CZ
 
 
Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:+420 602 313 517
1. stupeň:+420 487 521 560
2. stupeň:+420 702 035 692
Škola klíč

Erasmus+ KA1 2016

CLIL - cesta k lepšímu uplatnění

Hlavním důvodem realizace tohoto projektu je implementace metody CLIL (Content and Language Integrated Learning) do výuky na Základní škole a Mateřské škole Klíč v České Lípě. V posledních letech mnoho našich pedagogů udělalo veliký pokrok ve vylepšení svých jazykových dovedností, proto cítíme, že jsme připraveni zavést tuto inovativní metodu. Vzhledem k tomu, že tato metoda není u nás, v Česká republice, příliš rozšířena, rozhodli jsme se absolvovat kurzy CLILu v zahraničí a získat tak potřebné znalosti. Sedm pedagogů se zúčastní různě zaměřených kurzů na CLIL ve Velké Británii, Irsku a na Maltě. Kurzy budou zaměřené obecně i na různé předměty (matematika, přírodopis, první stupeň …) a účastníci budou vybíráni z řad pedagogů prvního i druhého stupně i ze zástupců vedení školy, čímž bude mít celý projekt dopad na podstatnou část školy.  Navíc dva další pedagogové, kteří se stále jazykově vzdělávají, ale nemají dostatek sebevědomí a jistoty v používání cizího jazyka, dostanou příležitost zúčastnit se jazykového kurzu v zahraničí. I krátkodobý jazykový kurz v zemi, kde se daným jazykem hovoří, jim podstatně dopomůže zvednout jazykovou úroveň a hlavně motivovat je k dalšímu studiu a zapojit se do zavádění metody CLIL do výuky.
 Dopad projektu na pedagogy, vedení školy a především žáky školy bude klíčový v mnoha směrech. Především povýšíme vyučovaný jazyka na komunikativní a obohatíme ho o odbornost. 
Což nám také otevře cestu pro efektivní spolupráci se školami v zahraničí. Každý učitel bude moci realizovat krátkodobý či dlouhodobý projekt, který bude přesně vyhovovat právě probíranému učivu v daném ročníku, což obohatí výuku a žákům otevře nové možnosti.

I když jde o vzdělávání pedagogů a vedení školy, ti, kdo z tohoto projektu budou mít hlavní a největší užitek, jsou naši žáci.

Z kurzů

Zážitky učitelů z kurzů

Mgr. Zuzana Ledvinová

Mgr. Robert Mulár

Bc. Ladislav Ličík

Mgr. Zuzana Brotánková

Mgr. Petra Plíhalová

Ing. Lucie Dolejší

Mgr. Lenka Zárubová

 

Pracovní listy - CLIL

Pracovní listy metodou CLIL, které vznikly během projektu. Pracovní listy jsou volně kestažení.

předmět a téma autor ročník materiál ke stažení
Přírodopis - Dýchací soustava Mgr. Zuzana Ledvinová 7.-8. Respiratory System
Přírodopis - Obojživelníci Mgr. Zuzana Ledvinová 6.-8. Amphibians
Přírodopis - Ptáci Mgr. Zuzana Ledvinová 6.-8. Birds
Matematika - Mapování území Mgr. Robert Mulár 5.-7. Coordinates
Matematika - Desetiná čísla Mgr. Robert Mulár 6.-7. Decimal Numbers
Matematika - Geometrické tvary Mgr. Robert Mulár 5.-6. Geomentric Shapes
Matematika - Obsah a obvod rovnoběžníků Mgr. Petra Plíhalová 5.-7. Area and Perimeter
Area and Perimeter.ppt
Občanská výchova - architektonické styly Mgr. Zuzana Brotánková 7.-9. Architectural Styles
Občanská výchova - odpad Mgr. Zuzana Brotánková 7.-9. Planet Waste
Tělesná výchova - fotbal Mgr. Petra Plíhalová 5.-9. Football
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Financováno z programu Evropské unie Erasmus+.