CZ
 
 
Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:+420 602 313 517
1. stupeň:+420 487 521 560
2. stupeň:+420 702 035 692
Škola klíč

O nás

Vítáme Vás na stránkách naší školy, doufáme, že se zde dozvíte informace potřebné při výběru základní školy a mateřské školy v České Lípě.

Základní škola a Mateřská škola Klíč s.r.o. je soukromou základní školou v České Lípě, zařazenou do sítě škol MŠMT ČR. V tomto školním roce zahájí již 27 let svého působení.  Od 1.1. 2009 je ředitelkou Ing. Lucie Dolejší. 

Za posledních deset let naše škola prošla velkými změnami. Zaměřili jsme se na kvalitu a efektivitu výuky anglického jazyka - žákům je zajištěna nadstandardní péče - individuální výuka ve skupině max. 9 žáků, využíváme moderní metody výuky a výukové materiály. Vyučují u nás rodilí mluvčí z Austrálie a USA. Naši žáci získávají již od 3. třídy své první certifikáty. Další potvrzením skvělé výuky bylo získání titulu Evropský učitel jazyků roku nebo titulu BEST TEACHER OF ENGLISH.

Ocenění získáváme i v ostatních oblastech např. titul NEJLEPŠÍ ČESKÁ ŠKOLA (Libereckého kraje), titul RODIČE VÍTÁNIŠKOLA V POHYBU a jiné.
Výuka na naší škole je založena na individuálním přístupu a využívání efektivních a smysluplných metod, které respektují rozvoj každého žáka.
Vyučujeme mimo jiné pomocí nejmodernějších a mezinárodně uznávaných učebnic FRAUS, ke kterým využíváme interaktivní učebnice.
Během minulých několika let došlo k  velké modernizaci celé školy.  Třídy jsou vybaveny dataprojektory, interaktivními tabulemi, v hodinách se využívají interaktivní učebnice a programy, iPady, žáci mají k dispozici 2 špičkově vybavené učebny výpočetní techniky a 2 jazykové učebny.
Dále budeme pokračovat v nadstandardním technickém vybavení školy, abychom zajistili podnětné prostředí. Naše škola je vzorovým pracovištěm pro studenty pedagogických fakult. 

Vynikající hodnocení jsme také získali od České školní inspekce, která naši školu naposledy navštívala v roce 2016.

 

Nabízíme Vám nadstandardní péči: