CZ
 
 
Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:+420 602 313 517
1. stupeň:+420 487 521 560
2. stupeň:+420 702 035 692
Škola klíč

Bukvice 2019

Bukvice 2019

Burza kvalitní inspirace pro cesty ekovýchovy

Dne 26.4.2019 se v sále ZUŠ v České Lípě konala burza inspirace ekologické výchoyy. Ekologické týmy ze základních škol Českolipska a Novoborska přišly ukázat, jak dělají ekologii u nich ve škole. Viděli jsme pestrou škálu nápadů, co a jak lze ve škole dělat.

Dvě prezentace si připravili členové ekologického týmu „Green Key“ naší školy.

Kdo pracuje v ekotýmu Green Key: Eliška F., Viky V., Zoja P., Valča Š, Majda P. a Zdeňka P.

1.  Vertikální zahrady

Chceme zlepšit prostředí školy, efektivně využít prostor školy, máme inovativní řešení, učíme se odpovědnosti.

Projekt propojuje předměty přírodopis, fyzika, praktické činnosti, informatika.

Cílem projektu bylo navrhnout nízkonákladové řešení vertikální zahrady na stěnu v prostorách 2. stupně ZŠ Klíč pro zlepšení prostředí v naší škole. Žáci u jednotlivých tříd budou mít zodpovědnost za své květiny.

Bylo vytvořeno několik konceptů, z nichž byl vybrán jeden jako vítězný.

2. Energetické úspory v prostředí ZŠ Klíč

Členové ekotýmu prověřovali současný stav energetické náročnosti osvětlení na 2. stupni naší školy a navrhli použití nového osvětlení s technologií LED s cílem dosáhnout energetických úspor a vyjádřit předpokládané úspory ekologické a finanční.

CHCEME SNÍŽIT NAŠI UHLÍKOVOU STOPU, což by šlo asi o 3 TUNY OXIDU UHLIČITÉHO KAŽDÝ ŠKOLNÍ ROK!!!

Děkujeme členům z ekotýmu za vzornou reprezentaci školy na akci.

Děkujeme také panu učiteli Vachovi, pod jehož vedením Green Key pracuje.       

                                                                                                                                              

Ing. M. Kyselovská                                                               

 

 Fotogalerie

 Následující novinka Předchozí novinka