CZ
 
 
Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:+420 602 313 517
1. stupeň:+420 487 521 560
2. stupeň:+420 702 035 692
Škola klíč

Náš tým

  ředitelka školy
Ing. Lucie Dolejší
učitelka finanční gramotnosti a kariérový poradce
dolejsi.lucie@skolaklic.cz 

 Učitelky v mateřské škole

Jana Tichá
učitelka 

ticha.jana@skolaklic.cz

Bc.Tereza Paďourová
učitelka 

padourova.tereza@skolaklic.cz

Dagmar Šenfeldová
učitelka 

senfeldova.dagmar@skolaklic.cz

Klára Korousová
učitelka 

korousova.klara@skolaklic.cz

Učitelé základní školy

Mgr. Markéta Kolomazníková
třídní učitelka 5.A, učitelka českého jazyka           

zájmové kroužky: novináři, čtenářský kroužek, seminář z ČJ

kolomaznikova.marketa@skolaklic.cz
 

 

Mgr. Hana Bronišová
třídní učitelka 1.A
zájmové kroužky: muzikoterapie

bronisova.hana@skolaklic.cz

 

Mgr. Lenka Zárubová                      třídní učtelka 2.A

zájmové kroužky: figurková školička, německý jazyk

zarubova.lenka@skolaklic.cz

           

Mgr. Zuzana Hlaváčková

třídní učitelka 3.A, speciální pedagog, environmentální výchova

hlavackova.zuzana@skolaklic.cz

 

 

Mgr. Magda Ajšmanová
třídní učitelka 4.A
zájmové kroužky: flétnový, přírodovědný

ajsmanova.magda@skolaklic.cz
 

Bc. Barbora Nevrlá
třídní učitelka 6.A, učitelka českého jazyka, občanské výchovy 

nevrla.barbora@skolaklic.cz
 

           

zástupce ředitelky školy
Mgr. Petra Plíhalová
učitelka anglického jazyka a TV
Projektový manažer

tel: 727876336
plihalova.petra@skolaklic.cz

Mgr. Zuzana Ledvinová
učitelka přírodopisu a tělesné výchovy   zájmové kroužky: sportovní hry

ledvinova.zuzana@skolaklic.cz

zástupce ředitelky školy
Ing. Milada Kyselovská
třídní učitelka 9.A, učitelka chemie a matematiky

kyselovska.milada@skolaklic.cz

 

           

Mgr. Robert Mulár
třídní učitel 8.A, učitel anglického jazyka a matematiky                       
 mular.robert@skolaklic.cz
PhDr. Antonín Januška
učitel informatiky, správce sítě
zájmové kroužky: PHP
januska.antonin@skolaklic.cz

Mgr. Michaela Kykalová

Učitelka anglického a ruského jazyka

kykalova.michaela@skolaklic.cz

           
IMG_6723..jpg

Výchovný poradce                          Školní metodik prevence​              Zuzana Wildová
učitelka angického jazyka v MŠ, 

Angličtina s prvky Montessori​
wildova.zuzana@skolaklic.cz

Mgr. Natallia Nováková

učitelka anglického jazyka

novakova.natallia@skolaklic.cz

Mgr. Veronika Rusková

třídní učitelka 7.A, učitelka praktických činností, anglického jazyka

ruskova.veronika@skolaklic.cz
 

           

Ing. Kamila Kadlečková

učitelka občanské výchovy, dějepisu, finanční gramotnosti

kadleckova.kamila@skolaklic.cz

 

Mgr. Zbyněk Landa

učitel tělesné výchovy, občanské výchovy a přírodopisu

landa.zbynek@skolaklic.cz

 

Mgr. Zdeněk Bártl

učitel dějepisu

           

 

Milan Tichý

učitel tělesné výchovy

Silvie Hiermanová

asistentka pedagoga

hiermanova.silvie@skolaklic.cz 

 

Lenka Drobná

asistentka pedagoga

drobna.lenka@skolaklic.cz

Vychovatelky ve školní družině

Jana Maroušová
hlavní vychovatelka ve ŠD

marousova.jana@skolaklic.cz

                                 

Jana Skočíková

vychovatelka ve ŠD

skocikova.jana@skolaklic.cz

                   

                     
                     

   

Rodilí mluvčí

Greg Mandelkow

anglický jayk

 

 

 

Katrin Hetfleišová

německý jazyk