CZ
 
 
Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:+420 602 313 517
1. stupeň:+420 487 521 560
2. stupeň:+420 702 035 692
Škola klíč

ZÁPIS DO MŠ

Srdečně zveme k zápisu do MŠ dne 5. 5. od 15:00 do 18:00.

Je nutné se registrovat na přesný čas - registraci provádějte na email: dolejsi.lucie@skolaklic.cz

Možné časy zápisu jsou vždy po 15 minutách (15:00, 15.15, 15:30, 15:45, atd.)

Vyplněnou žádost o přijetí přineste k zápisu. Stáhnout si ji můžete zde.

Pro přijetí jsou stanovena tato kritéria:

  • Kritérium č.1 - Sourozenecký vztah s žákem naší školy  - max. 40 bodů
  • Kritérium č.2 - Míra shody mezi očekáváním rodičů a vzdělávacím programem školy a nabídkou školy – max.30 bodů
  • Kritérium č.3 – Věk dítěte (v rámci svého oddělení) max. 30 bodů – nejstarší získá 30 bodů

Výsledky zápisu zveřejníme do 7 pracovních dnů na vstupních dveří do školy  pod přiděleným číslem jednacím uchazeče. U přijatých dětí bude následovat podepsání smlouvy o vzdělávání v individuálně domluveném termínu. Nepřijaté uchazeče budeme informovat telefonicky a písemně doručením Rozhodnutí o nepřijetí, které bude odesláno nejpozději.

 


 Následující novinka Předchozí novinka