CZ
 
 
Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:+420 602 313 517
1. stupeň:+420 487 521 560
2. stupeň:+420 702 035 692
Škola klíč

Erasmus+ KA1 2016

CLIL - cesta k lepšímu uplatnění

Hlavním důvodem realizace tohoto projektu byla implementace metody CLIL (Content and Language Integrated Learning) do výuky na Základní škole a Mateřské škole Klíč v České Lípě. V posledních letech mnoho našich pedagogů udělalo veliký pokrok ve vylepšení svých jazykových dovedností, proto cítíme, že jsme připraveni zavést tuto inovativní metodu. Vzhledem k tomu, že tato metoda není u nás, v Česká republice, příliš rozšířena, rozhodli jsme se absolvovat kurzy CLILu v zahraničí a získat tak potřebné znalosti. Sedm pedagogů se zúčastnilo různě zaměřených kurzů na CLIL ve Velké Británii, Irsku a na Maltě. Kurzy byly zaměřené obecně i na různé předměty (matematika, přírodopis, první stupeň …) a účastníci byli vybíráni z řad pedagogů prvního i druhého stupně i ze zástupců vedení školy, čímž měl celý projekt dopad na podstatnou část školy.  Navíc dva další pedagogové, kteří se stále jazykově vzdělávají, ale nemají dostatek sebevědomí a jistoty v používání cizího jazyka, dostali příležitost zúčastnit se jazykového kurzu v zahraničí. I krátkodobý jazykový kurz v zemi, kde se daným jazykem hovoří, jim podstatně dopomohlo zvednout jazykovou úroveň a hlavně motivovat je k dalšímu studiu a zapojit se do zavádění metody CLIL do výuky.
 Dopad projektu na pedagogy, vedení školy a především žáky školy je klíčový v mnoha směrech. Především jsme povýšili vyučovaný jazyk na komunikativní a obohatili jsme ho o odbornost. 
Což nám také otevírá cestu pro efektivní spolupráci se školami v zahraničí. Každý učitel bude moci realizovat krátkodobý či dlouhodobý projekt, který bude přesně vyhovovat právě probíranému učivu v daném ročníku, což obohatí výuku a žákům otevře nové možnosti.

I když jde o vzdělávání pedagogů a vedení školy, ti, kdo z tohoto projektu budou mít hlavní a největší užitek, jsou naši žáci.

Z kurzů

Zážitky učitelů z kurzů

Mgr. Zuzana Ledvinová

Mgr. Robert Mulár

Mgr. Ladislav Ličík

Mgr. Zuzana Brotánková

Mgr. Petra Plíhalová

Ing. Lucie Dolejší

Mgr. Lenka Zárubová

Ing. Milada Kyselovská

Erasmus+ na základní škole

Dovolujeme si pozvat zástupce škol, učitele, ale i rodiče na seminář o možnostech využití projektů Erasmus+ na základní škole. Představíme vám naše projekty a zároveň vás uvedeme do problematiky podávání projektů a jejich realizace.

Pozvánka na seminář: Erasmus+ na základní škole

Pracovní listy - CLIL

Pracovní listy metodou CLIL, které vznikly během projektu. Pracovní listy jsou volně kestažení.

předmět a téma autor ročník materiál ke stažení
Přírodopis - Dýchací soustava Mgr. Zuzana Ledvinová 7.-8. Respiratory System
Přírodopis - Obojživelníci Mgr. Zuzana Ledvinová 6.-8. Amphibians
Přírodopis - Ptáci Mgr. Zuzana Ledvinová 6.-8. Birds
Přírodopis - Trávicí soustava Mgr. Petra Plíhalová 5. Digestive System
Přírodověda - Dělení zvířat dle potravy Mgr. Petra Plíhalová 3.-5. Classifying animals - food
Matematika - Mapování území Mgr. Robert Mulár 5.-7. Coordinates
Matematika - Desetiná čísla Mgr. Robert Mulár 6.-7. Decimal Numbers
Matematika - Geometrické tvary Mgr. Robert Mulár 5.-6. Geomentric Shapes
Matematika - Obsah a obvod rovnoběžníků Mgr. Petra Plíhalová 5.-7. Area and Perimeter
Area and Perimeter.ppt
Občanská výchova - Architektonické styly Mgr. Zuzana Brotánková 7.-9. Architectural Styles
Občanská výchova - Odpad Mgr. Zuzana Brotánková 7.-9. Planet Waste
Občanská výchova - Známé české osobnosti Mgr. Zuzana Brotánková 7.-9. Famous Czech People
Tělesná výchova - Fotbal Mgr. Petra Plíhalová 5.-9. Football
Zeměpis - Česká republika Mgr. Ladislav Ličík 5.-7. Czech Republic-position
Zeměpis - Koloběh vody Mgr. Ladislav Ličík 6.-7. Water Cycle
Zeměpis - Africa Mgr. Ladislav Ličík 7.-9. Africa
Prvouka - Zvířata Mgr. Lenka Zárubová 1.-2. Science - animals
Prvouka - Rostliny Mgr. Lenka Zárubová 1.-2. Science - plants
Matematika - Čísla 1-20 Mgr. Lenka Zárubová 1.-2. Maths - numbers
Matematika - Čísla Mgr. Lenak Zárubová 1.-2. Maths - numbers-2
Matematika - porovnávání (méně, více) Mgr. Petra Plíhalová 2.-3. Inequality
       
       

 

 

Ocenění

V rámci vyhlášení Českolipského pedagoga roku 2018 získala Mgr. Petra Plíhalová ocenění v kategorii za zajímavý počin v oblasti vzdělávání a výchovy dětí. Zvláště byly vyzdviženy mezinárodní projekty a zavádění inovativních metod, včetně metody CLIL.

 

 

Financováno z programu Evropské unie Erasmus+.