CZ
 
 
Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:+420 602 313 517
1. stupeň:+420 487 521 560
2. stupeň:+420 702 035 692
Škola klíč

ZÁPIS DO MŠ

Zápis do MŠ proběhne dne 5. 5. 2020 bez přítomnosti dětí ve školce.

Je nutné se registrovat na email: dolejsi.lucie@skolaklic.cz a my vám pošleme všechny podklady pro zápis do MŠ

Pro přijetí jsou stanovena tato kritéria:

  • Kritérium č.1 - Sourozenecký vztah s žákem naší školy  - max. 40 bodů
  • Kritérium č.2 - Míra shody mezi očekáváním rodičů a vzdělávacím programem školy a nabídkou školy – max.30 bodů
  • Kritérium č.3 – Věk dítěte (v rámci svého oddělení) max. 30 bodů – nejstarší získá 30 bodů

Výsledky zápisu zveřejníme do 7 pracovních dnů na vstupních dveří do školy pod přiděleným číslem jednacím uchazeče. U přijatých dětí bude následovat podepsání smlouvy o vzdělávání v individuálně domluveném termínu. Nepřijaté uchazeče budeme informovat telefonicky a písemně doručením Rozhodnutí o nepřijetí.

 


 Následující novinka Předchozí novinka