CZ
 
 
Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:+420 602 313 517
1. stupeň:+420 487 521 560
2. stupeň:+420 702 035 692
Škola klíč

Rozpoznat manipulaci v médiích se učí už desetileté děti

 

Ve školním roce 2017/2018 se do rozvrhů žáků druhého stupně ZŠ a MŠ Klíč vrátil předmět mediální výchova. Co všechno se žáci šestého, sedmého a osmého ročníku učí?

 

V hodinách mediální výchovy máme prostor se důkladněji věnovat tématům, kterých se v jiných předmětech dotýkáme jen okrajově. Poté, co se žáci seznámí s tím, co všechno nese označení „medium“, jaký byl historický vývoj médií a jak je lze dělit, rozvíjíme schopnost kritického přemýšlení o médiích. 

Šesťáci se například věnovali psaným zprávám v novinách a učili se rozlišovat fakta od názorového hodnocení autora článku, rozvíjí tak dovednost kriticky analyzovat článkyUčili se principům práce s informacemi, když sami zkoušeli překrucovat skutečnosti do fantastických bulvárních zpráv. Výsledky jejich práce si budete moct prohlédnout ve školním časopise v rubrice Bulva.

Sedmáci se například věnovali tvorbě reklamní kampaně. Zjistili, co je to marketingový mix, učili se rozumět funkci barev a významu, který jim nevědomky přisuzujeme. Vyhodnocovali, na jaké cílové skupiny jsou orientována existující reklamní sdělení, a zkusili si sami vyčlenit cílovou skupinu a poté navrhnout reklamní kampaň, ve které by potenciálním zákazníkům nabízeli svůj produkt. 

V mediální výchově se ale zaměřujeme na práci s hardwarovými a softwarovými nástroji. Osmáci se učili vytvářet storyboardy, což je něco na způsob obrázkového scénáře připravovaného před vlastním natáčením videozáběrů. Učili se, jaké jsou různé druhy záběrů a jaká jsou základní pravidla pro střih videa. Své znalosti pak využili nejen při tvorbě vánočního videopřání, které bylo publikováno na školním Facebooku. 

Samozřejmě v hodinách nezapomínáme na pravidla netikety (pravidla slušného chování na internetu) nebo na internetovu bezpečnost. Díky tomu, že se mediální výchova jako předmět osamostatnila, máme prostor věnovat se jednotlivým tématům důkladněji a učit žáky nové znalosti ruku v ruce s dovedností je aplikovat v praxi. Propojujeme tvorbu mediálních sdělení s životem školy a s tím, co je právě během školního roku aktuální, stejně tak se při teoretických kritických rozborech mediálních obsahů věnujeme současným tématům. Díky tomu žáky výuka baví a vidí, že to, co se učí, není jen nudná teorie nebo činnost izolovaná od skutečného světa. 

 

Příprava na takové hodiny je mimořádně náročná. Pokroky, které žáci dělají například při práci s informacemi a v rozvoji kritického přístupu ke zpravodajství je ale ukázkou toho, že vynaložené úsilí má smysl.

 

 


 Následující novinka Předchozí novinka