CZ
 
 
Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:+420 602 313 517
1. stupeň:+420 487 521 560
2. stupeň:+420 702 035 692
Škola klíč

8.A

Evidenční číslo Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen
B.M. 360 720 756 468 612 648 576      
D.Š. 588 840 798 504 672 714 672      
F.E. 684 720 720    504  576 468 396      
F.F. 288 396 360    324    396         36 144      
H.N. 168 672 882 588 714 756 672      
H.Z. 504 684 756 468 648 684 576      
H.S. 324 720 648 396   684 576      
H.V. 378 756 756 210 684 798 588      
I.K. 546 840 882 546 714 798 672      
J.A. 420 672 672 294 756 588 588      
M.E. 546 714 840 420 756 798 630      
P.Z, 588 840 882 546 756 798 672      
P.M. 396 720 720 468 468 648 576      
Š.V. 468 684 756 504 684 684 576      
Ž.T. 630 882 882 420 756 798 672