CZ
 
 
Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:+420 602 313 517
1. stupeň:+420 487 521 560
2. stupeň:+420 702 035 692
Škola klíč

Angličtina v MŠ

ANGLICKÝ JAZYK S PRVKY MONTESSORI

Anglický jazyk je vyučován v obou odděleních 2x týdně a předškoláci mají ještě odpolední výuku zpravidla 4xtýdně. Každé oddělení má jedno dopoledne vedené v anglickém jazyce pod vedením zkušeného učitele anglického jazyka a za pomoci kmenové paní učitelky. Paní učitelka na děti mluví anglicky a vkládá do výuky prvky Montessori. Druhé dopoledne, které je věnováno výuce anglického jazyka probíhá normálně, ale za asistence učitele anglického jazyka, který na děti opět mluví jen anglicky. Předškoláci mají ještě navíc odpolední výuku, která probíhá v učebně anglického jazyka. Výuka probíhá téměř každé odpoledne.

Rozhodnutí vyučovat naše děti anglický jazyk vyplývá z našeho přesvědčení, že anglický jazyk je v dnešní době nepostradatelný. Je prostředkem, který člověku poskytuje nebývalé možnosti nejen pro jeho osobní rozvoj, ale především i pro rozvoj neustále se rozvíjející civilizace. Anglický jazyk se stal jazykem světovým.

Snažíme se, aby osvojování jazyka docházelo díky přirozeným situacím a smysluplným aktivitám, při kterých je jazyk používán jako prostředek k dosažení určitého cíle.

Chceme, aby se děti učili jazyk formou hry.

Výuka anglického jazyka není hrazena zvlášť, je zahrnuta v ceně školného