CZ
 
 
Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:+420 602 313 517
1. stupeň:+420 487 521 560
2. stupeň:+420 702 035 692
Škola klíč

OTEVŘENÍ MŠ od 11.5.

Vážení rodiče,
na začátek vám chci všem moc poděkovat za úžasnou spolupráci,kterou jsme si přes ClassDojo vytvořili. Je úžasné sledovat vašeděti a jejich pokroky a plnění úkolů. Moc děkujeme, že jim s tím pomáháte.

Do rukou se nám dostal manuál z MŠMT k otevření mateřskýchškolek. Dnes jsme na pedagogické radě vše důkladně probrali apři dodržení všech pokynů můžeme bez problémů MŠ v pondělí 11.5. otevřít.
Hlavní důvod je ten, že odpadla povinnost nošení roušek, což bylpro vás i nás jeden z největších problémů. Paní učitelky budou mítk dispozici plastové ochranné štíty.
Celou metodiku si můžete přečíst na stránkách MŠMT. Budeme sejí řídit.

Chci zdůraznit pro vaši přehlednost ty nejdůležitější body:
1) Před nástupem do MŠ musíte vyplnit Čestné prohlášení - pro zaslání napište na: dolejsi.lucie@skolaklic.cz
2) Dítě můžete doprovodit do školky a předat paní učitelce předtřídou.
Je důležité dodržet tyto pravidla:
- doprovázející dospělá osoba musí mít roušku při pohybu vprostorách školy,
- hned po vstupu si musíte vy i dítě vydezinfikovat ruce - bude zde stoleček s dezinfekcí.
3) Dítě bude předáno paní učitelce, která bezdotykovým teploměrem změří dítěti teplotu a zkontroluje, jestli dítě nevykazuje příznaky nachlazení (rýma, kašel) ( v případě, že je dítěalergik, budeme potřebovat potvrzení od lékaře)
4) V případě, že se během dne u dítěte objeví některé příznaky,které budou dle metodiky odpovídat známým příznakům COVID-19, budeme vás neprodleně kontaktovat a musíte si ho okamžitě vyzvednout.
5) Dítě si můžete vyzvednout za dodržení stejných pravidel, jakokdyž ho do školy přivádíte - desinfekce rukou, musíte mít roušku.

Prosím, abyste do středy 6.5. dali vědět, jestli vaše dítě do MŠ odpondělí nastoupí, abychom mohli vše připravit pro bezproblémové fungování.

V případě jakýchkoliv dotazů mne neváhejte kontaktovat.

Děkuji vám za spolupráci.
Krásný den.
Ing. Lucie Dolejší

 


 Následující novinka