CZ
 
 
Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:+420 602 313 517
1. stupeň:+420 487 521 560
2. stupeň:+420 702 035 692
Škola klíč

Mezinárodní setkání u nás ve škole

V příštím týdnu ( tzn. od 5.2. do 9.2.) se na naší škole uskuteční Mezinárodní setkání v rámci projektu „Let’s take a CLIL leap“ z programu Erasmus+. 
Na tomto projektu s námi spolupracují školy z Maďarska, Španělska, Řecka a Portugalska. Budeme hostovat nejen učitele, ale i žáky ze zahraničních škol, kteří budou na týden přijati do rodin našich žáků.

Jak již název „Let’s take a CLIL L.E.A.P. – Limitless Employment Abroad Possibilities“ (v překladu: Pojďme podniknout velký skok s CLILem – Neomezené Možnosti Zaměstnání v Cizině) napovídá, tento mezinárodní projekt je zaměřen na rozšíření obzorů a zkušeností využitelných do budoucna v rámci pátých až devátých tříd.
Projekt má dva hlavní cíle. V první řadě žaci zjistí, jak stále lehčí a přístupnější se stává možnost studií i zaměstnání v zahraničí. Jednou z cest k dosažení je metoda CLIL, kterou školy v rámci projektu zakomponují do svých učebních osnov. Tato metoda prolíná angličtinu i do jiných školních předmětů a slouží jako nástroj pro komunikaci. Druhým, neméně důležitým, cílem je seznámení (či prohloubení) dovedností v používání metody CLIL mezi partnerskými školami. V rámci projektu budeme s touto metodou pracovat a zejména pak sdílet již nabyté zkušenosti.

 

Více informací o projektu naleznete zde


 Následující novinka Předchozí novinka