CZ
 
 
Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:+420 602 313 517
1. stupeň:+420 487 521 560
2. stupeň:+420 702 035 692
Škola klíč

Matematická pregramotnost

Matematická pregramotnost podle principů prof. Hejného se tentokrát zaměřila na barvy a geometrické tvary. K tomu jsme použili barevná dřívka, barevné kuličky a papír. Další pomůckou byla namalovaná sklenice s barevnými puntíky. Děti měly v řadové posloupnosti přidávat barevné kuličky, tak jak jsou na obrázku. Při tomto úkolu si nejen opakovaly barvy, ale i představu o číslech, pracovaly s vlastním prožitkem a pohybem a v neposlední řadě trénují i prostorovou orientaci. Podobný úkol měly děti i s barevnými špachtlemi. Celý týden jsme spolupracovali ve skupině. Děti to ohromně bavilo a pomůcky budeme používat průběžně po celý rok. Dětem budeme vytvářet nové příležitosti, v nichž mohou opakovaně zažívat radost z úspěšně vyřešené úlohy.


 Následující novinka Předchozí novinka