CZ
 
 
Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:+420 602 313 517
1. stupeň:+420 487 521 560
2. stupeň:+420 702 035 692
Škola klíč

Mezinárodní setkání u nás ve škole

Minulý týden se u nás ve škole konalo závěrečné mezinárodní setkání v rámci projektu Erasmus plus s názvem C.L.I.L - Creativity, Learning, Inspiration and Language.

Cílem tohoto projektu je navázat přátelství učitelů a dětí z různých evropských zemí, motivovat je k výuce cizích jazyků, zlepšit jejich dovednosti v oblasti informačních a komunikačních technologií a vytvořit učební materiály CLIL (Content and Language Integrated Learning) zaměřené na pracovní činnosti. 

Děti a učitelé pocházejí z různých částí Evropy: Finsko, Španělsko (Baskitsko), Lotyšsko a Polsko.

V pondělí jsme hostům ukázali krásy našeho hlavného města a provedli je po nejhezčích místech.

V úterý ráno po příchodu do školy čekalo na hosty překvapení v podobě  jarmarku. Mohli si zde za symbolické částky nakoupit krásné výrobky od našich dětí. Slavnostní přivítání proběhlo na zahradě školy. Následovala prohlídka školy a seznámení s jejím fungováním a se systémem školstvi v České republice.

Naši hostě si pro žáky připravili moc hezké prezentace o svých zemích a proběhla i velmi zajímavá diskuse.

Ve 12 hodin nás čekalo setkání na radnici se starostkou města Česká Lípa Ing. Jitkou Volfovou. Představili jsme jí projekt a výsledky naší dvouleté spolupráce. Každý koordinátor řekl, jaký přínos projekt mám pro žáky a jeho školu. Děkujeme také zástupcům z řad z rodičů, kteří se se všemi podělili o jejich zkušenosti.

 

V odpoledních hodinách jsme hostům společně ukázali nejkrásnější místa České Lípy. 

Středeční den začal sportovní soutěží "Superklíčák", všechny děti se utkaly v několika disciplínách: šplh, hod na koš, skok přes švihadlo a běh. Atmosféra byla skvělá a moc jsme si soutěžení užili.

Dopolední program pokračoval dalšími prezentacemi a různymi aktivitamií ve třídách.

 

Odpoledne jsme vyrazili do sklárny Jiří Pačinek, kde si všichni mohli vyrobit krásné výrobky ze skla pomocí niťové techniky.

Čtvrteční dopoledne bylo věnované workshopům, kdy se plsťilo, drátovalo a vyráběli se krásné bambulky. Všichni byli moc šikovní a vznikly tak nádherné výrobky.

Odpoledné program byla věnován  návštěvě další sklárny. Tentokrát jsme navštivili sklárnu Jiří Haidl a syn. Zde se vyrábí repliky renesanšního skla a lesní sklo. Odpoledne jsme zakončili návštěvou kaple sv. Váslava ve Svojkově a prošli jsme se k Modlivému dolu. 

Celý týden byl pro všechny velmi inspirativní, získali jsme nové zkušenosti, procvičili se v angličtině, a hlavně jsme navázali krásná přátelství, která budeme rozvíjet i po skončení tohto projektu. 


 Následující novinka Předchozí novinka