CZ
 
 
Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:+420 602 313 517
1. stupeň:+420 487 521 560
2. stupeň:+420 702 035 692
Škola klíč

YLE - Jazykové zkoušky

Young Learners English Tests (YLE)

 

Již od školního 2009/2010 organizujeme na naší škole  cambridgedské zkoušky.  Spolupracujeme s British Council v Praze. Dětské kurzy, které nabízíme, mohou být zakončené touto zkouškou, která se obvyklé koná ke konci května.

  • 1. stupeň: Starters 3.-4. třída
  • 2. stupeň: Movers 5.-6. třída
  • 3. stupeň: Flyers 6.-7. třída

Příprava na jazykové zkoušky YLE je součástí výuky anglického jazyka pro všechny žáky ZŠ a MŠ Klíč.

Pro žáky z ostatních škol:

  • Můžete absolvovat kurz, který připravuje k těmto zkouškám. Více na stránce: Kurzy pro děti.
  • Můžete se ke zkoušce na naší škole přihlásit.

Jednotlivé zkoušky budou na doporučení vyučujících anglického jazyka, kteří odborně posoudí, na který test je žák dostatečně připraven, aby ho absolvoval úspěšně. Pokud žák nebude připraven daný rok, může zkoušku skládat další rok. A naopak, žáci jazykově velice nadaní, budou skládat zkoušky na vyšší úrovni. Věříme, že na konci 5. třídy bude mít velká většina našich žáků alespoň jeden certifikát.

Zkoušky v roce 2019

Termín: pátek 10. května 2019

Přihlašování probíhá do 20. března 2019

Registrační poplatek za zkoušky daný univerzitou v Cambridge:

Běžná cena Cena pro žáky naší školy
STARTER – 1600,-Kč 900,- Kč
MOVERS  – 1600,-Kč 900,- Kč
FLYERS    - 1600,-Kč 900,- Kč

Škola se rozhodla podpořit své žáky při této zkoušce nejen přípravou a organizací ve svých prostorách, ale také finančním příspěvkem. Proto registrační poplatek pro naše žáky je ponížen o částku, kterou škola na zkoušky přispívá.

Přihlášky ke zkouškám pro rok 2019 byly dětem rozdány. Pokud jste přihlášku neobdrželi, nebo si nejste jisti, kontaktujte mě: plihalova.petra@skolaklic.cz
 

Více o zkouškách YOUNG LEARNERS EXAMS (YLE)

Pro děti, které se angličtinu učí odmalička a které dlouhodobě rozvíjejí svoje jazykové schopnosti vyvinula universita v Cambridge ve Velké Británii, propracovaný systém mezinárodních testů z angličtiny pro děti od 7 do 12 let. Testy jsou určeny pro děti všech národnosti a probíhají ve více než 150 zemích světa. Jsou organizovány organizaci Cambridge ESOL, která je součásti University of Cambridge v Anglii a jsou připravovány a následně hodnoceny speciálně vyškolenými odborníky z oblasti jazykové výuky a hodnocení testu.

Testy „Young Learners English“ (YLE) jsou spolehlivým, dlouhodobě vyzkoušeným a konzistentním měřítkem základních jazykových disciplín u dětí (čtení, psaní, poslech a mluvení). Testy jsou navrženy zábavným způsobem s obrázky a děti jsou motivovány, aby se snažily získat maximální počet odznaků v jednotlivých disciplínách. Počet získaných odznaků pak vypovídá o pokroku, kterého děti ve studiu dosáhly.

Pro děti existují 3 stupně zkoušek nazvané Starters, Movers a Flyers. Postupem času dosáhnou děti úrovně, která jim umožní získat mezinárodní certifikáty pro dospělé Key English Test (KET) nebo Preliminary English Test (PET), popř. First Certificate in English (FCE)

Starters

Základní úroveň zkoušek pro děti od 7 let, které již absolvovaly přibližně 100 hodin studia angličtiny. 
Části testu: čtení a psaní (20 minut), poslech (přibližně 20 minut), mluvení (5 minut). 

Movers

Druhá úroveň zkoušek pro děti je vhodná pro děti mezi 8 a 11 lety, které za sebou mají asi 175 hodin jazykové výuky.
Části testu: čtení a psaní (30 minut), poslech (přibližně 25 minut) 3. mluvení (7 minut).

Flyers

Třetí a nejnáročnější z testů byl navržen pro děti od 9 do 12 let, které završily zhruba 250 hodin jazykových studií. Je srovnatelná s úrovní zkoušek Cambridge Key English Test (KET) a je tak prvním krokem k hlavnímu souboru mezinárodně uznávaných cambridgeských zkoušek pro mládež a dospělé.
Části testu: čtení a psaní (40 minut), poslech (přibližně 20 minut), mluvení (9 minut).

Proč by mělo Vaše dítě skládat mezinárodní zkoušky?

Je prokázáno, že děti, které získají první stupeň zkoušky budou mít snahu získat další a další vyšší stupeň zkoušky. Certifikace v tomto případě funguje jako vynikající motivační prostředek. Každý certifikát bude jen schůdkem na cestě ke stále náročnějším a uznávanějším zkouškám. Dětské testy byly navrženy s cílem povzbudit kladné zkušenosti z učení.  

Uznání

Kvalifikační certifikát z angličtiny je důležitý vklad do budoucího pracovního života každého mladého člověka. Je proto důležité co nejdříve směřovat k získávání mezinárodně platných certifikátů pro dospělé, které jsou uznávány jako potvrzení jazykových schopností vzdělávacími institucemi, vládními a veřejnými agenturami a zaměstnavateli po celém světě.

Místo zkoušky 

Zkouška bude probíhat v prostorách naší školy ZŠ a MŠ Klíč, tedy v místě, které děti znají. Zkoušející přijedou na naší školu. Známé prostředí není pro děti stresující.

Hry na procvičení slovíček.

Další hry na procvičení.

Cambridge Exams

Dále připravujeme ke zkouškám:

  • PET for schools
  • First for Schools

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Následující novinka Předchozí novinka