quizlet

Sčítání do 5 + sčítání s 0 a 1 do 20 - Mgr. Petra Plíhalová

Procvičování sčítání. Žáci mohou procvičovat doma,ale výborně to funguje ve hře "LIVE".

 

Sčítání

Angličtina

5.-7. třída

 

Quizlet

Sickness - Mgr. Petra Plíhalová

Flashcard na procvičení nemocí v AJ

 

Sickness

Zeměpis

6. třída

 

Quizlet

Space - Vesmír - Mgr. Petra Plíhalová

Terminologie v AJ. Slova jsou velice podobná češtině.

 

Space

Zeměpis

7. třída

 

Kahoot!

Afrika - regiony - Ing. Lucie Dolejší

Opakování učiva. Hledjete dle názvu

 

Zeměpis

7. třída

 

Kahoot!

Afrika - obyvatelstvo, průmysl - Ing. Lucie Dolejší

Opakování učiva. Hledjete dle názvu

 

Zeměpis

7. třída

 

Kahoot!

Oceány a Pevniny - Ing. Lucie Dolejší

Opakování učiva. Hledjete dle názvu.

 

Anglický jazyk

4.-5. třída

 

TinyCards

Daily Routines - Mgr. Petra Plíhalová

Činnosti během dne, přítomný čas prostý

 

Daily Routines

Anglický jazyk

5.-6. třída

 

TinaCards

Object Pronouns - Mgr. Petra Plíhalová

Procvičování zájmen na jednoduchých překladech

 

ObjectPronouns

       
       
 

Využití technologií ve škole

Mgr. Robert Mulár Využití ve výuce 1
Mgr. Michaela Kykalová Využití ve výuce 2
Ing. Lucie Dolejší Shrnutí kurzu
Mgr. Petra Plíhalová Využití ve výuce 4

|Webové stránky s nápady

G Suite for Education - zavadení systému na škole.

Výpočetní technika na naší škole - investice, která se vyplácí

Kroužek informatiky

Kroužek robotiky