CZ
 
 
Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:+420 602 313 517
1. stupeň:+420 487 521 560
2. stupeň:+420 702 035 692
Škola klíč

MŠ Žabičky

ROZVRH  ČINNOSTÍ  NA TÝDEN:  27. 11. – 1. 12. 2017….s Dášou a Bárou smiley

Vycházky a hry na zahradě se přizpůsobí dle aktuálního stavu počasí. Činnosti dětí se přizpůsobí aktuálnímu stavu, pohody, počtu a požadavků dětí

ODHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ DO 7:30hod

TELEFON MŠ: 702 035 693

             

TÉMA TÝDNE:  S ČERTY NEJSOU ŽERTY

                                                               

  PONDĚLÍ

 

Výsledek obrázku pro ŽÁBA KRESLENÁ
 

 

Přivítání po víkendu, počasí, přivítání v angličtině, …

 

Pohybové hry v angličtině

 

Pečeme pro kamarády z Katowic vánoční cukroví

 

Procházka do okolí školky – učíme se chodit ve dvojicích, volné proběhnutí

    

  ÚTERÝ


 Výsledek obrázku pro ŽÁBA KRESLENÁ

Přivítání, počasí, básnička Mikuláš, povídání o čertech, Mikuláši, … celé tradici

 

Na domečky před čerty

 

Výroba čertíka z papíru a temper

 

Pobyt na školní zahradě – volná hra dětí

   

  STŘEDA


Výsledek obrázku pro ŽÁBA KRESLENÁ

 

Přivítání, počasí, básnička Mikuláš, co děláme na Mikuláše?

 

Tanec na čertí hudbu okolo pekla – čertí tancování

 

Omalovánka čertíka, Mikuláše nebo anděla

 

Procházka do okolí školky – volné proběhnutí před školkou

 

  ČTVRTEK

  
Výsledek obrázku pro ŽÁBA KRESLENÁ

Přivítání, počasí, básničky na besídku, básnička Mikuláš

 

Na čertí ocasy – kdo nemá ocásek, musí z kola ven

 

Výroba čertovských řetězů – červená, černá, oranžová

 

Procházka do městského parku – volné proběhnutí dětí

PÁTEK


Výsledek obrázku pro ŽÁBA KRESLENÁ

   

Den s praktikantkou Aničkou

Přivítání, počasí, opakování básniček na besídku

 

Taneček na besídku, pohybové hry

 

Výroba zimní a vánoční výzdoby

 

Procházka do okolí školky, volné proběhnutí v parku