CZ
 
 
Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:+420 602 313 517
1. stupeň:+420 487 521 560
2. stupeň:+420 702 035 692
Škola klíč

CLIL u prvňáčků

Prvňáčci mají za sebou teprve půl roku ve školních lavicích, ale pokrok v angličtině udělali opravdu veliký. Je to mimo jiné díky metodě CLIL, kterou vyučujeme už od 1. třídy.

Co je CLIL? Vyučovací hodina, nebo jen její část je vedena prostřednictvím cizího jazyka, který je tak využíván jako přirozený prostředek komunikace. Žáci se neučí cizí jazyk, aby ho někdy v budoucnu použili v praxi, ale používají ho ihned. Současně se podstatně zvyšuje zájem žáků o daný vyučovaný předmět. 
Žáci se nebojí cizí jazyk používat a mnohem dříve nastává jev „myšlení v cizím jazyce“.
Mezi veliké výhody CLIL patří použití cizího jazyka v přirozeném prostředí, a ne v uměle vytvořených situacích tak, jak se využívají v hodinách jazyka. CLIL je netradiční, ale dynamická a motivující forma výuky a žáky velice motivuje.


 Následující novinka Předchozí novinka