CZ
 
 
Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:+420 602 313 517
1. stupeň:+420 487 521 560
2. stupeň:+420 702 035 692
Škola klíč

G Suite for Education

Vzhledem k tomu, že systém je nový, se všemi vlastnostmi a možnostmi vás budeme postupně seznamovat.

G Suite for Education

G SUITE (čti: dži swit) PRO VZDĚLÁVÁNÍ je bezplatná verze služby G Suite, která je určená k využívání vzdělávacím institucím. Jedná se o nástroj, který je určený ke komunikaci a spolupráci účastníků ve škole. Verze G Suite pro vzdělávání se skládá ze základních služeb G Suite: Mail (Gmail), Kalendář Google, Disk Google, Dokumenty Google (textový editor, tabulky, prezentace, grafický editor, formuláře), Skupiny Google, Weby Google, Keep (Poznámky) a Google Classroom (Učebna Google).

Přechod na platformu G Suite for Education přináší vzdělávacím zařízením řadu výhod. Mezi ty patří mimo jiné vytvoření atraktivnějšího pracovního prostředí, zjednodušení komunikace nejen mezi zaměstnanci, ale také ve vztahu vyučujících a studentů. 

Služba G suite pro vzdělávání od společnosti Googlezabezpečení a ochrana osobních údajů 

·      služba G suite je navržena tak, aby vzdělávacím institucím poskytovala bezpečnou a spolehlivou platformu pro jejich data, a proto školám nabízí lepší zabezpečení a větší spolehlivost, než bychom byli schopní svými prostředky zajistit,

·      služba je nabízená školám bez reklam, což znamená, že školní obsah není zpracováván reklamními systémy Googlu,

·      služba se řídí podrobnými zásadami ochrany osobních údajů, které zajišťují, že nedojde k nepatřičnému sdílení nebo použití osobních údajů umístěných do systémů společnosti Google,

·      smluvní podmínky zajišťují, že výhradním vlastníkem dat je naše škola (žáci, učitelé a zaměstnanci),

·      služba přináší nejnovější technologie a některé doporučované postupy pro zabezpečení síťových aplikací a ochranu osobních údajů uživatelů,

·      samotné služby G suite obsahují další funkce zabezpečení a ochrany osobních údajů, například výjimečné antispamové a antivirové filtry v Gmailu; výchozí přístup k G suite pomocí protokolu HTTPS (šifrovaný), blokování přenosu souborů EXE a další funkce.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google:

·      obsah je náš: obsah G suite patří naší škole nebo jednotlivcům v ní. Nikoli společnosti Google.

·      náš obsah nesledují: zaměstnanci Googlu získají přístup k obsahu, který ukládáme v G suite, pouze pokud jim k tomu administrátor z naší domény udělí explicitní oprávnění za účelem odstranění problému.

·      náš obsah nesdílí: Google nesdílí žádné osobní údaje s inzerenty nebo jinými třetími stranami bez našeho souhlasu.

·      Nastavení omezení: škola si sama nastavuje omezení

·      obsah někdy kontrolují: z důvodů jako jsou například filtrování spamu, ochrana před viry nebo detekce malwaru. Systémy Google obsah procházejí také proto, aby umožnily činnost některých jedinečných funkcí, například výkonného vyhledávání v Gmailu nebo Dokumentech Google. Tento proces je zcela automatický a neúčastní se jej žádní lidé.

Po ukončení docházky

Žák, který ukončí v naší škole docházku bude moci i nadále využívat G Suite s určitými omezeními. K dispozici bude mít email, úložiště a další applikace. Bude ukončeno jeho sdílení materiálů s ostatními žáky a učiteli.

Nejvyužívanějším nástrojem bude Google Učebna

Možnosti a výhody nástroje Google Classroom: 

-Google Classroom umožňuje učiteli organizovat a spravovat studijní materiály online s možností zadávání úkolů k vypracování. K vloženým materiálům lze vkládat termíny dokončení. 

-Díky Google Classroom mají studenti neustálý přístup k elektronickým studijním materiálům. Prakticky lze do kurzu Google Classroom vstoupit z libovolného zařízení s webovým prohlížečem (PC, notebook, tablet, chytrý mobilní telefon). Žáci i učitelé mohou využívat mobilní aplikaci Google Classroom, která je dostupná pro operační systém Android (ke stažení v Google Play) nebo iOS (ke stažení v App Store). 

-Učitel může do prostředí Google Classroom přiložit vhodné zdroje, odkazy a například také tematická videa z YouTube. 

-Učitel je schopen okamžitě podat zpětnou vazbu k odevzdanému úkolu prostřednictvím komentářů, které má možnost vkládat soukromě, ale i veřejně, v případě, že je vyžadována diskuze studujících k určitému tématu.

-Zadané úkoly či písemky mohou studenti odevzdávat do prostředí Google Classroom, i za předpokladu, že je výstup v papírové formě (Využitím mobilního zařízení vytvoří snímek, který následně odevzdají do prostředí Google Classroom. Tento způsob umožnuje efektivně archivovat písemky žáků, které lze velmi jednoduše dohledat a třídit.). 

-Google Classroom představuje jednoduchý způsob zasílání oznámení o blížícím se testu, nebo změně výuky .

-K vytvořeným úkolům může učitel připojovat soubory ze zařízení a z Disku Google. 

-Lze zadávat hromadné úkoly a projekty, na kterých mohou žáci pracovat ve stejném, ale i v různém čase a z různých míst. 

-Učitelé dostávají upozornění přes e-mail v případě, že student odevzdá práci pozdě nebo práci odevzdá znovu. 

-Studenti dostávají upozornění přes e-mail nebo mobilní zařízení v případě, že mají do 24 hodin odevzdat zadanou práci.

 

 

 


 Následující novinka Předchozí novinka