CZ
 
 
Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:+420 602 313 517
1. stupeň:+420 487 521 560
2. stupeň:+420 702 035 692
Škola klíč

Den s dopravní policií

Dnešní den byl v naší školce i škole určen dopravně výchovné besedě. Cílem této besedy bylo zaměřit svou pozornost především na nemotorizované účastníky silničního provozu, tedy chodce a cyklisty a tak předcházet dopravní nehodovosti. V úvodu besedy si děti z MŠ i žáci z I. stupně zopakovali, jak se mají chovat správně v silničním provozu, jak má být vybavené kolo a co dělat při setkání s cizími lidmi. Omalovánky s dopravní tématikou, ukázka vybavení a pomůcky každého policisty se dětem velice líbila. Na závěr jsme si prohlédly zásahová vozidla a mohli se tak na krátkou dobu „proměnit“v dopravní policisty. Děkujeme paní Řehové, která si besedu pro naše děti připravila.

 


 Následující novinka Předchozí novinka