CZ
 
 
Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:+420 602 313 517
1. stupeň:+420 487 521 560
2. stupeň:+420 702 035 692
Škola klíč

Exkurze do Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace v Liberci

V pondělí 16.12.2019 navštívili žáci 2. stupně Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace v Liberci. Tento významný vědecký ústav s mezinárodní působností je součástí Technické univerzity v Liberci.

Po krátkém představení výzkumného ústavu žáci navštívili jednotlivá pracoviště a laboratoře, kde se dozvěděli mnoho cenných informací o nanomateriálech, jejich výrobě a jejich praktickém využití. Jen u sdělených informací ovšem nezůstalo. Žáci mohli nanovlákna vidět na vlastní oči. K jejich pozorování je potřeba elektronový mikroskop. A ten byl v jedné laboratoři k tomuto účelu připraven. V jiné laboratoři si žáci mohli dokonce nanovlákna i vyrobit:).

Velký zájem a nadšení byl také o kolaborativní roboty s podporou holografických brýlí.

V laboratoři určené pro diagnostikování vibrací žáci mohli vidět různé simulace a byli velmi překvapeni, jak probíhá náraz malého tělesa v rychlosti 50 km/hod.

Exkurze vhodně doplnila výuku předmětů Fyzika, Chemie, Přírodopis a žákům ukázala opět, že věda může být zábavná a zajímavá a třeba někoho bude motivovat:) v dalším studiu. Chtěl bych poděkovat panu doc. Ing. Michalu Petrů, Ph.D. a jeho týmu za umožnění velmi zajímavé exkurze, která měla u žáků velký úspěch. 

Ing. Tomáš Vach

 

 

 

 Fotogalerie

 Následující novinka Předchozí novinka