CZ
 
 
Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:+420 602 313 517
1. stupeň:+420 487 521 560
2. stupeň:+420 702 035 692
Škola klíč

Poradenství

Na naší škole jsou poskytovány poradenské služby žákům školy, rodičům a pedagogickým pracovníkům. Poradenství se zaměřuje na veškeré školní problémy, jakou jsou poruchy chování žáků, pomoc rodičům s výchovou dětí, porucha učení dětí, výběr budoucího povolání nebo rozvoj nadaných žáků.

Kdo poradenství zajišťuje? Tyto služby zajišťuje nás vyškolený výchovný poradce nebo školní psycholog, kteří se snaží dítěti a rodičům pomoct s každým problémem. Pokud jde o poruchy, s kterými bychom vám nemohli pomoci, spolupracujeme s externími odborníky jednotlivých oblastí.

Naše škola vám poskytuje poradenské služby:

  • Péče o integrované žáky s SPU a ostatní žáky s poruchami učení 
  • Péče o žáky s poruchami chování
  • Poradenství k volbě povolání