CZ
 
 
Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:+420 602 313 517
1. stupeň:+420 487 521 560
2. stupeň:+420 702 035 692
Škola klíč

Učení? V Pekle jako v nebi! Aneb… jak probíhá učení v přírodě…

Poslední dobou přibývá spousta zajímavých metod, jak učit a vyučovat. Ve 2.A jsem se rozhodla s celou partou zkusit, již podruhé, učení v přírodě. Slunko na nás vykukovalo už pár dní a když nastalo to správné počasí, vydali jsme se do lesa. V plánu byla vytyčená trasa do 6 km pěší chůze s plánovanými zastávkami, přejezdem a obědem.

V ranních hodinách jsme nasedli na autobus MAD, který nás zavezl na konečnou zastávku Dubice, kde započala cesta směrem do Pekla. Pod Skautskou skálou proběhla svačinka a děti byly seznámeny s plánem cesty, programem, který během cesty poběží a s pravidly, která je třeba dodržovat, abychom se vrátili všichni.. a celí.. a zdraví. Pozornost byla zaměřena na propojování informací v rámci předmětů, jež děti ve škole běžně absolvují během celého týdne. Cestou měly za úkol pozorovat přírodu, vyhledávat v atlase jarní květiny, pojmenovávat je a následně pracovat s listem, který byl vytvořen přímo pro tento výukový blok. V pracovním listě se zabývaly stavbou těla květiny a jejím popisem. Práce vždy probíhala individuálně, ale přesto se děti rozdělily na různě velké skupiny, které mezi sebou komunikovaly a též probíhala debata i uvnitř skupiny. Bylo velice zajímavé pozorovat, jak kdo pracuje, pokud se jedná o zcela jiné podmínky vzhledem k místu, kde probíhalo učení. Dále se výuka opírala o mezipředmětové vztahy českého jazyka a matematiky, kdy žáci vyplňovali pracovní listy, řešili početní operace v rámci probírané látky z aritmetiky a geometrie, měli za úkol rozvíjet logické myšlení, samostatné uvažování a též trénovali paměť, jelikož některé úkoly vyžadovaly dostatečnou pozornost a schopnost vybavit si informace z předešlého pracovního listu. Pracovní listy byly záměrně předkládány v takovém pořadí, v jakém potřebovali žáci informace získávat. Kromě atlasů, které měli k dispozici, byly na trase i informační tabule, ze kterých se daly čerpat dílčí informace.

Kromě učení se měl tento výlet i další význam: probouzení zájmu o aktivity v přírodě, o pohyb, táboření, stmelování kolektivu, posilování schopnosti kooperace ve skupině, komunikace a vůbec tak nějak celého procesu „kámošení se“.

Jak jsem již uváděla, součástí výletu byl i oběd. Oběd si děti připravily samy. Cestou k tábořišti, které se nacházelo na konci cesty, děti sbíraly dřevo, které nalámaly. Dalším jejich úkolem bylo najít si vhodný prut na opékání buřtů a za dohledu ho upravit tak, aby měl špičku. Za pomoci Lenky, naší milé asistentky, si musel každý připravit buřtík a poté si ho samostatně opéci. Děti tedy získaly novou zkušenost z oblasti táboření. Nebojte se, vše jsme řádně uhasili a uklidiliJ. Po obědě proběhla další část učení a na závěr byla připravena aktivita orientace v prostoru: HLEDÁNÍ POKLADU. Každý, kdo splnil svou práci, se mohl odebrat kouzelnou úžinou mezi skalami a ocitl se v lese, kde víly a skřítci poztráceli dobrůtky. Úkolem každého žáka bylo, zorientovat se ve vymezeném prostoru a zde najít jednu dobrotu, poté se vrátit. Radost to byla sladká!

Nakonec už nás čekala jen cesta na vlakové nádraží v Zahrádkách, odkud jsme se společně vraceli do České Lípy. Cestou jsme však opět zažili hodinu prvouky. Děti si mohly prohlédnout ovce a kozy, které se pásly na louce. Po příchodu na nádraží hrály hru Abeceda a různé jiné. Společně jsme si povídali o znacích jednotlivých měst a vesnic, které visí na vlakovém nádraží. V rychlosti jsme si ještě stihli vzpomenout na znak města Česká Lípa a „tudum-tudum“, vlak byl tu! … „Dobrý den, pane průvodčí, dvacetkrát do Lípy…. Ano, ano, učení v přírodě!“

Tak to byl náš super den. A vám přeji také takový!

 

 Fotogalerie

 Následující novinka Předchozí novinka