CZ
 
 
Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:+420 602 313 517
1. stupeň:+420 487 521 560
2. stupeň:+420 702 035 692
Škola klíč

iPads for the Future Learning

Vážení rodiče a žáci, 

čeká nás dvouletý mezinárodní projekt, na který jsme získali grant z EU. Do tohoto projektu se spolu s námi zapojí: Španělsko, Estonsko, Portugalsko a Chorvatsko. Projekt je určen pro děti 6. – 9. ročníku.
Hlavním tématem je praktické využití moderních technologií, zvláště iPady, pro učení, vzdělávání a kreativitu. Cílem celého projektu je získat nové přátele, procvičit se v jazycích a mnoho nového se naučit. Věříme, že pomůžeme dětem rozšířit si obzory a získat nové zážitky.
Výjezdy do zahraničních škol
Součástí celého projektu jsou návštěvy ve školách všech partnerů. Celkem vyjede okolo 25 dětí. Cesta každého dítěte je plně hrazena z grantu. Žáci budou ubytováni v rodinách dětí hostujících škol. Každá škola ručí za výběr rodin, které u sebe budou hostovat zahraničního žáka. Jako jediný finanční náklad z vaší strany se předpokládá vhodný dárek pro hostující rodinu a kapesné. 
Výběr dětí, které nás budou reprezentovat v zahraničí, bude plně v kompetenci školy. Žáci, kterým bude tato možnost nabídnuta, budou posuzováni podle: práci na projektu, výsledků a pokroků ve škole (to neznamená, že půjde pouze o žáky se samými jedničkami), chování, výsledků při výuce cizích jazyků, dalších aktivit ve škole a ochotě podělit se o své zkušenosti a zážitky s ostatními. Dalším hlediskem může být ochota a možnost rodiny hostovat zahraniční žáka v době setkání u nás.
Práce na projektu
Část práce na projektu bude probíhat na kroužku, který se koná v pátek od 14:15 do 15:30, začali 12.10. Komu se tento čas nehodí a chtěl by na projektu spolupracovat, může se zapojit i jinak. Další část projektu se bude dělat ve výuce.
Hostování žáků u nás
Pravděpodobně v únoru 2020 proběhne setkání všech partnerských škol v ZŠ Klíč. I my budeme hostovat žáky ze zahraničních škol. Proto se na vás obracíme s prosbou, tyto žáky u vás v rodinách ubytovat. Vzhledem k tomu, že jsme malá škola, velice by pomohlo, pokud byste mohli ubytovat více dětí. Rodina bude po celou dobu pobytu za tohoto žáka zodpovídat. Zajistí mu ubytování ve své rodině, jídlo (i svačinu do školy), odveze nebo doprovodí do školy a odpoledne zase vyzvedne. Zahraniční žák nesmí být ponechán v bytě nebo jinde bez dozoru! Všechny podrobnější informace budou upřesněny.

Jak návštěva Vašeho dítěte v zahraničí, tak hostování žáka u Vás v rodině určitě bude nezapomenutelným zážitkem jak pro vaše dítě tak pro vás. 

Předem děkujeme za spolupráci na projektu.

Jak se mohou děti 2. stupně přihlásit k aktivní spolupráci na projektu? Všem žákům byl do jejich třídních online Učebny (GSuite) přidán Formulář k vyplnění. Prosíme žáky, aby formulář vyplnili spolu s rodiči.


 Následující novinka Předchozí novinka