CZ
 
 
Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:+420 602 313 517
1. stupeň:+420 487 521 560
2. stupeň:+420 702 035 692
Škola klíč

Mezinárodní setkání v rámci projektu Let’s take a CLIL L.E.A.P.

Jak již název „Let’s take a CLIL L.E.A.P. – Limitless Employment Abroad Possibilities“ (v překladu: Pojďme podniknout velký skok s CLILem – Neomezené Možnosti Zaměstnání v Cizině) napovídá, tento mezinárodní projekt je zaměřen  na rozšíření obzorů a zkušeností využitelných do budoucna v rámci pátých až devátých tříd.

Na samotném projektu se podílý školy z České republiky, Maďarska, Španělska, Řecka a Potugalska. Všechny tyto instituce se liší velikostí i načerpanou zkušeností a taktéž disponují různorodým kulturním a etnickým zázemím. Díky tomumají zúčastnění žáci a učitelé možnost poznat odlišné vzdělávací systémy i celkový pohled na život v podání jiných národů. 

Více informací o projektu naleznete ZDE.

První setkání proběhlo v České Lípě

Na programu bylo představení všech partnerů a projektu, a jeho další plánování. Naši hosté nám představili jejich regiony, města a školy. Zúčastnili se naší výuky a seznámili se s naší kulturou.

Článek za setkání na místních internetových stránkách: www.i-noviny.cz.

Program na 2. stupni

Prezentace zemí. Naši žáci se na setkání důkladně připravili. Každá třída měla na starosti jednu zemi, o které si vyhledala co nejvíce informací, které pak našim hostům prezentovala. Naši hosté pak informace doplnili představením jejich města a především školy, ve které vyučují. 

Hodiny metodou CLIL. Poté měli naši hosté možnost zúčastnit se hodin, které jsou vedeny našimi učiteli metodou CLIL (Content and Language Integrated Learning). V 6.A se vyučovala matematika pod vedení pana učitele Roberta Mulára, v 7.A pracovní činnosti s paní učitelkou Zuzanou Ledvinovou, v 8.A občanská výchova pod vedení paní učitelky Zuzany Brotánkové a v 9.A dokonce chemie s paní učitelkou Miladou Kyselovskou. Naši hosté velice ocenili, kolik jsme již v tomto směru udělali práce. Byli překvapeni nejen prací našich učitelů, ale i úrovní angličtiny našich žáků. Děkujeme našim vyučujícím a jejich neutuchající snahu stále se vzdělávat.

Rozhovory pro školní časopis. Nakonec na naše žáky čekala veliká zkouška jejich jazykových dovedností, když dělali rozhovory s našimi učiteli ze zahraničí. Tohoto úkolu se zhostili na výtečnou. Všechny rozhovory vyjdou v lednovém školním časopise.

Školní časopis ke stažení.

O pohoštění se postarala paní učitelka Veronika Rusková, která se žáky upekla sladké rohlíčky, a paní učitelka Zuzana Ledvinovám která pekla doma :). Také děkujeme paní Serbusové, mamince naše žáka za úžasné chlebíčky a dortíčky ke kafíčku.

Program na 1. stupní

Oblíbené pohádkové postavičky. Jak jinak představit nejmenším dětem cizí země než pohádkovými postavičkami. Učitelé si pro nás připravili malou ukázku příběhů, které jejich děti mají rádi. Bylo vidět, že jsou všechny v určitém smyslu stejné. Co se líbí dětem v zahraničí, to se líbí i našim a často jim ani nevidělo, že je vše v jazyce, kterému nerozumí. Největší úspěch měli postavičky ze Španělska, protože poměrně hodně dětí naší školy dochází od října na kroužek španělštiny s naším rodilým mluvčím Josém. Španělský jazyk jim zněl povědomě a dokonce se s našimi hosty dokázali domluvit na drobných věcech.

Pracovní činnosti v CLIL. I na první stupni si naši hosté vyzkoušeli hodiny, kde se anglický jazyk stává komunikačním prostředkem a děti si rozšiřují slovní zásobu, schopnost porozumění, ale hlavně sebevědomí v komunikaci. Pracovní činnosti v AJ vyučujeme již druhým rokem a děti si na tento styl výuky zvykly. Hodinyy proběhly pod vedením učitelů: Petra Plíhalová, Zuzana Brotánková, Robert Mulár a Lenka Zárubová.

Setkání s představiteli města. V úterý pak proběhlo setkání s místostarostkou Alenou Šafránkovou, která vyzdvihla důležitost mezinárodní spolupráce nejen pro školy, ale i pro město a region. 

Cestování maskotů. Jednou z dalších mnoha aktivit je cestování maskotů. Tuto aktivitu má na starosti naše 2. třída pod vedení paní učitelky Magdy Ajšmanové. Naši druháčci si vybrali Veverku Zrzečku, která bude dva roky cestovat po našich partnerských školách a bude sbírat zkušenosti a zážitky, které budou zaznamenány do jejího deníku. V květnu 2018 se pak vrátí zpět do své třídy, aby vyprávěla o svých zážitcích. Naší druháci teď budou u sebe hostovat 3 měsíce lištičku Vuk z Maďarska, která se již těší na první dobrodružství.

Součástí projektu je i představení nejen země, ale i regionu a města. S našimi hosty jsme prošli naše město, navštívili prostory bývalého kláštera a zavítali na vodní hrad Lipý. Trochu jsme měli smůlu na počasí, protože z Panské skály jsme viděli pouze mraky a mlhu místo naší malebné krajiny. A čím je náš region nejznámější? Přeci sklem. Vidět výrobu skla tradičním způsobem byl pro naše hosty veliký zážitek. 
 

Další kroky v projektu.

Ukázalo, že náš tým si velice dobře rozumí a všichni jsou nadšeni do další spolupráce. Prvním tématem projektu je tělesná výchova. Žáci budou zjišťovat, jak je možné uplatnit se na trhu práce, pokud je baví sport. Díky partnerským zemím se dozvědí, jak by se mohli uplatnit na trhu práce i v zahraniční, nebo jaké školy by tam mohli studovat. Naši učitelé budou sdílet své znalosti a nápady, jak využít metodu CLIL v hodinách tělesné výchovy. Celé téma bude zakončeno únorovým setkáním všech partnerů na škole v Portugalsku, kam vyjedou tři naši žáci a tři učitelé.


 Následující novinka Předchozí novinka