CZ
 
 
Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:+420 602 313 517
1. stupeň:+420 487 521 560
2. stupeň:+420 702 035 692
Škola klíč

ZÁPIS DO 1.TŘÍDY - proběhne ON-LINE

Na základě opatření MŠMT k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol pro školní rok 2020/2021 budou formální zápisy probíhat v řádném termínu, ale bez osobní přítomností dětí ve škole.

Všem přihlášeným zákonným zástupcům, kteří jsou přihlášení na zápis, budou během příštího týdne rozeslány e-maily s instrukcemi.

Srdečně zveme předškoláky a jejich rodiče k ZÁPISU do 1.třídy v pátek 17.4. od 13:00 do 17:00. Na zápis je nutná registrace na určitý čas. Možné časy jsou 13:00, 13:20, 13:40, 14:00, 14:20, 14:40, 15:00 a takto po 20 minutách až do 17:00.

Kdo je již registrovaný, jeho čas platí.

Každý rok zájem o naši školu převyšuje několikrát kapacitu 1.třídy, z tohoto důvodu není možné přijmout všechny zájemce.

Registraci provedete tak, že na email - dolejsi.lucie@skolaklic.cz napíšete čas, který jste si vybrali.

 

Zápis a kritéria přijímání žáků pro školní rok 2020/21

Ředitelka školy vyhlašuje v souladu s novelizovanými právními předpisy, zejména se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 3a vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů ZÁPIS do ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY KLÍČ s.r.o.

Termíny zápisů - do 1. ročníku je v pátek 17. 4. 2020 od 13:00 do 18:00 

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce. 

Kritéria pro přijímání žáků k povinné školní docházce pro školní rok 2020/21 

  • Výsledky zápisu do 1.třídy - max. 50 bodů
  • Sourozenecký vztah k žákovi, který školu již navštěvuje - max. 30 bodů
  • Soulad očekávání rodičů s výchovně vzdělávacími strategiemi školy - max. 20 bodů - na základě pohovoru s rodiči (většina už proběhla, kdo se neúčastnil, mám možnost online, dále zašleme dotazník)
  • Účast na dílnách pro předškoláky "Hurá do školy" - max. 10 bodů

Maximální kapacita třídy je 18 žáků. . 

Výsledky zápisu zveřejníme do 7 pracovních dnů na vstupních dveří do školy  pod přiděleným číslem jednacím uchazeče. U přijatých dětí bude následovat podepsání smlouvy o vzdělávání v individuálně domluveném termínu. Nepřijaté uchazeče budeme informovat telefonicky a písemně doručením Rozhodnutí o nepřijetí, které bude odesláno nejpozději.

 


 Následující novinka Předchozí novinka