CZ
 
 
Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:+420 602 313 517
1. stupeň:+420 487 521 560
2. stupeň:+420 702 035 692
Škola klíč

Mimořádné omezení osobní přítomnosti žáků

Vážení rodiče a žáci,
stojíme před mimořádnou situací, která je pro nás všechny nová. Chceme být pro vás a vaše děti v těchto nelehkých dnech oporou a navázat tak na naši spolupráci, která dosud fungovala skvěle. Berme to jako příležitost naučit se něco nového a podpořit žáky v jejich samostatnosti a odpovědnosti.
Od pondělí 16. 3. 2020 začíná naše škola fungovat v mimořádném režimu domácí výuky. Je důležité si uvědomit, že se nejedná o prázdniny pro nás ani pro žáky. 

Spolupráce s rodiči
Prosíme rodiče, abyste svým dětem pomohli si práci rozvrhnout, určit si pravidelný čas, kdy se budou učení věnovat. Budeme rádi, když na plnění školních povinností dohlédnete. Nedoporučujeme si práci za celý týden udělat v jeden den, doporučujeme pravidelnost.
V těchto dnech je pro nás důležitá komunikace s vámi. Napište svým třídním učitelům v jakém režimu vaše děti budou fungovat a jestli je možné, aby měli přístup k počítači a k internetu.
Rodiče žáků 1. - 4. třídy prosíme o pravidelnou kontrolu ClassDojo.
Rodiče žáků 5. - 9. třídy  prosíme, aby také pravidelně kontrolovali Bakaláře a zprávy v něm (Komens). Učitelé je budou používat pro komunikaci s vámi.

Organizace výuky
Žáci 1.stupně budou využívat ClassDojo, kde budou mít všechny podklady.
Žákům 3. a  4. třídy chceme nabídnout možnost online setkávání s vyučujícími. Tyto online setkávání budou moci žáci využít k dovysvětlení učiva, ke kontrole úkolů a dalším otázkám. Učitelé jazyků by chtěli touto formou dětem nabídnout online hodiny konverzace v anglickém jazyce. Video spojení se nám osvědčilo v zabezpečeném systému G-Suite, který využíváme s žáky od 5. třídy. K tomuto účelu bychom chtěli vašim dětem založit školní účet. Založení účtu zatím není povinné pro žáky 3. a 4. třídy, proto rozhodnutí o jeho zřízení bude pouze na vás. S podrobnějšími informacemi vás budeme brzy kontaktovat.
Žáci 5. - 9. třídy budou pracovat v Google Učebnách, kde dostanou od jednotlivých učitelů pokyny. Postupně žáci budou moci využívat online setkání s některými vyučujícími a hlavně s vyučujícími jazyků. Budou vypsány termíny online konzultací. Pokyny, jak se k takovému setkání připojit, budou mít žáci ve svých Učebnách. 
Prosíme žáky, aby pravidelně sledovali své Učebny.

Žádosti o ošetřovné
V případě potřeby vystavení dokladu OČR, kontaktujte paní Peluňkovou na e-mail pelunkova.veronika@skolaklic.cz, v e-mailu uveďte jméno dítěte a rodné číslo, na které chcete OČR čerpat.
Pokud budete mít nějaké další dotazy, neváhejte nás kontaktovat.
Věříme, že společně vše zvládneme.

Ing. Lucie Dolejší

 

 

 

Další informace v průběhu času:

10.3. 2020

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví se vztahuje jen na žáky a studenty. V případě pedagogických pracovníků ředitelům doporučujeme, aby jim přidělili práci, včetně práce z domova (např. ukládání a vyhodnocování úkolů žákům zadávaným skrze elektronické nástroje, příprava na výuku, práce s koncepčními a metodickými materiály školy) nebo mohou využít samostudia.

Není-li možné nepedagogickým pracovníkům přidělovat práci, jedná se o překážku na straně zaměstnavatele.

Lyžařské výcviky a školy v přírodě: 
MŠMT doporučuje dokončit již probíhající pobyty žáků na akcích organizovaných školou (lyžařský kurz, škola v přírodě ad.). U těch, které měly být zahájeny po zítřku, se mimořádné opatření MZ sice nevztahuje, přesto doporučujeme, aby ředitel pečlivě zvážil, zda v jejich organizaci pokračovat.

ZUŠ: 
Ač se opatření nevztahuje na základní umělecké školy, MŠMT jejich ředitelům doporučuje, aby se řídili stejnými pravidly, jako ostatní školská zařízení - tedy neorganizovat v nich výuku.

Soutěže a akce:
MŠMT doporučuje všechny soutěže, přehlídky, olympiády apod. přesunout na náhradní termín po odvolání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví.

Zápisy:
Organizaci zápisů na základní školy doporučujeme zatím ponechat v plánovaném termínu a informace aktualizovat podle účinnosti opatření Ministerstva zdravotnictví.

Přijímací zkoušky na SŠ:
Přijímací zkoušky na střední školy prozatím zůstávají v původních termínech. Učitelům doporučujeme, aby toto období využili pro distanční podporu přípravy žáků na přijímací zkoušky.

MŠ:
Na mateřské školy opatření Ministerstva zdravotnictví nevztahuje, ředitelé a zřizovatelé ale mohou rozhodnout o jejich uzavření stejně, jako v případě škol ostatních.

Text mimořádného opatření zde

Doporučený postup pro podání žádosti o ošetřovné zde


 Následující novinka Předchozí novinka