CZ
 
 
Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:+420 602 313 517
1. stupeň:+420 487 521 560
2. stupeň:+420 702 035 692
Škola klíč

Výpočetní technika na naší škole

Dnes je samozřejmostí, že ke zvládnutí nároků na školní výuku je třeba využívat také zařízení výpočetní techniky. Zmiňme se v několika příkladech, co nového se v poslední době na naší škole v tomto směru událo.

Počítačová síť a konektivita. Před nedávnem byla zrekonstruována počítačová síť v budově v Klášterní ulici. Stovky metrů kabelu a nové síťové prvky byly nutné pro využití navýšené rychlosti přípojky k Internetu (300 Mbit), které funguje od nynějška i v budově školy na Ladech. Bezdrátová komunikace. Wifi zajišťujeme v obou budovách prostřednictvím nejmodernější technologie -  anténami Unifi, které jsou od začátku tohoto školního roku nepřetržitě kontrolované zařízením Unifi Cloud Key.

IPady, Apple TV, dataprojektory, tabule. Získali jsme tak vhodnější prostředí pro iPady, které nám pomáhají při výuce. Na druhém stupni je již k dispozici 20 iPadů, což je možné využít ve výuce pro každého žáka individuálně. Na prvním stupni jsou zatím k dispozici iPady do dvojice na třídu. Efektivitu iPadů pak v několika místech zvyšuje chytré zařízení Apple TV. To vše si vyžádalo i nákup a instalaci kvalitnějších dataprojektorů, které spolu s interaktivními tabulemi ve třídách a učebnách jsou u nás už samozřejmostí. Zcela nově se pak na škole objevily dotykové panely Promethean ActivPanel, které svými možnostmi interaktivní tabuli dokážou překonat...
Jak je vidět, každoročně naše škola vkládá do výpočetní techniky opravdu nemalé prostředky, ale je to investice, která se vyplácí.


 Následující novinka Předchozí novinka