CZ
 
 
Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:+420 602 313 517
1. stupeň:+420 487 521 560
2. stupeň:+420 702 035 692
Škola klíč

6.A

Evidenční číslo Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen
B.L. 504 648 756 432 684 648 504      
B.D. 360 720 756 432 684 648 576      
D.V. 540 756 720  468    648 504 576      
D.D. 324 720 756  432        648       648 576      
H.A. 216 720 756 432 576 684 576      
J.K. 468 756 720 504 684 684 576      
K.A. 360 720 648 396

540

468 576      
K.M. 396 756 756 504 684 684 576      
Ky.M. 540 756 756 504 684 108        
L.A. 468 540 684 432 576 684 576      
L.J, 324 612 576 360 396 396 468      
N.E. 360 720 756 468 684 684 576      
N.G. 468 756 756 504 684 540 432      
P.E. 396 756 756 504 540 684 576      
P.Z, 396 720 756 468 540 684 576      
T.K. 396 756 756 468 684 684 540      
V.V. 324 684 756 468 684 612 576      
Z.N. 396 720 720 432 504 684 576