CZ
 
 
Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:+420 602 313 517
1. stupeň:+420 487 521 560
2. stupeň:+420 702 035 692
Škola klíč

Podmínky přijetí

Základní škola

Každý žák a jeho rodiče, kteří se rozhodnou pro naši základní školu, jsou zváni k zápisu do 1.třídy. Doporučujeme nás kontaktovat ještě před samotným zápisem! Každý rok zájem o naši školu převyšuje několikrát kapacitu 1.třídy, z tohoto důvodu není možné přijmout všechny zájemce.

Zápis do 1.třídy - termín bude upřesněn - je nutné se registrovat na přesný čas vždy po 20 minutách. Registraci na přesný čas potvrďte na email - dolejsi.lucie@skolaklic.cz

Při příjímacím řízení bude přihlédnuto k těmto kritériím:

Zápis u nás má podobu "Pohádkového zápisu" - děti plní úkoly, které dostanou od pohádkových bytostí. Když tyto úkoly splní, probíhá zápis u budoucí třídní učitelky.

Program "Hurá do školy"

Pro naše budoucí školáky jsme vytvořili program "Hurá do školy".

Chceme, aby si předškoláci pomalu zvykali na prostředí školy, třídní učitelku a nové kamarády. Celý rok bude připraven program, který bude šitý na míru právě předškolákům a jejich rodičům.

Děti se budou formou činnostního učení, plného pohádek, písniček a plnění úkolů, pozvolna a nenásilně připravovat na zápis a vstup do školy.

Informace pro zájemce:

Přijetí žáka v průběhu školního roku

V průběhu školního roku je možné přeřadit žáka z jiné základní školy kdykoliv, pokud je volné místo.  Na základě pohovoru s rodiči a žákem, vedení školy rozhodne o možnosti přijetí žáka.

Bližší informace na dolejsi.lucie@skolaklic.cz

Školné ve školním roce 2019/2020

Školné je 1 600 Kč / měsíc (16 000 Kč/ rok)

Slevy na školném, stipendia

Sourozenecké slevy - 2.dítě má slevu na školném 400Kč měsíčně

Sociální slevy - ve zvláštních případech je možné zažádat o slevu na školném z důvodu sociální tísně

Prospěchová stipendia pro žáky 2.stupně

Průměr 1,00 - ŠKOLNÉ ZDARMA

průměr 1,01-1,10 - sleva na školném 800Kč měsíčně

průměr 1,11-1,20 - sleva na školném 700Kč měsíčně

průměr 1,21-1,30 - sleva na školném 600Kč měsíčně

průměr 1,31-1,40 - sleva na školném 500Kč měsíčně

průměr 1,41-1,50 - sleva na školném 400Kč měsíčně

Slevy nelze kombinovat. Je možné uplatnit vždy jen jeden druh slevy na školném.

 

Mateřská škola

Školné ve školním roce 2019/2020

Školné je 1 900 Kč / měsíc (roční školné - září až polovina července je 19 950 Kč)

V ceně školného není zahrnuta cena za stravné.

 

Přijetí do MŠ

Dítě je do MŠ přijato na základě zápisu do MŠ.

Zápis do MŠ pro školní rok 2020/2021 bude upřesněn. Na zápis je nutné se registrovat na přesný čas vždy po 15 minutách. Registraci na přesný čas potvrďte na email - dolejsi.lucie@skolaklic.cz.