CZ
 
 
Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:+420 602 313 517
1. stupeň:+420 487 521 560
2. stupeň:+420 702 035 692
Škola klíč

6.A

Evidenční číslo Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen
B.L. 504 648 756 432 684 648        
B.D. 360 720 756 432 684 648        
D.V. 540 756 720  468    648 504        
D.D. 324 720 756  432        648       648        
H.A. 216 720 756 432 576 684        
J.K. 468 756 720 504 684 684        
K.A. 360 720 648 396

540

468        
K.M. 396 756 756 504 684 684        
Ky.M. 540 756 756 504 684 108        
L.A. 468 540 684 432 576 684        
L.J, 324 612 576 360 396 396        
N.E. 360 720 756 468 684 684        
N.G. 468 756 756 504 684 540        
P.E. 396 756 756 504 540 684        
P.Z, 396 720 756 468 540 684        
T.K. 396 756 756 468 684 684        
V.V. 324 684 756 468 684 612        
Z.N. 396 720 720 432 504 684